Jak zaujmout a vyhrát ceny Kronospan a Stora Enso?

Jak zaujmout a vyhrát ceny Kronospan a Stora Enso?

Vydáno 7. 6. 2021

Jak zaujmout a vyhrát ceny Kronospan a Stora Enso?

Všechna soutěžní díla přihlášená do studentské soutěže Stavby s vůní dřeva mohou získat cenu odborné poroty nebo cenu veřejnosti. Odborná porota je zaměřena na zpracování díla po všech stránkách a veřejnost oceňuje zejména působivě zpracované vizualizace a příběh díla. Dalšími možnými oceněními v soutěži jsou ceny společností Kronospan a Stora Enso. Níže vám napovíme, jak získat právě tyto dvě výhry.

Studenti, kteří využijí ve svých návrzích některý z materiálů společnosti Kronospan nebo Stora Enso, mohou získat kromě cen odborné poroty a veřejnosti také speciální ocenění těchto společností.
Společnost Kronospan se zaměřuje na díla, která ve svých návrzích využívají OSB desky. Společnost Stora Enso zase hodnotí díla, která ve svých konstrukcích využívají jejich CLT panely nebo LVL panely.

Pokud tedy využijete jeden z těchto materiálů, zvýšíte si tak šanci na výhru některé z cen. Abychom vám hodnocení společností blíže přiblížili, odhalíme vám informace o průběhu hodnocení. Zeptali jsme se paní ing. Sylvy Krechlerové, jednatelky společnosti Kronospan CR, spol. s r.o. a pana ing. Pavla Dufka, vedoucího prodeje společnosti Stora Enso ČR, jak u nich hodnocení probíhá a co je na dílech vždy zaujme na první pohled. Pojďme se na to podívat.

Čeho si na díle všímáte jako první?

Sylva Krechlerová: Jako prvního si samozřejmě všímám, zda jsou v návrhu použity naše materiály, v tomto případě OSB desky. Zaujme mne vizuální stránka projektu, nápaditost při použití dřeva v kombinaci s jinými přírodními materiály, barevné ladění návrhu a zasazení díla do jeho okolí. U některých projektů jsou zajímavé i odvážné tvary, kterými některé návrhy disponují. Důležité je skloubení funkčnosti stavby s citlivým designovým zpracováním. Baví mne možnost vzniku zajímavě řešených budov i v místech, kde je mnohdy ani nečekáme.

Pavel Dufek: Téměř každého zaujme a osloví nejdříve design stavby a ani já nejsem výjimkou. U velkých staveb to může být také náročnost konstrukčního řešení a odvážnost projektu.

Co je pro Vás na oceňovaném díle důležité po technické a vizuální stránce?

Sylva Krechlerová: Oceňuji, když tyto dvě stránky jsou víceméně v rovnováze. Jak jsem již zmínila výše, po vizuální stránce je pro mne důležitá nejen vhodná kombinace přírodních materiálů, ale také „souznění“ projektu s okolím. Po technické stránce si vážím nápadů nabízejících jednoduchou proveditelnost projektu.

Pavel Dufek: Vždy mě velmi osloví propracovanost detailů, když soutěžící čerpá z našich technických dokumentů, nebo v případě větších staveb i přímo z našich konceptů (multipodlažních a kancelářských budov a také škol).

Hraje pro Vás při výběru vítěze roli, zda je návrh řešený z pohledu jeho dopadu na životní prostředí?

Sylva Krechlerová: Každá dřevostavba je šetrná k životnímu prostředí. Neexistuje jiný stavební materiál, který by nezanechával uhlíkovou stopu a byl obnovitelný.

Pavel Dufek: Dopad na životní prostředí nehodnotím. Pozitivní dopad beru jako standard dřevěných domů.

Kolik myšlenek a času strávíte nad výběrem Vašeho vítězného díla?

Sylva Krechlerová: Právě tolik, abych mohla pouze o jednom projektu říci, že to je v daném ročníku podle mne nejlepší volba. Ale není to jednoduché vybírat z tolika kvalitních projektů.

Pavel Dufek: První fáze je vytřídění děl, která mě na první pohled zaujmou. Druhá je výběr projektů, které jsou navrženy z masivního CLT panelu STORA ENSO. Ve třetí vybírám dle náročnosti, konstrukčních řešení a nových nápadů. Každou fázi řeším v jiný den, abych zjistil, jak se mi jednotlivé projekty zalíbily a utkvěly v paměti.
Hned několik projektů mě oslovilo natolik, že si je pamatuji dodnes. Odvážná řešení, neotřelá myšlenka, použití našich konstrukčních systému, zajímavý design, vhodné umístění na zajímavém místě…

Kdybyste měli vypíchnout jen jednu radu za všechny, která by to byla?

Sylva Krechlerová: Přemýšlejte o dřevu v souvislostech, tak může mít ve vašich návrzích mnoho podob a nikdy vás jako materiál nezklame.

Pavel Dufek: Nebát se, ptát se, zajímat se.

A jako bonus na závěr uvádí Pavel Dufek skvělou radu do budoucna!

Pavel Dufek: V příštím roce otevíráme nový závod na výrobu CLT panelů ve Ždírci nad Doubravou a nabízí se tak prostor pro zajímavé pracovní pozice. Účast v soutěži může být i významným benefitem při hodnocení uchazečů. Vůle a chuť dělat něco navíc je dobrou vizitkou všech účastníků soutěže.

Jak zaujmout a vyhrát ceny Kronospan a Stora Enso?

Kategorie článku