V Českých Libchavách se děti seznámily s prací lesníků

V Českých Libchavách se děti seznámily s prací lesníků

Vydáno 28. 6. 2022

V Českých Libchavách se děti seznámily s prací lesníků


Nadace dřevo pro život uspořádala dne 22. 6. 2022 akci Do lesa s lesníkem v Českých Libchavách pro žáky ze ZŠ Letohrad (Komenského) a ZŠ Sopotnice. Projekt Do lesa s lesníkem byl realizován za finanční podpory Ministerstva zemědělství, ve spolupráci s partnery Parish Forest Products, s.r.o. a Eurookna a dveře Miloš Barvínek.

Necelá devadesátka žáků a jejich učitelé měli možnost poznat práci lesníka a dřevo jako obnovitelnou surovinu. Na šesti stanovištích se děti seznámily s životem stromu od semínka až po dřevěných výrobek a zaujalo je, jak les vypadá očima lesníka. Zábavnou formou mohly vidět, jak je důležité vychovávat les, a dozvěděly se, jaký je rozdíl mezi myslivcem a lesníkem a co takový myslivec v lese dělá. Dále si samy změřily tloušťku a výšku u stojících stromů a z těchto údajů vypočítaly objem. Pro děti bylo velice zajímavé zasadit si vlastní sazeničku stromu a poznat práci těžaře a kočího s koněm v lese. Jako dárek z akce si odnesly dřevěnou medaili, kterou si vyrobily v kreativní dílně. 

Celé dopoledne v lese bylo doprovázeno lesnickým troubením. Na cestu domů dostaly děti i učitelé sladký koláček.


Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

V Českých Libchavách se děti seznámily s prací lesníků

Kategorie článku