Do lesa s lesníkem: Pojďme objevovat české lesy

Do lesa s lesníkem: Pojďme objevovat české lesy

Vydáno 20. 12. 2023

Do lesa s lesníkem: Pojďme objevovat české lesy


Dne 1. listopadu 2023 se skupina 110 dětí ze ZŠ a MŠ Kunštát vydala do místních lesů na nezapomenutelnou výpravu. Akci Do lesa s lesníkem uspořádala Nadace dřevo pro život za finanční podpory Ministerstva zemědělství a Jihomoravského kraje, ve spolupráci s partnery INÉS Kunštát, s.r.o. a Javořice a.s.

Hlavním cílem akce bylo seznámit děti s prací lesníků a ukázat jim hospodaření v lesích. Akce nabídla dětem skvělou příležitost poznat širokou škálu činností spojených s péčí o lesy.

Slunečný podzimní den byl zahájen lesnickým troubením, po slavnostním zahájení se děti vydaly do lesa na připravená stanoviště. Během lesnického dopoledne se naučily měřit stojící stromy, pochopily důležitost výchovy lesa, viděly práci těžaře a těžařské techniky a také se seznámily s činnostmi, které dělají myslivci. Velice atraktivním se pro děti stalo sázení stromků, kdy si samy zasadily stromeček do oplocenky. Jako památku na akci si děti v kreativní dílně vyrobily dřevěný odznak a také se dozvěděly o důležitosti dřeva.

Akce poskytla dětem skvělý zážitek a nové poznatky, ale také prohloubila vztah k přírodě a lesům. Na cestu do školy dostaly děti výborný koláček od INÉS Kunštát, s.r.o.Akce byla realizována díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství a Jihomoravského kraje.

Do lesa s lesníkem: Pojďme objevovat české lesy

Kategorie článku