Nezapomenutelný den plný zábavy a vzdělání v Městském parku Trutnov

Nezapomenutelný den plný zábavy a vzdělání v Městském parku Trutnov

Vydáno 24. 11. 2023

Nezapomenutelný den plný zábavy a vzdělání v Městském parku Trutnov


Dne 11. 10. 2023 uspořádala Nadace dřevo pro život akci Do lesa s lesníkem Trutnov. Jedinečný zážitek z lesa mělo 73 dětí ze ZŠ kpt. Jaroše Trutnov a ZŠ Komenského Trutnov. Akce byla realizována za finanční podpory Ministerstva zemědělství a Královéhradeckého kraje, partnery akce byli Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola, Lesy a parky Trutnov s.r.o., Lesy České republiky, s. p. – semenářský závod Týniště nad Orlicí.


Lektory se stali vybraní žáci z ČLA Trutnov, kteří působili jako průvodci na cestě objevování tajemství lesa. Dětem byly nabídnuty různé aktivity včetně her na výchovu lesa, poznávání stromů, měření stromů lesnickými přístroji a rozlišování a poznávání lesní zvěře. Děti si také samy vyzkoušely zasadit sazenici stromu a pozorovaly stromolezce při sběru šišek.

Akce přinesla dětem i pohled na práci v lesním hospodářství. Viděly praktickou práci lesní techniky od Lesů a parků Trutnov a seznámily se s dovednostmi a vybavením těžaře.

Nejatraktivnějším místem se stala kreativní dílna, kde děti vyráběly budky a krmítka, které dostaly jako dárek od semenářského závodu.

Celkový zážitek z akce posílil nejen lásku k přírodě, ale také přinesl dětem informace o udržitelném využívání lesních zdrojů. Akce Do lesa s lesníkem Trutnov tak byla příkladem propojení vzdělání, zábavy a praktické výuky.


Akce byla realizována díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství a Královéhradeckého kraje.

Nezapomenutelný den plný zábavy a vzdělání v Městském parku Trutnov

Kategorie článku