Dřevo je cesta

Dřevo je cesta

Spojujeme lidi a společnosti, kterým záleží na dřevě i naší společné budoucnosti.

O projektu

Naším cílem je informovat a edukovat širokou veřejnost o tom, jak a proč je využívání dřeva důležité pro životní prostředí, českou společnost i naši ekonomiku. Vysvětlovat, jak využíváním dřeva jako obnovitelné suroviny chráníme naše nerostné bohatství.

Skrze projekt Dřevo je cesta sdružujeme a propojujeme:

Kdo se může zapojit?

Široká veřejnost i jednotlivci se mohou přihlásit k naší komunitě Dřevorádů.
Firmy a společnosti se mohou stát Nositeli značky Dřevo je cesta.

Kde komunita funguje?

Nositelé značky dřevo je cesta i Dřevorádi jsou z celé České republiky. Pravidelně se potkáváme na nejrůznějších akcích, vrcholem je pak každoroční Den dřevorádů.

Jak komunita funguje?

Pravidelně pořádáme společné akcesetkání, semináře pro naše členy i veřejnost.
Dřevorádům i Nositelům značky Dřevo je cesta rozesíláme naše newslettery s novinkami, poskytujeme zajímavé informace, s komunitou udržujeme kontakt také na našich sociálních sítích

Proč je to důležité?

Nositelé značky Dřevo je cesta i Dřevorádi nám pomáhají šířit osvětu, edukovat laickou i odbornou veřejnost. Jsme navzájem v pravidelném kontaktu, pořádáme setkání, semináře, poskytujeme informační brožury a letáky, komunitu propojujeme a snažíme se ji stále rozšiřovat.

Pro koho je projekt určen?

Nositelé značky Dřevo je cesta jsou podnikatelé, kteří v lesích hospodaří trvale udržitelným způsobem, nebo firmy, které se dřevem pracují a využívají ho ve prospěch životního prostředí.

Dřevorádi jsou lidé, kteří mají dřevo jednoduše rádi a podporují myšlenky projektu Dřevo je cesta.

Kdo a jak se může zapojit?

Staňte se Dřevorádem

Jednotlivci se mohou stát součástí komunity Dřevorádů, účastnit se našich akcí a získávat pravidelné zajímavé informace o dřevu.

Více o Dřevorádech

Staňte se Nositelem značky Dřevo je cesta

Malé firmy i podnikatelé se mohou stát součástí komunity Nositelů značky Dřevo je cesta, účastnit se našich akcí, ať už jako hosté nebo partneři. Komunity Nositelů značky Dřevo je cesta a Dřevorádů se snažíme propojovat na našich společných akcích.

Více o Nositelích značky

Firemní i mediální partnerství

Jsme otevřeni mnoha formám partnerství – od finančních příspěvků přes organizování akcí až po spolupráci na konkrétních projektech.

Každý, kdo má rád dřevo, les a přírodu. Kdokoli s láskou k dřevu, lesu a přírodě

Sledujte nadační novinky, zajímavosti a plán našich akcí. Rádi se s vámi potkáme a popovídáme si.

Novinky z projektu

Máte otázky nebo chcete navázat spolupráci? Kontaktujte nás!

Mgr. Anna Blažková

Mgr. Anna Blažková

vedoucí projektu

    Tento projekt podporuje

    PROJEKT DŘEVO JE CESTA BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ.