Dřevo je cesta

Dřevo je cesta

Spojujeme lidi a společnosti, kterým záleží na dřevě i naší společné budoucnosti.

O projektu

Naším cílem je informovat a edukovat širokou veřejnost o tom, jak a proč je využívání dřeva důležité pro životní prostředí, českou společnost i naši ekonomiku. Vysvětlovat, jak využíváním dřeva jako obnovitelné suroviny chráníme naše nerostné bohatství.

Skrze projekt Dřevo je cesta sdružujeme a propojujeme:

Kdo se může zapojit?

Široká veřejnost i jednotlivci se mohou přihlásit k naší komunitě Dřevorádů.
Firmy a společnosti se mohou stát Nositeli značky Dřevo je cesta.

Kde komunita funguje?

Nositelé značky dřevo je cesta i Dřevorádi jsou z celé České republiky. Pravidelně se potkáváme na nejrůznějších akcích, vrcholem je pak každoroční Den dřevorádů.

Jak komunita funguje?

Pravidelně pořádáme společné akcesetkání, semináře pro naše členy i veřejnost.
Dřevorádům i Nositelům značky Dřevo je cesta rozesíláme naše newslettery s novinkami, poskytujeme zajímavé informace, s komunitou udržujeme kontakt také na našich sociálních sítích

Proč je to důležité?

Nositelé značky Dřevo je cesta i Dřevorádi nám pomáhají šířit osvětu, edukovat laickou i odbornou veřejnost. Jsme navzájem v pravidelném kontaktu, pořádáme setkání, semináře, poskytujeme informační brožury a letáky, komunitu propojujeme a snažíme se ji stále rozšiřovat.

Pro koho je projekt určen?

Nositelé značky Dřevo je cesta jsou podnikatelé, kteří v lesích hospodaří trvale udržitelným způsobem, nebo firmy, které se dřevem pracují a využívají ho ve prospěch životního prostředí.

Dřevorádi jsou lidé, kteří mají dřevo jednoduše rádi a podporují myšlenky projektu Dřevo je cesta.

Kdo a jak se může zapojit?

Staňte se Dřevorádem

Jednotlivci se mohou stát součástí komunity Dřevorádů, účastnit se našich akcí a získávat pravidelné zajímavé informace o dřevu.

Více o Dřevorádech

Staňte se Nositelem značky Dřevo je cesta

Malé firmy i podnikatelé se mohou stát součástí komunity Nositelů značky Dřevo je cesta, účastnit se našich akcí, ať už jako hosté nebo partneři. Komunity Nositelů značky Dřevo je cesta a Dřevorádů se snažíme propojovat na našich společných akcích.

Více o Nositelích značky

Firemní i mediální partnerství

Jsme otevřeni mnoha formám partnerství – od finančních příspěvků přes organizování akcí až po spolupráci na konkrétních projektech.

Každý, kdo má rád dřevo, les a přírodu. Kdokoli s láskou k dřevu, lesu a přírodě

Sledujte nadační novinky, zajímavosti a plán našich akcí. Rádi se s vámi potkáme a popovídáme si.

Novinky z projektu

Máte otázky nebo chcete navázat spolupráci? Kontaktujte nás!

Projekt zatím nemá přiřazenou žádnou kontaktní osobu.

Vše důležité se dozvíte i na sociálních sítích projektu

Tento projekt podporuje

PROJEKT DŘEVO JE CESTA BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ.