GDPR – Zásady ochrany osobních údajů a Cookie Policy 

GDPR – Zásady ochrany osobních údajů a Cookie Policy 

Informace o zpracování osobních údajů v Nadaci dřevo pro život

1. Nadace dřevo pro život, IČ 273 63 589, se sídlem U Uranie 954/18, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka č. 564 (dále jen „Nadace“), ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovává osobní údaje svých dodavatelů, partnerů, soutěžících, hlasujících a dalších účastníků svých projektů a akcí.

2. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem, který je definován vždy pro každý projekt zvlášť.

3. Tyto údaje jsou zpracovány po dobu trvání stejného účelu Nadace.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Nadací, osobní údaje však pro Nadaci mohou zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. V současné době Nadace využívá tyto zpracovatele: Active 24, Asana, Elastic e-mail, Google, Hotjar, Mailchimp, Meta, SmartEmailing a Wedos.

Nadace nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Máte právo:

  • požadovat po Nadaci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po Nadaci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Nadace přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Nadaci výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Nadaci nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vaše dotazy ohledně zpracování osobních údajů posílejte e-mailem na info@drevoprozivot.cz nebo poštou na kontaktní adresu Nadace.

1) Obecný souhlas se zpracováním osobních údajů
2) Newsletter – souhlas se zpracováním osobních údajů
3) Informace o zpracování osobních údajů pro účastníky a partnery
4) Informace o zpracování osobních údajů pro hlasující
5) Informace o zpracování osobních údajů – soutěže pro veřejnost

V případě dotazu nás neváhejte kontaktovat

Nadace dřevo pro život

Nadace dřevo pro život