Poslání a cíle Nadace

Poslání a cíle Nadace

Kdo jsme a co je našim cílem

Nadace dřevo pro život aneb Kdo jsme a co je naším cílem

Nadace dřevo pro život vznikla v roce 2005 s cílem podporovat využívání dřeva jako domácí, plně obnovitelné, ekologické suroviny. 

Nadace svým zastřešujícím projektem Dřevo je cesta přispívá k dlouhodobému a systematickému informování české veřejnosti o významu bohatství lesů pro společnost, způsobech péče o ně a možnostech rozvoje šetrného  a ohleduplného využívání dřeva. 

Organizujeme několik doprovodných projektů, skrze které tyto myšlenky dostáváme do povědomí široké veřejnosti. Mezi ty nejvýznamnější patří soutěže Dřevěná stavba rokuStavby s vůní dřeva. Dále také pořádáme vzdělávací aktivitu přímo v lese, a to pro děti základních škol  Do lesa s lesníkem a pro dospělé Ukážeme Vám les, jak ho neznáte či sbírku Darujme stromečky lesu, díky které napomáháme obnově veřejně přístupných lesů. 

Hlavní tváří a zároveň ředitelem Nadace dřevo pro život je Ing. Stanislav Polák. Nadační tým se skládá z týmu odborníků z nejrůznějších oblastí. 

Dlouhodobými projekty cílíme na odbornou i širokou veřejnost, pořádáme nejrůznější setkání po celé ČR, odborné i laické semináře a debaty. Komunikujeme na celé spektrum českých médií, v kterých skrze naše projekty představujeme naše myšlenky a cíle. Máme několik samostatných komunikačních kanálů, například FB Dřevo je cesta, Mezistromy.cz nebo Blog Dřevo je cesta

Nadace dřevo pro život proaktivně sleduje, vyhodnocuje a reaguje na dění a situaci v lesnicko-dřevařském sektor

Formou jednorázových i dlouhodobých projektů pomáháme k bourání mýtů, které kolují mezi širokou (ale někdy i odbornou) veřejností, edukujeme, komunikujeme fakta a nesporná data i informace. Bouráme bariéry, které mohu bránit využívání dřeva v každodenním a běžném životě. 

Naše nadační motto zní: Dřevo je naše budoucnost!

Aktuální statut nadace najdete zde.

Jak se nám daří poslání plnit?

„Oceňuji mediální viditelnost vaší akce"
David Kubík, architekt Huť architektury Martin Rajniš s.r.o.
David Kubík, architekt Huť architektury Martin Rajniš s.r.o.
účastník Dřevěné stavby roku
„Z odborného pohledu si nesmírně vážíme přednášky na začátku slavnostního vyhlášení vítězů od Stanislava Poláka, ředitele Nadace dřevo pro život: Lesnické offsety a náročná administrace – nebezpečí pro dostupnost dřeva. Byla velmi přínosná, seriózní a zajímavá."
Hynek Dvořáček, jednatel LAPLAN
Hynek Dvořáček, jednatel LAPLAN
účastník Dřevěné stavby roku
„Chtěla bych především říct, že od úplného počátku –⁠ organizace soutěže, přihlášky, výhry až po plánované exkurze, odvedla Nadace úžasnou práci. Díky ní jsem teď tam, kde jsem, a nemohla bych být spokojenější, protože výhra mi otevřela nové dveře a naskytly se mi úžasné příležitosti, potkávám super lidi.
Takže pokud někdo váhá, zda poslat svůj projekt do soutěže, odpověď je úplně jasná: vždycky stojí za to to zkusit, člověk nikdy nemá co ztratit, naopak jedině získat."
ADÉLA KOUBOVÁ, studentka
ADÉLA KOUBOVÁ, studentka
účastnice Staveb s vůní dřeva
„V anketě soutěžíme, protože tím máme možnost prezentovat naši práci.“
OTAKAR KOUDELKA, majitel OK PYRUS, s.r.o.
OTAKAR KOUDELKA, majitel OK PYRUS, s.r.o.
účastník Dřevěné stavby roku
„Jsme nesmírně potěšení a hrdí za vaše ocenění. Máme pro naše spolupracovníky a investory potvrzení, že naše práce má smysl. Zároveň bychom vám chtěli poděkovat i za finanční odměnu, která bude dále investována do další plavby naší lodi."
FILIP HUML, předseda spolku Lodivadlo – Boatheatre
FILIP HUML, předseda spolku Lodivadlo – Boatheatre
účastník Dřevěné stavby roku
„Je mi sympatické, že se u vás objevují stavby napříč žánry. To je výjimečné. Myslím, že má soutěž díky tomuto aspektu do budoucna ještě větší potenciál, než se zdá. Jinak jsou mi vaše aktivity moc sympatické a fandím vám. Cítím v tom srdce.“
MARTIN KOŽNAR, Martin Kožnar Architekt s.r.o.
MARTIN KOŽNAR, Martin Kožnar Architekt s.r.o.
účastník Dřevěné stavby roku