Dřevěná stavba roku

Dřevěná stavba roku

8.

Y house

Hlasování bylo ukončeno.

Obecné informace o díle

Název díla 

Y house

Cílový zákazník

Bydlení pro rodiny

Architektonický popis

Půdorys domu má nepravidelný členitý tvar připomínající písmeno Y. Výsledný tvar domu je dán snahou o oddělení jednotlivých funkčních zón, které se organicky projevují do vzhledu objektu. Tvar domu také optimálně využívá orientaci ke světovým stranám a zásady pro snižování spotřeby energie a také návazností na příjezdovou komunikaci. V centrální části vznikl otevřený prostor přes obě patra a bohatým prosklením v 1.NP s přiznanými vnitřními nosnými trámovými konstrukcemi, který opticky i provozně spojuje všechny části objektu. Do průsečíku ramen písmene ypsilon je také logicky směřován hlavní vstup do objektu. Na halu navazuje bohatě dimenzovaná společenská část tvořená jedním velkým otevřeným prostorem. Velké prosklené plochy místností orientované od jihovýchodní až po západní stranu objektu jsou pro letní měsíce doplněny římsami se zabudovanými vysouvatelnými žaluziemi, které brání přehřívání objektu. Římsy zároveň tvoří výrazný architektonický prvek a horizontálně propojují celou fasádu objektu. Ze všech obytných místností je přístup na velkoryse pojatou terasu s bazénem orientovanou na jihozápad.

Účel stavby

Samostatně stojící rodinný dům navržený pro všestranné pokrytí potřeb sedmičlenné rodiny

Technický popis

Nosný systém objektu, jako i stropní konstrukce, jsou navrženy jako bezpanelový systém montáže dřevěných konstrukcí – tzv. staveništní montáž. Lokálně je nosný systém RD doplněn o stěny z CLT panelů, které doplňují celkovou tuhost a únosnost konstrukce. Základové konstrukce jsou monolitické betonové a krov je tvořen pomocí dřevěného krovu. Obvodové i vnitřní nosné stěny jsou realizovány jako bezpanelový systém montáže dřevěných konstrukcí, které vychází z dlouhodobě ověřené tzv. kanadské technologie. Lokálně je nosný systém RD doplněn o betonové monolitické stěny, které doplňují celkovou tuhost a únosnost konstrukce. Dům je zastřešen plochou střechou o třech rovinách, které se vždy sejdou při okapové hraně objektu. Střešní krytina bude fóliová z PVC. Klempířské výrobky budou provedeny z TiZn plechu. Omítky BAUMIT jsou součástí vnějšího kontaktního zateplovacího systému. Fasáda je doplněna o kamenný obklad. Okna a vstupní dveře jsou – dřevěná typu EURO, přičemž část je řešena pomocí systému bezrámového zasklení a je zasklená izolačním trojsklem. Na západní straně RD je přímo přístupná volná terasa o ploše 75,6 m. Stavba splňuje veškeré tepelně technické parametry dle ČSN 73 05 40 – 2.

Realizační skupina

Architekt projektu

Ing. arch. Petr Vala

Projektant

Avanta Systeme, spol. s r.o.

Dodavatel stavby

Avanta Systeme spol. s r.o.

Země umístění stavby

ČR

Datum kolaudace

2015

Skladba konstrukce

dřevěná rámová konstrukce, CLT panely

Zastavěná plocha

193 m2

Užitná plocha

293 m2

Počet obytných podlaží

2

Součinitel prostupu tepla

0,17 W/m2K

Údaje o soutěžícím

Jméno/Název společnosti

Avanta Systeme spol. s r.o.

Bydliště/Sídlo společnosti

Horova 95/62, 616 00 Brno

Vztah ke stavbě

Realizační společnost / Dodavatel

Webová stránka

Telefon

+420 541 240 525

Email

info@avanta.cz

Logo/Fotka

2020 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací