Obora Hájek v náruči dětí

Obora Hájek v náruči dětí

Vydáno 18. 10. 2023

Obora Hájek v náruči dětí


Dne 19. 9. 2023 se konala v Oboře Hájek u Ostrova nad Ohří akce s názvem „Do lesa s lesníkem“, kterou připravila Nadace dřevo pro život ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p. –⁠ LS Horní Blatná a Povodí Ohře, s. p. –⁠ závod Karlovy Vary. Akce se konala za finanční podpory Ministerstva zemědělství a Karlovarského kraje.

V lese čekalo na 88 dětí ze Základní školy Krušnohorská –⁠ Karlovy Vary 6 stanovišť, na kterých si žáci osvojovali znalosti a dovednosti z oblasti lesního hospodářství. V praxi se jednalo především o výsadbu nových stromů, poznávání různých druhů zvěře či seznámení se s prací dřevorubce a s technikou, kterou se přibližuje vytěžené dřevo z lesa. Dále žáci měřili stojící stromy speciálními pomůckami a zábavnou formou jim také bylo vysvětleno, jakým způsobem pečují lesníci o les. Na stanovišti Povodí Ohře, s. p. se děti poučily o koloběhu vody a vzniku povodí. Akce se všem moc líbila. Na závěr obdržely děti od organizátorů chutný koláček.
Atmosféru akce si můžete dodatečně vychutnat na fotkách a videu níže.
Akce byla realizována díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství a Karlovarského kraje.

Obora Hájek v náruči dětí

Kategorie článku