Lesnická legislativa EU

Lesnická legislativa EU

Jak se připravit na změny regulace v oblasti lesnicko-dřevařského sektoru.

O projektu

Projekt Lesnická legislativa EU je zaměřen na regulaci lesnického sektoru na úrovni Evropské unie, kterou dává do kontextu s výzvami pro lesnicko-dřevařský sektor v České republice.

Naším cílem je informovat a vzdělávat zejména odbornou veřejnost o tom, jak a proč je důležité být aktivní v oblasti tvorby lesnické legislativy EU. Nabízíme konkrétní řešení pro jednotlivé společnosti a spolupracujeme se státní správou na ochranu českých podnikatelských subjektů a vlastníků lesa.
Dále vysvětlujeme, jak využíváním dřeva jako obnovitelné suroviny chráníme naše nerostné bohatství.
Chceme být aktivním ochráncem českých zájmů lesnického a dřevozpracovatelského sektoru.
Naší prioritou je zajistit dostatek dřeva z lesů trvale udržitelných pro jeho využití v naší republice.
Projekt nabízí strategické poradenství pro lesnicko-dřevařský sektor, vlastníky lesů a další zainteresované subjekty za účelem rozvoje udržitelného hospodaření v lesích v kontextu nové regulace EU.

Hlavní cíle projektu:

  • Strategické poradenství a podpora udržitelného hospodaření v lesích v kontextu nové regulace EU
  • Strategická koordinace, osvěta lesnicko-dřevařského sektoru a příprava trhu s offsety
  • Zajištění komplexního řešení souvisejících rizik pro soukromý sektor a dostatku dřeva pro dřevozpracující průmysl a biohospodářství
  • Odborné zastupování lesnicko-dřevařského sektoru v expertních komisích, komunikace s regulátorem a zapojení do přípravy relevantní legislativy v EU a ČR

Kdo vám bude pomáhat?

Expertním poradcem pro vás bude Mgr. Vojtěch Bašný, Ph.D., LL.M., který je právníkem a konzultantem se širokým portfoliem zkušeností ze státní i soukromé sféry, díky kterým získal výjimečnou perspektivu při řešení projektů.

Kontakt:
+420 739 439 172
v.basny@drevoprozivot.cz

  • Advokátní kancelář Deloitte Legal v Praze
  • Ministerstvo zemědělství České republiky
  • Evropská komise • DG CLIMA
  • Ministerstvo zemědělství České republiky – Odbor legislativní a právní
  • Advokátní kancelář Peychlová Jonáková & Partners

Více o Vojtěchovi naleznete v jeho životopise.

Kde projekt probíhá?

Variant spolupráce máme více. První z nich je konzultace přímo ve vaší společnosti, kdy vám nabídneme individuální přístup a společné hledání optimálních řešení. Můžeme pro vás také zařídit přednášku na odborných seminářích a konferencích. Nabízíme také možnost spolupráce se státní správou formou účasti v odborných komisích.

Jak projekt vypadá?

V rámci projektu nabízíme poradenské služby a analýzy, odborné zastupování v expertních komisích, komunikaci s regulátorem za účelem přípravy relevantních koncepčních dokumentů a legislativy v EU a ČR. Nedílnou součástí projektu je šíření osvěty ke klíčovým tématům nejen v rámci lesnicko-dřevařského sektoru, ale i v rámci celé společnosti.

Proč je to důležité?

V současné době vzniká na úrovní EU koncepce a legislativa, která má významný dopad na lesnicko-dřevařský sektor a navazující oblasti v členských státech. Z tohoto důvodu je nutné se adaptovat na nové způsoby vytváření těchto dokumentů, mít k dispozici všechny relevantní informace, aby je bylo možné efektivně ovlivnit.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen pro všechny subjekty, kterých se dotýkají lesnické koncepce a regulace vznikající na úrovni EU. Projekt si klade za cíl propojit hlavní aktéry v této oblasti. Zároveň projekt jde nad rámec problematiky lesnicko-dřevařského sektoru a snaží se ho zasadit do dalších aktuálních témat, jako je ESG reporting soukromých společností nebo udržitelné finance.

Kdo a jak se může zapojit?

Podniková sféra lesnicko-dřevařského sektoru

Potřebujete pomoct nastavit Vaše aktivity, aby byly v souladu s rychlými změnami lesnické regulace a byly tak dlouhodobě konkurenceschopné? Nebo chcete být aktivním hráčem při tvorbě lesnické regulace?

Vlastníci lesů, výzkumné instituce

Potřebujete se zorientovat v nové lesnické regulaci, hledáte příležitosti pro dodatečné příjmy, které by odrážely opravdovou hodnotu lesů a Vašeho úsilí? Nebo potřebujete Váš projekt zasadit do rámce lesnických koncepčních dokumentů, regulace a vize směřování lesnicko-dřevařského sektoru?

Regulátor trhu, zákonodárci, občanské iniciativy

Potřebujete poskytnout analýzu z oblasti lesnictví, která by Vás podpořila legislativní záměry nebo pomohla najít řešení pro prosazení Vašich vizí a zájmů? Je zapotřebí nastartovat pro konkrétní oblast spolupráci a výměnu informací mezi státní, soukromou a vědeckou sférou?

Staňte se partnerem projektu

Jsme otevřeni mnoha formám partnerství či individuální dohody. Vždy klademe důraz na vaše specifické potřeby.

Máte otázky nebo chcete navázat spolupráci? Kontaktujte nás!

Projekt zatím nemá přiřazenou žádnou kontaktní osobu.

Tento projekt podporuje

Hlavní partner