Kdo hodnotí díla ve studentské soutěži Stavby s vůní dřeva?

Novinka je ze dne: 31. červenec 2016

Ve čtvrtek 4. 8. proběhne hodnocení odborné poroty ve studentské soutěži Stavby s vůní dřeva. Čeká na ní 55 soutěžních děl od 67 studentů z 11 vysokých škol z České a Slovenské republiky!

Kdo přesně ale tato díla bude hodnotit? Níže najdete krátké medailonky našich pěti odborných porotců.
 

Ing. Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro stavebnictví a primární suroviny, předseda odborné poroty

koliba jiri

Jakou jste vystudoval školu?

VUT Brno, Fakulta stavební, obor pozemní stavitelství

Co byste chtěl vzkázat studentům, kteří se přihlásili do soutěže SsVD?

Buďte pečliví, lajdáctví vás dožene ještě rychleji než lenost.

Jak byste popsal Vaše ministerstvo?

Ministerstvo průmyslu a obchodu je jeden z centrálních orgánů státní správy, který má v kompetenci mimo jiné i stavebnictví - důležitý obor národního hospodářství. Náplň je především normativní (stavební materiály a zkušebnictví) a koordinační, protože pro stavebnictví jsou kompetentní i Ministerstvo pro místní rozvoj (bytová politika, veřejné investování, legislativa územního řízení a stavebního řádu), Ministerstvo životního prostředí (EIA, SEIA apod.), Ministerstvo vnitra (požární bezpečnost, bezpečnost práce), Ministerstvo kultury (památková péče), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (technické vzdělávání), Ministerstvo práce a sociálních věcí (segment sociálního bydlení), což je roztříštěnost přímo ukázková.

 

Ing. Radek Pecka, ředitel společnosti Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.

Pecka web

Jakou jste vystudoval školu?

MZLU v Brně fakulta lesnická a dřevařská, dřevařské inženýrství se zaměřením na dřevostavby

Co byste chtěl vzkázat studentům, kteří se přihlásili do soutěže SsVD?

Pokud chci v životě něco dokázat, je nutné nejdříve dát, abych poté dostal. Ten, kdo chce, vždy najde cestu ke splnění cíle.

Jak byste popsal společnost, ve které pracujete?

Stora Enso is a leading provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper on global markets. Everything that’s made with fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow.

 

Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

vojáčekweb

Jakou jste vystudoval školu?

Absolvoval jsem Provozně-ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně (dnes Mendelovu univerzitu).

Co byste chtěl vzkázat studentům, kteří se přihlásili do soutěže SsVD?

Studentům účastnícím se soutěže Stavby s vůní dřeva 2016, nebo uvažujícím o účasti v některém z dalších ročníků bych rád připomněl jediné – cestu k úspěchu. Platí, že každý je strůjcem svého štěstí a každý má možnost volby. Podle mého názoru je nejlepší volbou popuštění pomyslné uzdy své fantazie a kreativity návrhem projektu, kterému věřím a který mne naplňuje, zasazení se o něj a vybojování jeho realizace. A také uvést v život své vlastní vize a cíle. To je smyslem této a podobných soutěží, jedním slovem -  šance.

Jak byste popsal společnost, ve které pracujete?

VLS ČR jsou státní podnik, účelová organizace založená Ministerstvem obrany ČR, s více než 80letou historií. Tím patří k nejtradičnějším společnostem v oboru lesnictví a myslivosti v ČR. V současné době spravují cca 126 tisíc hektarů lesních ploch, což představuje přibližně 5 procent všech českých a moravských lesů. Kromě toho dalších 6000 ha zemědělských ploch a 500 ha vodních ploch. Zvláštní kapitolou jsou služby pro armádu ČR spočívající ve střežení a facility managementu objektů AČR.

Ing. arch. Tomáš Veselý, architekt

Veselýweb

Jakou jste vystudoval školu?

ČVUT - Fakultu architektury

Co byste chtěl vzkázat studentům, kteří se přihlásili do soutěže SsVD?

Cestujte, sbírejte zkušenosti, rozhlížejte se kolem sebe... Snažte se vnímat prostředí, ve kterém žijete, a nebuďte k němu lhostejní.

Při navrhování staveb přemýšlejte o tom, jak bude stavba působit. Zaměřte se na pohled uživatele (zevnitř), ale i na to, jak stavba působí na veřejnost, zda, a případně co, přináší do veřejného prostoru.

Jak byste popsal společnost     , ve které pracujete?

Naše firma BREAK POINT spol. s r.o. realizuje zakázky soukromé i veřejné, od rekonstrukcí po nové budovy. Náš projekt „rekonstrukce nádražního skladu v Nižboru“ byl publikován mezi dalšími v knize Industriální topografie - architektura konverzí 2005-2015. Projekt Krajského ředitelství Lesů ČR v Dobré Vodě u Českých Budějovic zvítězil jak u odborné poroty, tak u veřejnosti v soutěži Dřevěná stavba roku za rok 2015.

 

Ing. Lenka Trandová, vedoucí projektu studentských soutěží Nadace dřevo pro život.

Lenka Trandová

Jakou jste vystudovala školu?

Vystudovala jsem obor Stavby na bázi dřeva na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity.

Co byste chtěla vzkázat studentům, kteří se přihlásili do soutěže SsVD?

Využijte možností, které Vám studium vysoké školy nabízí, cestujte, učte se jazyky a seznamujte se s odborníky z praxe. Snažte se najít si vlastní cíl, vzdělávejte se a ukažte světu své nápady.

Jak byste popsala společnost, ve které pracujete?

Posláním Nadace dřevo pro život je podporovat dřevo jako domácí obnovitelnou surovinu pro každodenní využití. Formou osvěty veřejnosti posiluje její zodpovědný přístup k životnímu prostředí. Nadace dřevo pro život organizuje každoročně velké množství aktivit, kterými naplňuje své poslání. Příkladem je i soutěž Stavby s vůní dřeva.

Ing. Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro stavebnictví a primární suroviny, předseda odborné poroty

Jakou jste vystudoval školu?

VUT Brno, Fakulta stavební, obor pozemní stavitelství

Co byste chtěl vzkázat studentům, kteří se přihlásili do soutěže SsVD?

Buďte pečliví, lajdáctví vás dožene ještě rychleji než lenost.

Jak byste popsal Vaše ministerstvo?

Ministerstvo průmyslu a obchodu je jeden z centrálních orgánů státní správy, který má v kompetenci mimo jiné i stavebnictví - důležitý obor národního hospodářství. Náplň je především normativní (stavební materiály a zkušebnictví) a koordinační, protože pro stavebnictví jsou kompetentní i Ministerstvo pro místní rozvoj (bytová politika, veřejné investování, legislativa územního řízení a stavebního řádu), Ministerstvo životního prostředí (EIA, SEIA apod.), Ministerstvo vnitra (požární bezpečnost, bezpečnost práce), Ministerstvo kultury (památková péče), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (technické vzdělávání), Ministerstvo práce a sociálních věcí (segment sociálního bydlení), což je roztříštěnost přímo ukázková.

Ing. arch. Tomáš Veselý, architekt

Jakou jste vystudoval školu?

ČVUT - Fakultu architektury

  

Co byste chtěl vzkázat studentům, kteří se přihlásili do soutěže SsVD?

Cestujte, sbírejte zkušenosti, rozhlížejte se kolem sebe... Snažte se vnímat prostředí, ve kterém žijete, a nebuďte k němu lhostejní.

Při navrhování staveb přemýšlejte o tom, jak bude stavba působit. Zaměřte se na pohled uživatele (zevnitř), ale i na to, jak stavba působí na veřejnost, zda, a případně co, přináší do veřejného prostoru.

 

Jak byste popsal společnost      , ve které pracujete?

Naše firma BREAK POINT spol. s r.o. realizuje zakázky soukromé i veřejné, od rekonstrukcí po nové budovy. Náš projekt „rekonstrukce nádražního skladu v Nižboru“ byl publikován mezi dalšími v knize Industriální topografie - architektura konverzí 2005-2015. Projekt Krajského ředitelství Lesů ČR v Dobré Vodě u Českých Budějovic zvítězil jak u odborné poroty, tak u veřejnosti v soutěži Dřevěná stavba roku za rok 2015.

Ing. Radek Pecka, ředitel společnosti Stora Enso Wood Products Planá s.r.o

Jakou jste vystudoval školu?

MZLU v Brně fakulta lesnická a dřevařská, dřevařské inženýrství se zaměřením na dřevostavby

Co byste chtěl vzkázat studentům, kteří se přihlásili do soutěže SsVD?

Pokud chci v životě něco dokázat, je nutné nejdříve dát, abych poté dostal. Ten, kdo chce, vždy najde cestu ke splnění cíle.

Jak byste popsal společnost, ve které pracujete?

Stora Enso is a leading provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper on global markets. Everything that’s made with fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow.

 

Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Jakou jste vystudoval školu?

Absolvoval jsem Provozně-ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně (dnes Mendelovu univerzitu).

Co byste chtěl vzkázat studentům, kteří se přihlásili do soutěže SsVD?

Studentům účastnícím se soutěže Stavby s vůní dřeva 2016, nebo uvažujícím o účasti v některém z dalších ročníků bych rád připomněl jediné – cestu k úspěchu. Platí, že každý je strůjcem svého štěstí a každý má možnost volby. Podle mého názoru je nejlepší volbou popuštění pomyslné uzdy své fantazie a kreativity návrhem projektu, kterému věřím a který mne naplňuje, zasazení se o něj a vybojování jeho realizace. A také uvést v život své vlastní vize a cíle. To je smyslem této a podobných soutěží, jedním slovem -  šance.

Jak byste popsal společnost, ve které pracujete?

VLS ČR jsou státní podnik, účelová organizace založená Ministerstvem obrany ČR, s více než 80letou historií. Tím patří k nejtradičnějším společnostem v oboru lesnictví a myslivosti v ČR. V současné době spravují cca 126 tisíc hektarů lesních ploch, což představuje přibližně 5 procent všech českých a moravských lesů. Kromě toho dalších 6000 ha zemědělských ploch a 500 ha vodních ploch. Zvláštní kapitolou jsou služby pro armádu ČR spočívající ve střežení a facility managementu objektů AČR.

 

Ing. Lenka Trandová, vedoucí projektu studentských soutěží Nadace dřevo pro život, jaká[L1] [T2] [T3]  pozice v Asociaci dodavatelů montovaných domů

Jakou jste vystudovala školu?

Vystudovala jsem obor Stavby na bázi dřeva na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity.

Co byste chtěla vzkázat studentům, kteří se přihlásili do soutěže SsVD?

Využijte možností, které Vám studium vysoké školy nabízí, cestujte, učte se jazyky a seznamujte se s odborníky z praxe. Snažte se najít si vlastní cíl, vzdělávejte se a ukažte světu své nápady.

Jak byste popsala společnost, ve které pracujete?

Posláním Nadace dřevo pro život je podporovat dřevo jako domácí obnovitelnou surovinu pro každodenní využití. Formou osvěty veřejnosti posiluje její zodpovědný přístup k životnímu prostředí. Nadace dřevo pro život organizuje každoročně velké množství aktivit, kterými naplňuje své poslání. Příkladem je i soutěž Stavby s vůní dřeva.


      

 [L1]Je to asistentka předsedy ale to se mi moc nechce uvádět J

      

 [T2]Ok, tak si to napiš, jak se ti to bude líbit J

      

 [T3]Možná bych tam to ADMD nedávala… když máš dole popsat tvoji společnost a popisuješ jen Nadaci. Navíc mi přijde elegantnější, abys jako vedoucí této soutěže uvedla jen Nadaci, když je to nadační projekt… zvaž to. J

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací