5.

BOOMERANG

Obecné informace o díle

Název návrhu 

BOOMERANG

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

České dřevo je obnovitelná surovina. Jakkoliv to zní nereálně, tak právě o tom vypráví projekt Dřevo je cesta. V České republice se dokonce za posledních 57 let zdvojnásobila zásoba dříví, což je jednoduše proto, že ročně přiroste významně více dřeva, než se z něj vytěží. Aktuálně dokonce lesy pokrývají více než třetinu rozlohy České republiky.

Jedna z hlavních souvislostí návrhu a projektu Dřevo je cesta je jednoznačně použití domácí dřeviny. Jako nejvhodnější kandidát pro použití do exteriéru se díky svým výborným vlastnostem sice jeví tropická dřevina Teak, (ČSN EN 350-1,2 stanovila Teaku klasifikaci přirozené trvanlivosti v rozmezí 1 – 3 – trvanlivé až středně trvanlivé) nicméně pro můj projekt bude použita dřevina domácí, konkrétně jádrové dřevo Dubu (u něj je klasifikace dle ČSN EN 350-1,2 stanovena na 2 – trvanlivé). Dub byl vybrán proto, že dubové dřevo obsahuje velké množství vnitřních látek, zejména tzv. tříslovinné kyseliny, která dubovému dřevu umístěnému ve vnějším prostředí pomáhá odolávat vlivům okolí.

V naší republice se hospodaří s rozmyslem a těžbu máme pod kontrolou. Ve dřevovýrobách se tedy opravdu nemusíme obávat, že naše lesy ničíme. A proto můžeme dřevo v České republice právoplatně považovat za obnovitelnou surovinu. Využívání našeho dřeva je tedy rozhodně jedním ze způsobů ochrany životního prostředí při cestě k rovnováze na Zemi.

Environmentální zhodnocení návrhu

V rámci realizace tohoto projektu se předpokládá minimální negativní dopad na životní prostředí, a to jak během výrobního procesu, tak od výrobku samotného.

Dřevo před umístěním do exteriéru je třeba chránit, pro tuto ochranu je nutné vybrat správnou volbu impregnace. Jedna z možností je tlaková impregnace ekologicky nezávadnou látkou. Taková impregnace zaručuje bezúdržbovou ochranu dřeva před hnilobou, dřevokazným hmyzem a houbami po řadu let. Cílem této moderní ochrany je maximální možná ochrana dřeva při minimálním zatížení životního prostředí. Takto upravené dřevěné prvky bude pohromadě držet ocelová konstrukce. Díky pravidelnému udržování mezer v sedacích částech je zajištěn odvod dešťové vody.

Za použití znalostí o materiálech, polotovarech a při respektování hospodárnosti a ekologičnosti má tento návrh předpoklad pro to, být úsporný tam, kde má smysl šetřit a vnášet kvalitu tam, kde je to žádoucí.

Obecný popis návrhu

BOOMERANG je návrh, který vznikl za cílem vyřešit jeden z hlavních problémů našeho mobiliáře, což je množství a vhodné rozmístění sedacích prvků. Rozhodla jsme se navrhnout konstrukci, která právě tyto dva problémy řeší, je totiž dimenzovaná tak, že ji najednou může využívat až trojnásobný počet uživatelů oproti klasické třímístné lavičce.

Mobiliář má sloužit lidem, pomocí něj dochází k jejich vzájemnému setkávání, a právě to jsem se rozhodla svým návrhem podpořit. Kromě odpočinku máme spoustu dalších důvodů, proč lidé využívají sedací prvky mobiliáře, mezi ně patří i komunikace. Svou inspiraci jsem tedy nalezla v základním geometrickém tvaru, který se dá považovat za nejideálnější symbol pro komunikaci vůbec - kruh. Sezení v kruhu vám totiž zaručí, že můžete s ostatními komunikovat nejen verbálně, ale také vizuálně. Sedací plochy pro jednotlivé skupinky uživatelů, jsou tedy vytvořeny z výsečí kruhu.

Sedací prvky jako součást mobiliáře mají sloužit lidem také k již zmíněnému odpočinku, a to ať se jedná o prací unaveného člověka, studenta či maminky s dětmi na procházce. Návrh je připraven i pro formu takzvaného aktivního odpočinku, pod kterým si většina z nás představí příjemnou projížďku na kole v krásné přírodě, která lemuje naše cyklostezky. Právě z tohoto důvodu je do konstrukce zahrnutý i stojan na kolo, který přijde uprostřed přírody cyklistům jistě vhod. Ocelová konstrukce zahrnuje 6 nosných pilířů, pomocí kterých se může regulovat umístění prvku i na nerovném povrchu.

Údaje o soutěžícím

Barbora Podešvová

Název školy

Mendelova univerzita v Brně

Název fakulty

Lesnická a dřevařská fakulta

Studijní obor

Nábytek

Ročník studia

2.

2021 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací