Jak na grafiku posteru v kostce? 1. díl

Jak na grafiku posteru v kostce? 1. díl

Vydáno 18. 5. 2020

Jak na grafiku posteru v kostce? 1. díl

Co je poster? Proč jej tvoříme? Na co si máme dát při jeho tvorbě pozor? Chcete-li vědět více, přečtěte si náš dvoudílný seriál. Budeme se postupně věnovat tvorbě prezentačního posteru, který musí odevzdat účastníci soutěže Stavby s vůní dřeva 2020.

Co je poster? Anglicko-český slovník nám prozradí, že se jedná o plakát. Poster je tedy plakát, který tvoříme, abychom jednoduše a rychle prezentovali naši práci, myšlenky, projekt nebo třeba chystanou událost.

Cílem posteru je zaujmout naše publikum. Poster by měl být lehce zapamatovatelný a měl by mít jasné sdělení. Zároveň by však dojem, který vyvolá, neměl být jen matně zapsanou vzpomínkou na použité barvy či obrázek, ale měl by zaujmout především obsahem sdělení, kvůli kterému byl plakát vytvořen.

Forma a obsah

Mantrou technicky zaměřených fakult je: obrázek vydá za tisíc slov. Poster je proto především kompilací fotografií, grafiky, vizualizací, tabulek a grafů doplněných omezeným množstvím psaných nadpisů, komentářů a popisů.

Abychom ale mohli danou grafiku správně zvolit, je nutné si odpovědět na otázku: „Pro koho poster tvořím?”.

V případě soutěže Stavby s vůní dřeva je jednou z cílových skupin odborná porota. Odborná porota se skládá z architektů, stavebních inženýrů a investorů, z nichž každý bude na plakátu hledat něco jiného. Architekt se pravděpodobně zaměří na dispozici řešení, práci s objemy, strukturami a celkové zakomponování díla do okolní krajiny. Stavební inženýr bude na plakátu hledat konstrukční a technické řešení stavby, možná detaily a kombinaci materiálů. Investor se bude snažit z posteru vyčíst, zda návrh odpovídá zadání, jestli se mu objekt bude dobře užívat, případně jakou plochu stavba zabere.

V ideálním případě se každý člen poroty dozví z posteru to, co může relevantně ohodnotit. Přesto však doporučujeme určit si, kterému typu informací se chcete především věnovat, tedy díky kterým informacím je vaše dílo jedinečné. Pokud se pokusíte sdělit všechno všem, nepochopí nikdo nic!

Samozřejmostí by také mělo být, že dodržíte formu posteru, kterou vyhlašovatel soutěže definuje, jakým je například formát či kvalita podkladu. Jelikož se jedná o vaši prezentaci, vždy doplňte základní údaje o autorovi návrhu (vaše jméno, školu, ročník).

Na co si dát pozor z hlediska grafiky?1 1

Na všechny výše zmíněné bude na první pohled působit tzv. psychologie plakátu. Tento pojem si také můžeme nahradit souslovím „první dojem”. Za ten může v případě posteru jeho vizuální stránka.

V tomto případě se však nebavíme ani tak o líbivosti obrázků a informací, jako spíš o jejich kompozici, čili velikosti, množství a rozmístění. Zvažujeme, zda jsou objekty na plakátu vhodně rozestaveny, nepřekrývají se či opticky nepadají dolů. Stejně tak je důležitý druh a velikosti písma.

I zde platí: méně je více

Na jaké potenciální otázky má plakát odpovědět? Na kolik má obsahovat technické detaily, konstrukční řešení, ideu? Až si ujasníte odpovědi na tyto otázky, buďte přísní a na poster vkládejte opravdu jen ty grafické výstupy, které jsou prioritou vašeho sdělení.

Netřeba zacházet do detailů. Máte chuť na poster vložit půdorys nebo řez stavbou? Zhodnoťte, zda jde o důležité originální řešení, bez kterého byste nebyli schopni vypovědět hodnotu vašeho návrhu, nebo se pouze snažíte zaplnit volný prostor!

Při výběru písma používejte nejvýše dva různé fonty a ideálně ze stejné tzv. rodiny písem. Pokud stahujete nové druhy písma z internetu, dávejte si pozor na jejich licencování. Ne všechna písma jsou k použití zdarma!

Obecně má poster zaujmout a přesvědčit toho, kterému je předkládán, že má smysl zajímat se o další detaily a podrobnosti.

A rada na závěr? Vyprávějte příběh! Ukažte, jak vaše myšlenka vznikla a proč je právě vaše dílo jedinečné, neopakovatelné a hodno bližšího zkoumání detailu!

Jak na grafiku posteru v kostce? 1. díl

Kategorie článku