Do lesa s lesníkem

Do lesa s lesníkem

Interaktivní projekt v lese, který seznamuje děti i učitele ZŠ s trvale udržitelným lesním hospodařením.

O projektu

Skrze tento projekt, určený především základním školám, seznamujeme děti i učitele s trvale udržitelným hospodařením lesníků v našich lesích.
Interaktivní program jsme vymysleli tak, aby děti zaujal, aby je bavil a hlavně aby pro ně bylo téma srozumitelné. Děti se mimo jiné dozvědí, že les vyžaduje celoroční péči lesníků, seznámí se s vývojem lesa (od semínka až po dospělý strom) a především poznají dřevo jako obnovitelný materiál každodenního využití. Žáci se aktivně zapojí do sázení nového lesa, vyzkouší si lesnické přístroje a mnoho dalšího.

Do lesa s lesníkem patří mezi naše nejpopulárnější programy, což nás samozřejmě velmi těší.  

Kdo se může zapojit?

Projekt je určen dětem ze 4. a 5. tříd ZŠ, které napřímo oslovíme nebo které projeví zájem.

Kde projekt probíhá?

Po celé České republice.

Jak vypadá program?

Přímo v lese se děti seznámí s vývojem lesa od semínka až po dospělý strom, prakticky si hned ověří informace o semenářství a zalesňování, zjistí, jak se měří stromy, jak v lese probíhá těžba, a zároveň se seznámí se dřevem, naší obnovitelnou surovinou.

Proč je to důležité?

Vysvětlujeme dětem a mládeži, jak je důležité využívat dřevo a tím chránit naše životní prostředí. Edukujeme studenty i jejich učitele o tom, jak funguje les, seznamujeme je s lesnicko-dřevařským odvětvím, podporujeme v nich lásku k přírodě a životnímu prostředí. Snažíme se, aby nová generace rozuměla tématu udržitelnosti, aby vzala za své fakt, že dřevo je naše budoucnost.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen dětem ze 4. a 5. tříd ZŠ, které napřímo oslovíme nebo které projeví zájem.

Kdo a jak se může zapojit?

Firemní i mediální partnerství

Jsme otevřeni mnoha formám partnerství – od finančních příspěvků přes organizování akcí až po spolupráci na konkrétních projektech.

Lesníci a lesní pedagogové

Chcete se stát průvodcem v lese na našich akcích nebo nabídnout váš les pro konání akce? Neváhejte nás kontaktovat.

Základní školy a vzdělávací instituce

Chcete-li pro vaše studenty objednat náš vzdělávací program, kontaktujte nás.

Máte otázky nebo chcete navázat spolupráci? Kontaktujte nás!

Projekt zatím nemá přiřazenou žádnou kontaktní osobu.

Vše důležité se dozvíte i na sociálních sítích projektu

Tento projekt podporují

Hlavní partner

Podpora od krajů

Další partneři

Školy

PROJEKT DO LESA S LESNÍKEM BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ.