Děti ze základních škol v Chocni si vyzkoušely práci lesníka

Děti ze základních škol v Chocni si vyzkoušely práci lesníka

Vydáno 12. 8. 2021

Děti ze základních škol v Chocni si vyzkoušely práci lesníka

V rámci projektu „Do lesa s lesníkem“ se děti ze ZŠ M. Choceňského podívaly do lesů nedaleko Chocně. Za finanční podpory Ministerstva zemědělství a ve spolupráci se správou městské lesy v Chocni se dne 28. 6. 2021 uskutečnila akce pořádaná Nadací dřevo pro život. Během dopoledne mohlo 103 dětí poznat práci lesníků.

Akce byla zahájena troubením na lesnici a borlici. Na 6 stanovištích měly děti možnost poznat pestrou práci lesníků.
Děti si vyzkoušely měření stromů, sázení sazenic smrku a buku pomocí sazeče a sekeromotyky, viděly práci těžaře s motorovou pilou a práci kočího s klisnou Samantou.
Aby děti pochopily, jak se les vychovává, byly pro ně nachystané hry, díky kterým viděly, kolik místa strom k životu potřebuje a jak se v průběhu let vyvíjí. Na posledním Kreativním stanovišti si děti na památku vyráběly z dřevěných kulánků medailonky, které si odnesly domů. Seznamování s prací lesníků bylo ukončeno troubením.

Průběh akce a spokojenost zúčastněných si můžete prohlédnout na fotografiích níže.

Děti ze základních škol v Chocni si vyzkoušely práci lesníka

Kategorie článku