Dřevěná stavba roku

Přihlášení díla

Jak se přihlásit

V tuto chvíli přihlašování není možné.

Do ročníku Dřevěné stavby roku 2021 bude možné zaslat přihlášku od prosince 2020.

 

POZOR!     rozpracované ≠ zaregistrované

Dílo bude zařazeno do soutěže pouze po odeslání kompletně vyplněné přihlášky.

 

 1. Jste u nás poprvé? Přečtěte si 10 dobrých důvodů, proč se do ankety přihlásit.
 2. Vyberete si jednu z 8 soutěžních kategorií, do které své dílo přihlásíte: 

  Dřevěná hřiště – malá
  Moderní dřevostavby – návrhy
  Dřevěná hřiště – velká
  Moderní dřevostavby – realizace
  Dřevěné konstrukce – návrhy
  Roubenky a sruby – realizace
  Dřevěné konstrukce – realizace
  Dřevěné interiéry – realizace

  Návod, jak správně zvolit kategorii pro vaše soutěžní dílo, naleznete zde.

 3. Prostudujte si soutěžní podmínky

 4. Vyplňte registrační formulář s údaji o Vás jako soutěžícím a informace o soutěžním díle včetně potřebné dokumentace k dílu.

 5. Odešlete kompletně vyplněný formulář ke schválení. Nejpozději do 14. 2. 2020 do 12:00 hod.

 6. Pokud je vše v pořádku, obdržíte potvrzující e-mail a budete vyzváni k úhradě registračního poplatku (u vybraných kategorií). V případě, že něco chybí, budete požádáni o doplnění.

 7. Po splnění všech náležitostí a po uhrazení částky (v případě placené kategorie) bude Vaše dílo úspěšně registrováno do Dřevěné stavby roku 2020.

Časté otázky

 Do jaké kategorie patří moje dílo?

Vyberte si z následující charakteristiky jednotlivých kategorií:

 • Dřevěná hřiště – malá, Dřevěná hřiště – velká

Dřevěná hřiště – malá mají pořizovací hodnotu do 500 000 Kč, Dřevěná hřiště – velká nad 500 000 Kč. Do kategorie mohou být přihlášeny realizace dřevěných staveb, které slouží pro hru, posilování či vzdělávání všech věkových skupin (např. dětská hřiště, senior parky, naučné stezky). Stavby nemusí být celodřevěné, dřevěné prvky na stavbě ovšem musí převažovat. Rozdělení kategorií podle pořizovací ceny zajišťuje rozumnou konkurenci mezi přihlášenými díly tak, aby se do ankety mohly přihlásit krásné stavby a chytré nápady všech cenových úrovní.

 • Dřevěné konstrukce – návrhy, Dřevěné konstrukce – realizace

Do kategorie mohou být přihlášeny návrhy a realizace dřevěných konstrukcí občanských, bytových, dopravních, průmyslových nebo sakrálních staveb (např. mosty, lávky, věže, rozhledny, přístřešky, střešní konstrukce, apod.).

Na co se zaměřit? Konstrukční řešení a detail.
Porota se u kategorie Dřevěné konstrukce bude zaměřovat na konstrukční řešení stavby, popř. konstrukčního detailu stavby či díla. V kolonce Popis konstrukce a přiložené dokumentaci uveďte, v čem je dílo konstrukčně zajímavé, popř., jaký konstrukční prvek je v něm řešen.

 • Moderní dřevostavby – návrhy, Moderní dřevostavby – realizace

Do kategorie mohou být přihlášeny návrhy a realizace staveb (např. rodinné domy, dvojdomky, řadové nebo bytové domy, školky, školy, nemocnice, kancelářské budovy, rekreační objekty apod.), jejichž konstrukční systém je z podstatné části tvořen ze dřeva nebo z materiálů na bázi dřeva.

 • Roubenky a sruby – realizace

Do kategorie mohou být přihlášeny realizace staveb (např. rodinné domy, dvojdomky, rekreační objekty apod.), jejichž konstrukční systém je z podstatné části tvořen z dřevěných masivních trámů nebo z kulatiny.

 • Dřevěné interiéry – realizace

Do kategorie mohou být přihlášeny realizace vnitřních prostor staveb obsahující dřevěné prvky, které jsou dominantou interiéru (např. interiéry s dřevěnou podlahou, obložením, schodištěm, nábytkem a dalšími prvky ze dřeva). Interiéry mohou být součástí staveb zhotovených z libovolných stavebních materiálů.

Proč bych se měl/a do DSR přihlásit?

10 dobrých důvodů, proč se podle nás vyplatí přihlásit, najdete zde.

Co si o tom myslí nejen naši minulí soutěžící, si přečtěte zde.

 

Kdo se může do DSR přihlásit?

Soutěžní dílo může do ankety DSR přihlásit pouze soutěžící. Soutěžící je ten, kdo vyplní registrační formulář, dodá veškerou potřebnou dokumentaci (viz Dokumentace soutěžního díla zde), v kategoriích s registračním poplatkem jej zaplatí a pokud vyhraje, přebírá ocenění pro dané soutěžní dílo.

Soutěžícím může být jedna, nebo více fyzických či právnických osob se vztahem k přihlášené dřevěné stavbě (např. majitel, zřizovatel, provozovatel, stavitel, autor atd.).

Více informací naleznete v Soutěžních podmínkách.

 

Jak se mám přihlásit?

Postup pro přihlášení soutěžního díla naleznete zde.

 

Do kdy nejpozději se musím přihlásit?

Nejpozději do 14. 2. 2020. Počet děl v kategoriích je ale omezen, proto doporučujeme nenechávat přihlášení na poslední chvíli.

 

Je možné najít někde zdroj informací k tématice  Konstrukční ochrany dřeva?

Inspiraci můžete čerpat například z webu MeziStromy.cz.

 

Na Facebooku jsem už viděl/a fotky prvních soutěžních děl. Objeví se tam moje dřevěná stavba také?

Bohužel ne. Díla, která jsme publikovali na Facebooku, se do ankety přihlásila do konce listopadu a díky tomu měla jako bonus mediální prostor navíc. Díla přihlášená od 1. 12. 2019 dál už na tento bonus nárok nemají. Až zase příští rok. :)

 

Hlasuje pro mě veřejnost, nebo odborná porota?

Ve všech kategoriích hlasuje pro soutěžní díla jak široká veřejnost, tak odborná porota. Její složení naleznete zde. Pouze kategorie Dřevěných hřišť a Roubenky a sruby jsou výjimkou – tam hlasuje pouze široká veřejnost.

 

Jak funguje hlasování veřejnosti?

Každý uživatel internetu, který se registruje a potvrdí svoji e-mailovou adresu, může v době hlasování (24. 2. - 11. 3. 2020) odeslat v každé kategorii 1 až 3 hlasy pro soutěžní díla, která chce nominovat na vítěze DSR 2020. Tým DSR sečtením hlasů od veřejnosti následně zjistí vítěze veřejného hlasování v každé kategorii.

 

Jak funguje hlasování odborné poroty?

Díla naší ankety hodnotí 3 odborné poroty tak, aby byla zajištěna jejich maximální odbornost. Odborné poroty hodnotí zvlášť kategorie Dřevěných konstrukcí, Moderních dřevostaveb a Interiérů. Kategorie Dřevěných hřišť a Roubenek odbornou porotou nejsou hodnocena.

Každá porota má předem dána hodnoticí kritéria a určenou bodovací škálu (1 - 5 bodů), na které může díla hodnotit. Porotci hodnotí díla nezávisle na sobě. Své individuální hodnocení následně pošlou tajemníkovi odborné poroty, který sečtením bodů od všech porotců zjistí vítěze odborné poroty v každé kategorii. Více o odborné porotě naleznete zde.

 

Proč neukazujete průběžné výsledky hlasování?

Průběžné výsledky neukazujeme proto, abychom nestresovali naše soutěžící! :)

Hlavně ale nechceme ovlivňovat výsledky hlasování. Děkujeme za pochopení.

 

Kdy se dozvím vítěze DSR 2020?

Vítězové z 8 soutěžních kategorií budou vyhlášeni v dubnu 2020 (termín bude upřesněn). Pořadí ostatních soutěžících nezvěřejňujeme, ale soutěžícím je po ukončení hlasování sdělujeme.

 

Co je to anketa Dřevěná stavba roku?

Dřevěná stavba roku (DSR) je soutěžní anketa dřevěných staveb, ze kterých si vyberete. Cílem ankety je ukázat dřevo jako významný obnovitelný stavební materiál. Jeho využíváním chráníme neobnovitelné zdroje, a tím i naše životní prostředí.

Anketa DSR představuje dřevěné stavby ve všech jejich podobách a je unikátní svým zaměřením výhradně na dřevo. Soutěžící se mohou hlásit do 8 soutěžních kategorií: Dřevěná hřiště - malá, Dřevěná hřiště - velká, Dřevěné konstrukce - návrhy, Dřevěné konstrukce - realizace, Moderní dřevostavby - návrhy, Moderní dřevostavby - realizace, Roubenky a sruby - realizace, Dřevěné interiéry - realizace.

Nadace dřevo pro život tuto anketu projektuje jako užitečný marketingový nástroj pro firmy a osoby, které se věnují využívání dřeva ve stavebnictví.

 

Jak může anketa chránit životní prostředí?

Jednoduše – osvětou veřejnosti!

Víte, že dřevo v českých lesích je díky dlouholeté péči českých lesníků naší významnou obnovitelnou surovinou? Zakoupením dřevěné stavby nebo třeba hřiště tak chráníte neobnovitelné zdroje a tím i naše životní prostředí. Dřevo je navíc udržitelný materiál s nízkou uhlíkovou stopou, váže na sebe uhlík a je dobře recyklovatelné! Více o tom, jak využíváním dřeva chráníte životní prostředí, si přečtěte v našem e-booku!  

Anketa Dřevěná stavba roku proto chrání životní prostředí tím, že ukazuje laické i odborné veřejnosti přínosy využívání dřeva pro naše životní prostředí v našem každodenním životě.

 

Jak můžu životní prostředí chránit i já?

Životní prostředí chráníte už tím, že ve své práci využíváte dřevo. V osobním životě doporučujeme upřednostňovat české dřevo pocházející z legálně obhospodařovaných lesů. Budete tím využívat domácí obnovitelnou surovinu, čímž významně snížíte dopady Vaší činnosti na životní prostředí a podpoříte místní společnost a ekonomiku.

 

Mám další otázky, kdo mi je zodpoví?

Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte se prosím kdykoliv obrátit na vedoucího Vaší kategorie, případně na koordinátora projektu. Všechny kontakty naleznete zde.

Dokumentace díla

Hodnoticí kritéria odborné poroty

Hodnoticí kritéria odborné poroty si můžete stáhnout ZDE. 

 

Dřevěná hřiště - malá

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE. 

Dřevěná hřiště - velká

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE.

Dřevěné konstrukce - návrhy

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE.

Dřevěné konstrukce - realizace

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE. 

Moderní dřevostavby - návrhy

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE.

Moderní dřevostavby - realizace

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE.

Roubenky a sruby - realizace

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE.

Dřevěné Interiéry - realizace

Kompletní dokumentaci k této kategorii si můžete stáhnout ZDE.

 

Registrační poplatek

Dřevěná hřiště – malá

0 Kč

Dřevěná hřiště – velká

0 Kč

Dřevěné konstrukce – návrhy

0 Kč

Dřevěné konstrukce – realizace

3 000 Kč

Moderní dřevostavby – návrhy

0 Kč

Moderní dřevostavby – realizace

3 000 Kč

Roubenky a sruby – realizace

3 000 Kč

Dřevěné interiéry – realizace

1 500 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Forma platby registračního poplatku: Na základě námi vystavené faktury po úspěšném přihlášení soutěžního díla.

Joomla SEF URLs by Artio

2020 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací