Seznamujeme se s prací lesníků v Litomyšli

Seznamujeme se s prací lesníků v Litomyšli

Vydáno 12. 8. 2021

Seznamujeme se s prací lesníků v Litomyšli

Prosluněné dopoledne strávili žáci ze ZŠ ŠKOLAMYŠL z Litomyšle v lese nedaleko Budislavi, kde proběhla akce „Do lesa s lesníkem“, kterou pořádala Nadace dřevo pro život. Akce se uskutečnila díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství a Pardubického kraje, ve spolupráci s Lesy ČR, s.p., městem Litomyšl a Javořicí a.s.
Dne 24. 6. 2021 se podívalo 70 dětí do lesa, kde si během dopoledne plného zábavy a poznání poslechly troubení na lesnici a borlici. Následně mohly na 6 stanovištích vidět činnosti, které lesníci vykonávají v lese. Děti si vyzkoušely sázet sazenice smrku a buku, viděly práci těžaře a kočího s koněm. Ani traktor s vyvážecí soupravou nepozbyl jejich zájmu.

Na stanovišti Výchovy poznaly, jaké zásahy se v lese musí provádět, aby byl zdravý a v dobré kondici. Děti si vyzkoušely měřit stromy průměřkou a výškoměrem. Hrály hry, na kterých poznaly, jak probíhá život stromů v lese. Na stanovišti Kreativní dílny děti vyráběly medailonky ze dřeva, které si odnesly domů. Celá akce se nesla v přátelském duchu a v dobré náladě, kterou můžete vidět na přiložených fotografiích.

Seznamujeme se s prací lesníků v Litomyšli

Kategorie článku