Městské lesy Příbram navštívily děti

Městské lesy Příbram navštívily děti

Vydáno 7. 11. 2023

Městské lesy Příbram navštívily děti


Nadace dřevo pro život uspořádala dne 5. 10. 2023 akci Do lesa s lesníkem, které se zúčastnilo 95 dětí ze ZŠ Příbram – Školní a ZŠ pod Svatou Horou, Příbram.
Akce byla realizována za finanční podpory Ministerstva zemědělství a Středočeského kraje, partnery akce byly Městské lesy Příbram s. r. o., ČMMJ, z.s., OMS Příbram a Dřevokomplex R+R, s.r.o. Všem partnerům děkujeme za spolupráci.

Slunečný lesnický den byl zahájen krásným troubením na lesnice. Po slavnostním zahájení vyrazilo 6 skupin dětí na připravená stanoviště prozkoumávat les. Děti poznaly, jak se měří stromy pomocí průměrky a výškoměru, viděly práci těžaře a vyvážecího traktoru, zasadily si vlastníma rukama sazeničku stromu a zahrály si na výchovu lesa, kde pochopily, proč je důležité stromy vychovávat. Mezi další aktivity, které na děti čekaly, patřilo rozlišování lesní zvěře a seznámení se s činností myslivců. Žáci si také vyzkoušeli sestavit paletu a viděli, že práce s kladivem není tak jednoduchá.

Akce Do lesa s lesníkem přinesla dětem nejen zajímavé a poučné zážitky, ale také jim pomohla pochopit význam lesa, děti měly možnost nahlédnout do světa lesního hospodaření a poznat, jak důležitá je udržitelná péče o naše lesy pro budoucí generace.

Akce byla realizována díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství a Středočeského kraje.

Městské lesy Příbram navštívily děti

Kategorie článku