Oslava a osvěta v jednom

Oslava a osvěta v jednom

Vydáno 21. 7. 2023

Oslava a osvěta v jednom


V sobotu 17. června se ve Ždírci nad Doubravou slavilo. A důvodem k této oslavě bylo 150 let od založení místní pily, z které za tu dobu vyrostl významný dřevozpracující závod společnosti Stora Enso. S Nadací dřevo pro život jsme se oslav také aktivně zúčastnili s našimi edukativně zábavnými stanovišti.

V dopoledních hodinách probíhal ve výrobním závodě den otevřených dveří, kdy si zájemci mohli projít areál podniku a probíhaly také ukázky práce těžebního harvestoru a další techniky.

Odpolední a večerní část se konaly již mimo závod, v areálu na okraji města u místního parku.
Příchozí vítala stanoviště Nadace, kde si účastníci mohli například zazávodit v dřevácích nebo na dřevěných chůdách. Ověřit si mohli také své skokanské dovednosti a porovnat se tak se zástupci ze zvířecí říše.

Pro menší účastníky bylo připraveno malování obrázků na kuláčky, na dřevěné destičky ve tvaru ptačí budky či poznávání bylin a stromů na úžasně vonícím stanovišti Les je lékárna.
Dospěláci u tohoto stanoviště pro změnu ocenili ochutnávku sirupů a likérů z těchto darů lesa. A jako suvenýr si mohli odnést ručně vyráběnou mast z pryskyřice, o jejímž využití a zdravotních účincích se dozvěděli na dalším stanovišti.
K vyzkoušení svých znalostí posloužila interaktivní výstavka a kvíz S dřevem hravě, žiju zdravě.

Všichni si ovšem přišli na své při absolvování okruhu naší naučné stezky, která jim ukázala les, jak ho neznají a byla připravená v místním lesoparku. Na 11 zastaveních byly připraveny kvízové otázky a úkoly jako poznávání stop zvěře, určování druhů stromů, hledání papírových zvířátek v lese, či odhady ohledně návštěvnosti lesů v ČR.

Odměnou za správně vyluštěnou tajenku z naučné stezky byla sazenička jedličky, kterou si mohli účastníci odnést domů a zasadit si ji. Celkový počet byl 250 sazeniček, takže v okolí Ždírce se můžeme v budoucnosti těšit na krásné jedle.
Mezi další stanoviště, na kterých návštěvníci poznávali les očima lesníka patřilo měření stromů a lesnické plánování. Na stanovištích se měřily stromy lesnickými přístroji a lesník vyprávěl o lesnickém plánování, mapách a zásadách hospodaření v českých lesích.

Vrcholem oslav pak byl večerní program, kde se na podiu v průběhu večera vystřídalo několik hudebních skupin, včetně slavných Queenie a celý den potom zakončil velký ohňostroj.

Byla to povedená akce a oslavenci přejeme spoustu dalších úspěšných let.