Nezapomenutelný den plný dobrodružství a poznání v Doupovských horách

Nezapomenutelný den plný dobrodružství a poznání v Doupovských horách

Vydáno 24. 5. 2023

Nezapomenutelný den plný dobrodružství a poznání v Doupovských horách


Nadace dřevo pro život uspořádala dne 10. 5. 2023 ve spolupráci s partnerem Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Karlovy Vary akci Do lesa s lesníkem, která přivedla do lesa 75 nadšených dětí ze ZŠ Nová Role. Tato zábavná a vzdělávací akce měla za cíl seznámit mladé účastníky s fascinujícím světem lesa.

S úsměvy na tvářích a nadšením v srdcích se děti vydaly do lesa, aby poznaly práci lesníka a dřevo jako obnovitelnou surovinu. Na programu bylo několik vzrušujících aktivit, které zahrnovaly měření stromů a sázení nových stromů.

Lektoři vysvětlovali dětem důležitost lesů a pomáhali jim pochopit, jakým způsobem mohou být lesy udržitelně obhospodařovány. Děti se dozvěděly o lesnické technice a těžbě dřeva, o principech výchovy lesa a myslivosti. Také si v kreativní dílně vyrobily dřevěný věšák. Společně se tak zdokonalovaly v práci s nástroji a pod dohledem odborníků si vyrobily praktický předmět ze dřeva, který si mohly odnést domů jako vzpomínku na tento den plný dobrodružství.


Tato akce nejenže poskytla dětem nezapomenutelný zážitek, ale také podpořila jejich povědomí o ochraně životního prostředí a práci lesníků.


Do lesa s lesníkem bylo realizováno za finanční podpory Ministerstva zemědělství a Karlovarského kraje.

Nezapomenutelný den plný dobrodružství a poznání v Doupovských horách

Kategorie článku