Nevšední den plný poznání a zábavy v lese

Nevšední den plný poznání a zábavy v lese

Vydáno 28. 11. 2023

Nevšední den plný poznání a zábavy v lese


V pátek 13. října se uskutečnila akce Do lesa s lesníkem Dobříš, která přivedla 111 dětí ze ZŠ Trnka, Dobříš a 1. ZŠ Dobříš do srdce přírody. Akci uspořádala Nadace dřevo pro život ve spolupráci s partnery LESY COLLOREDO-MANSFELD s.r.o., město Dobříš a Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o. Akce byla realizována za finanční podpory Ministerstva zemědělství a Středočeského kraje.

Děti v lese navštívily šest stanovišť, kde se seznámily s prací lesníků a s využitím dřeva jako obnovitelné suroviny.

Aktivity zahrnovaly sázení stromečků, měření stromů a rozpoznávání zvuků zvěře, která obývá české lesy. Děti se seznámily s principy výchovy lesa a měly možnost sledovat práci živého koně a těžaře v lese, což přiblížilo praktickou stránku péče o lesní prostředí.

Dalším důležitým bodem bylo poučení dětí o vodě v české krajině a její důležitosti. Akce nejen poskytla vědomosti, ale také nabídla praktickou tvorbu, kdy děti zdobily dřevěné stromečky v kreativní dílně.
Akce Do lesa s lesníkem Dobříš byla nejen zábavnou událostí, ale také příležitostí pro děti z Dobříše naučit se o lesích a jejich ochraně. Teplý podzimní den si děti i paní učitelky velice užily, z akce domů odcházely s úsměvy na tvářích a perníčkem od města Dobříš.Akce byla realizována díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství a Středočeského kraje.

Nevšední den plný poznání a zábavy v lese

Kategorie článku