Lesnické dopoledne plné zábavy a poznání: Do lesa s lesníkem s Nadací dřevo pro život

Lesnické dopoledne plné zábavy a poznání: Do lesa s lesníkem s Nadací dřevo pro život

Vydáno 5. 5. 2023

Lesnické dopoledne plné zábavy a poznání: Do lesa s lesníkem s Nadací dřevo pro život


Dne 13. dubna 2023 se uskutečnila ve Štětí akce Do lesa s lesníkem s Nadací dřevo pro život. Dopoledne v lese bylo zaměřené na povídání o lese, jeho významu, práci lesníka a o dřevě a papíru. Les navštívilo 102 dětí ze základních škol ve Štětí, konkrétně ZŠ T.G. Masaryka, ZŠ Školní, ZŠ Ostrovní.

Akce byla realizována za finanční podpory Ministerstva zemědělství, ve spolupráci s partnerskými subjekty Josef Homolka a Mondi Štětí, a. s.

Děti se setkaly s lesníky, kteří jim představili les a jeho důležitost v našem životě. Děti poznaly, jak se les mění během let a že je důležité o něj pečovat. Vyzkoušely si zasadit strom, viděly živého koně, který pracuje v lese, dozvěděly se o různých druzích zvířat, která v lese žijí, a naučily se měřit lesnickými přístroji. Děti se na dopoledne staly lesníky a vyzkoušely si činnosti, které lesníci běžně vykonávají.

Následně děti zjistily, jak se vyrábí papír, jaké suroviny jsou potřeba k jeho výrobě a jak celý proces probíhá. Děti si dokonce mohly samy vyrobit krásné obrázky z těchto surovin, které si odnesly domů.

Celá akce byla pro děti velmi poučná a zábavná. Děti měly možnost dozvědět se mnoho nových informací o lese a jeho významu pro nás lidi.


Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Lesnické dopoledne plné zábavy a poznání: Do lesa s lesníkem s Nadací dřevo pro život

Kategorie článku