Uhlíkové lesnictví – obhospodařovaný les jako cesta k ochraně klimatu

Uhlíkové lesnictví – obhospodařovaný les jako cesta k ochraně klimatu

Vydáno 20. 12. 2023

Uhlíkové lesnictví – obhospodařovaný les jako cesta k ochraně klimatu


Téma uhlíkového lesnictví v souvislosti s ochranou klimatu je velmi aktuální. Proto jsme oslovili Mgr. Vojtěcha Bašného, Ph.D., LL.M. (Nadace dřevo pro život), zda by sdílel se čtenáři svůj příspěvek, který na toto téma představil na 14. celostátní konferenci Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů (SVOL) v ČR dne 25. dubna 2023.

Ve svém příspěvku „Uhlíkové lesnictví – obhospodařovaný les jako cesta k ochraně klimatu“ shrnul jako nezávislý expert základní výzvy a příležitosti pro odměňování vlastníků lesů za opatření pro ukládání uhlíku. Vysvětlil základní principy tvorby offsetů a uvedl příklady offsetových platforem na globálních i lokálních úrovních.


Rovněž účastníky konference seznámil s možnou změnou celospolečenského nahlížení na udržitelné hospodaření v lesích a upozornil na rizika pro vlastníky při uzavírání smluv s offsetovými platformami. Nedílnou součástí příspěvku bylo i představení vývoje související legislativy v EU v současnosti a ve střednědobém horizontu.Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Uhlíkové lesnictví – obhospodařovaný les jako cesta k ochraně klimatu

Kategorie článku