Jak vybíráme vítěze?

Jak vybíráme vítěze?

Vydáno 5. 6. 2019

Jak vybíráme vítěze?

Stavby s vůní dřeva jsou soutěží s různorodou skladbou soutěžících a soutěžních návrhů. Stejně různorodou vybíráme i porotu, abychom mohli díla ocenit z mnoha úhlů pohledu. Přesto všechna díla spojuje jedno – nejrůznější proměny naší významné obnovitelné suroviny, dřeva. Přečtěte si, jak vybíráme ty nejlepší!

1. kolo hodnocení

V prvním kole každý z porotců za sebe nominuje 3 díla z každé kategorie, která postoupí do druhého kola hodnocení. Každý porotce rozděluje body ve čtyřech hlavních oblastech:

  • technické zpracování,
  • vizuální zpracování,
  • originalita,
  • inovativnost.

Vzhledem k vysokému počtu velmi kvalitně zpracovaných děl má velký vliv schopnost soutěžícího popsat jednoduše a výstižně myšlenku celého díla a přednosti, kterými návrh vyniká. Výborně se k tomu hodí textová pole k popisu díla, video a samozřejmě samotný poster díla. Vše najdete v přihlašovacím formuláři.

2. kolo hodnocení

Do druhého kola hodnocení postupují všechna nominovaná díla. Po zahájení setkání porotců je zvolen předseda poroty, který hodnocení řídí a v případě shodného počtu hlasů pro některé dílo má právo rozhodnout. Velkou roli v tomto kole hrají postery představující díla, nad kterými porotci diskutují.

Díky zastoupení rozdílných skupin v porotě (investoři, stavební inženýři a architekti), dochází ke komplexnímu zhodnocení děl (vizuální zpracování, technické řešení a realizovatelnost).

Po diskuzi nad každým dílem probíhá krátké hlasování, jež posouvá díla do užšího kola. Aby vaše dílo postoupilo, musí dostat minimálně 3 preferenční hlasy. Vítězové jsou následně vybráni na základě tajného bodového hlasování jednotlivých porotců, které probíhá po závěrečně diskuzi nad díly, jež postoupila do užšího kola výběru.

Porotci mohou letos nově nominovat během druhého kola hodnocení jedno dílo z každé kategorie na zvláštní ocenění. Například za výjimečné technické nebo vizuální zpracování díla, či za netradiční inovativní řešení.

Z celého hodnocení se provádí zápis, jež je podkladem pro zpětnou vazbu, kterou od nás po vyhlášení vítězů získáte.

Zpětná vazba

Nad čím porota nejčastěji diskutuje? Častým tématem je praktická proveditelnost návrhu. Zda byl návrh z technické stránky dostatečně popsán a neobsahuje nerealizovatelná řešení.
Hodnotí se i praktická stránka návrhu z pohledu jeho potenciálního uživatele, zejména jeho dispoziční uspořádání, a celková myšlenka konceptu. Plusové body často získávají neotřelá díla s podílem inovativního řešení. Mínusové body může získat naopak návrh patrového domu pro seniory, pokud nenabízí pohodlné bezbariérové užívání.

Neméně důležitá je i vizuální stránka zpracování návrhu, která je prezentována posterem. Hodnotí se přehlednost a vypovídací hodnota posteru, citlivost práce s hmotou, tvary a použitými dřevěnými materiály a v neposlední řadě i originalita návrhu. Jestli vás zajímají naše tipy, jak zpracovat poster, podívejte se na prvnídruhý díl série o soutěžních posterech.

Porota

A kdo bude v letošním ročníku hodnotit soutěžní díla? Podívejte se na složení odborné poroty na stránkách Stavby s vůní dřeva.

Doufáme, že vám článek pomůže vaše dílo vypilovat tak, aby u poroty uspělo. Pokud byste přesto měli jakékoliv dotazy, napište mi na e.morcinkova@drevoprozivot.cz.

Jak vybíráme vítěze?

Kategorie článku