Jahodová louka proměnila děti v lesníky

Jahodová louka proměnila děti v lesníky

Vydáno 1. 7. 2021

Jahodová louka proměnila děti v lesníky

V lesích nedaleko Jáchymova se dne 24. 6. 2021 konala akce „Do lesa s lesníkem” pro děti ze ZŠ Jáchymov a ZŠ Ostrov Myslbekova.
Již tradiční akce Nadace dřevo pro život se konala za finanční podpory Ministerstva zemědělství a Karlovarského kraje a ve spolupráci s partnery, městem Jáchymov, Lesy Jáchymov, s.r.o. a spolkem SRDCEM K PŘÍRODĚ, z.s.
Díky našim partnerům a podporovatelům se podívalo 70 dětí do městských lesů Jáchymov, kde se děti na jedno dopoledne staly lesníky a měly možnost poznat jejich práci.

Děti si během dopoledne vyzkoušely sázení stromů, viděly rozdíly mezi motorovou pilou a technologií harvestoru. Na dalším stanovišti zjistily, že lesníci mají svoje speciální porostní mapy, vyzkoušeli si, jak se měří stromy laserovým výškoměrem. Dále si pomocí hry ukázaly, jak se vychovává les, aby mohl zdárně růst.
Na stanovišti myslivost viděly děti práci loveckého psa a dozvěděly se, jak myslivci pečují o zvěř.
V kreativní dílně měly děti možnost nejprve vidět různé druhy dřev našich stromů a nakonec si vyráběly dřevěné medailonky, které si na památku odnesly domů.

Celá akce se nesla v duchu milé atmosféry.Na cestu domů děti dostaly chutný koláček, který obstaral pan starosta Jáchymova.
Pro dokreslení celé akce si prohlédněte fotografie níže.

Akce se konala za podpory Karlovarského kraje.

karlovarsky kraj logo

Jahodová louka proměnila děti v lesníky

Kategorie článku