21.

Svatý Hostýn – prodejní stánky

Obecné informace o díle

Název návrhu 

Svatý Hostýn – prodejní stánky

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Svatý Hostýn – poutní místo každoročně vyhledávané tisíci lidí. Toto mimořádně oblíbené místo, které je v širokém okolí jednoznačným orientačním bodem, je cílem nejen věřících, poutníků, ale těší se oblibě i u široké veřejnosti. Fenomén Hostýna jako turistické atrakce se s postupem času stává dominantní. Je čas hledat vyvážený poměr mezi tím, kam až této tendenci bude toto poutní místo vycházet vstříc, a kde je hranice, za kterou už místo ztrácí svoji identitu.

Jedním ze sporných a problematických témat je už přes sto let řešená otázka prodejních stánků. Prezentujeme zde část našeho návrhu, která se zabývá jejím řešením. Kramářské boudy svým špatným technickým stavem a nepříliš šťastným umístěním hyzdí hlavní přístupovou cestu k vrcholu, kterou je monumentální schodiště v ose baziliky. Tyto stánky odvádějí pozornost návštěvníka na strany a příznačně kazí dojem a dehonestují cíl. Naší odpovědí na tento problém je vytvoření komerčně kulturního dvora jižně od baziliky a poutních domů, na jehož prostranství se nachází nové tržní stánky, veřejný prostor s posezením a pódiem. Prostor je ze severu vymezen novým exercičním domem a stávajícím Jurkovičovým sálem. Naše dřevěné objekty doplňují svatou cestu a sjednocují koncept poutního místa. Dřevo je cesta k návratu do přírody, návratu k Bohu. Materiál je zvolen citlivě vzhledem k funkci a lokaci.

Dřevo jako materiál pro tyto stánky jsme zvolili z několika předpokladů – je to přírodní, ušlechtilý materiál vysoké estetické kvality se schopností stárnout. Pro tento typ nízkopodlažní zástavby je velmi přirozené, svojí texturou odpovídá malému měřítku, v kontrastu ke kamenným a cihelným konstrukcím baziliky a ostatních menších sakrálních staveb. V sevření okolních smíšených lesů je jeho použití zcela přirozenou cestou.

Vlastní stánky jsou navrženy jako jednoduchá montovaná zařízení z dřevěných CLT panelů v systému Novatop, které se skládají ze 2 objemů – odbytového prostoru a skladu – řazených v sériích.

Environmentální zhodnocení návrhu

Na konstrukci stánků je vyjma základů a podlahy použito dřevo, tedy přírodní obnovitelný zdroj. Hotové dřevěné dílce jsou dovezeny na stavbu a na místě smontovány. Na jejich ochranu jsou použity nátěry šetrné k životnímu prostředí. Ačkoliv jsou stánky řešeny jako otevřený prostor, pro zajištění minimálních požadavků na tepelný komfort prodávajících je použita vrstva dřevovláknité tepelné izolace zpomalující tepelný tok a podporující tepelnou setrvačnost. Stánky využívají provozní teplo např. z vaření, potřebu tepla doplňují přímotopy či sálavé panely.

Každý stánek je napojen na oddílnou kanalizaci, dešťové vody jsou řešeny zasakováním. Životnost konstrukcí je předpokládána na 50 let, po jejím skončení by mělo být možné zachovalejší panely nebo jejich části repasovat, zbytek ekologicky zlikvidovat. Stavba se snaží minimalizovat vrstevnatost konstrukce a redukovat množství spojovacích materiálů a počet spojů.

Obecný popis návrhu

Jedním z rozhodujících faktorů návrhu byla jednoduchost – tvarová, konstrukční i uživatelská. Z tohoto důvodu se jako vhodný jeví systém smontování hotových dílců. Jako nejlepší se proto ukázala krabicová konstrukce z deskových CLT panelů – křížem lepených desek z masivního dřeva, zachovávající si jeho vzhled, což bylo taktéž naším požadavkem. Díky typizovanosti se jedná o několik málo šablon dodaných v desítkách kusů. Ohled je brán nejen na prostorové požadavky, ale i možnosti výrobních a transportních rozměrů. Objekty z dřevěných panelů jsou umístěny na betonových pasech pokračujících podnožím ze svislých subtilních železobetonových desek do výšky 300 mm nad rovinu terénu/podlahy. Tato podnož je obložena pískovcovými bloky, které jsou zde svislým pokračováním dlažby. Konstrukce stěn jsou řešeny jako difúzně otevřená skladba v souvrství CLT panelu, dřevovláknitá TI v dřevěném roštu a dřevěná překližka na interiérové straně. Krytinu tvoří natavená pvc folie, vyspádovaná pomocí dvou pomocných desek do střešního vtoku při zadní stěně prodejního stánku/skladu.Všechny stánky jsou napojeny na oddílnou kanalizaci, vodovod a el. síť.

Pracuji s materiálem CLT

Stěny, střecha

Údaje o soutěžícím

Veronika Dočekalová
Lucie Mrlinová
Jiří Šmejkal

Název školy

VUT v Brně

Název fakulty

Fakulta architektury

Studijní obor

architektura a urbanismus

Ročník studia

1. MSP

2022 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací