Děti z Božanova poznaly práci lesníků

Děti z Božanova poznaly práci lesníků

Vydáno 12. 8. 2021

Děti z Božanova poznaly práci lesníků

Děti měly možností zažít na vlastní kůži práci lesníků. Dne 9. 7. 2021 se díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství konala akce „Do lesa s lesníkem“ pořádaná Nadací dřevo pro život, ve spolupráci s Benediktinskou hospodářskou správou Břevnov s.r.o.

Nedaleko Božanova si 117 dětí pomocí zábavných a poučných činností vyzkoušelo a poznalo práci lesníků. Na 6 stanovištích se děti věnovaly aktivitám, které lesník běžně vykonává. Děti měřily stromy pomocí průměrky a výškoměru, viděly práci kočího s koněm. Na stanovišti Výchovy si děti pomocí hravých aktivit uvědomily, co potřebuje strom k tomu, aby správně rostl a jaké výchovné zásahy jsou v lese prováděny. Všichni si vyzkoušeli zasadit sazenice smrku a buku pomocí sazeče a sekeromotyky.

V kreativní dílně si děti vyráběly medailonky ze dřeva, které si na památku odnesly domů. Během celého dopoledne se dětem věnovali lesníci, kteří jim s radostí předávali své zkušenosti.
Celá akce se nesla v klidu a veselé náladě. Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout průběh celého dopoledne.

Děti z Božanova poznaly práci lesníků

Kategorie článku