Wooden Island – Prague ukazuje cestu k udržitelnému městu budoucnosti

Wooden Island – Prague ukazuje cestu k udržitelnému městu budoucnosti

Vydáno 28. 4. 2020

Wooden Island – Prague ukazuje cestu k udržitelnému městu budoucnosti

V Česku je velmi složité postavit velkoobjemové stavby ze dřeva, ačkoliv tyto stavby prospívají zdraví a jsou šetrné k životnímu prostředí. Nadace dřevo pro život proto představila případovou studii Wooden Island – Prague (WIP, česky Dřevěný ostrov – Praha), která na studentském návrhu dřevěného objektu v centru Prahy na Těšnově ukazuje limity a budoucí možnosti velkoobjemových dřevěných staveb. Cílem je zjednodušit jejich výstavbu, a tím vytvořit prostor pro jejich využívání v českých městech. Pro rozvoj tohoto záměru nadace hledá další partnery.

Sumarizaci případové studie Wooden Island – Prague najdete na konci článku.

Chcete si prohlédnout plnou verzi naší 32stránková studie? Napište si o ní na e-mail p.panackova@drevoprozivot.cz nebo o ní požádejte přes tento formulář.

Problematice požárních předpisů pro dřevostavby se věnujeme už dva roky. Vyjednáváme a spolupracujeme se širokým spektrem aktérů, od akademické sféry po hasičský záchranný sbor,“ představuje projekt Stanislav Polák, ředitel Nadace dřevo pro život. Projekt je konzultován s Ministerstvem průmyslu a obchodu a vyjádřil mu podporu i ministr zemědělství Miroslav Toman. „Zvýšení využívání českého dřeva, naší významné obnovitelné suroviny, je naším dlouhodobým cílem. Tyto aktivity proto vítám,“ uvedl na adresu projektu.

wip studenti autori puvodniho navrhu v praze na tesnoveZákladním kamenem celého procesu je obsáhlá analýza, která vznikla ve spolupráci s českými univerzitami ČVUT a VŠB-TUO v rámci grantu Lesů ČR, s.p. Přehledně zmapovala požární předpisy u nás i v zahraničí a definovala body k jejich doplnění a rozšíření. Nadace pak v souladu se závěry této analýzy hledala cestu, jak srozumitelně ukázat limity současného stavu a zároveň vizi budoucnosti. Proto oslovila studenty Jakuba Sedláčka a Martin Velfla z Ústavu architektury Fakulty stavební VUT v Brně, kteří uspěli v roce 2019 se svým návrhem městského bloku ze dřeva na pražském Těšnově ve studentské soutěži Stavby s vůní dřeva. Nadaci dřevo pro život, která soutěž organizuje, jejich odvážný návrh zaujal a studentům nabídla účast v projektu. „Takovou šanci jsme si nemohli nechat ujít,“ komentují nečekanou příležitost mladí architekti.

Tak vznikla myšlenka případové studie Wooden Island – Prague, kterou finančně podpořila společnost Stora Enso ČR. Autorský tým kromě studentů rozšířili i odborníci na architekturu z Prodesi/Domesi, požární bezpečnost staveb z ARCHaPLAN a statiku z A2 Timber, kteří návrh městského bloku rozpracovali do současné podoby.wip administrativa 02 z magistraly

„Naše hypotéza zněla: Ačkoliv je dřevo hořlavý materiál, jeho požární odolnost ve stavbách je velmi vysoká. Tento jev jsme nazvali paradoxem dřeva. Studie hypotézu potvrdila. Proto ji nabízíme všem jako podklad pro diskuzi o možném rozšíření požárních předpisů. Požární odolnost materiálů je pro bezpečnou evakuaci osob z budov při požáru nejdůležitější,“ komentuje další využití studie ředitel nadace Stanislav Polák.

Blok budov Wooden Island – Prague je navržen z masivních CLT panelů s železobetonovým jádrem. Případová studie prezentuje návrh bytové a administrativní části, přičemž nižší bytová část ukazuje současný limit výstavby dřevostaveb a větší administrativní část představuje vizi budoucnosti.wip drevene stavby limity a moznosti komiks

„Nové technologie a materiály na bázi dřeva daly architektům do ruky neskutečné možnosti. Naplno tak můžeme rozvinout naši fantazii a v kombinaci s dalšími zelenými technologiemi, vhodně zvolenou barevností či zapojením zeleně přispět ke zlepšení vnitřního prostředí budov i celých měst,“ oceňuje přínosy dřevěných staveb člen autorského týmu architekt Pavel Horák z Prodesi/Domesi.

Podle Roberta Prixe ze společnosti ARCHaPLAN, který se věnoval požárně bezpečnostnímu řešení objektu, studie prokázala, že „dřevěná konstrukce poskytuje při požáru dostatečnou dobu (90 minut a více) pro bezpečnou evakuaci osob a bezpečný zásah hasičských sborů.“

Navíc i v požární výšce 22,5 m je staticky proveditelná, jak v případové studii dokázal statik Lukáš Krbec z A2 Timber „Zvyšování požární odolnosti je navíc u této konstrukce staticky dobře řešitelné. Pro investory jsou pak dřevěné stavby díky rychlé výstavbě finančně výhodné.“wip administrativa 03 interier

Dřevěné stavby na rozvoj a větší zájem investorů ale teprve čekají. „I když jsme odvedli kus práce, velká část je ještě před námi. Pro další etapy tohoto projektu proto uvítáme partnery, kteří chtějí spolu s námi přispět k udržitelnějšímu životu ve městech a k využívání dřeva, naší obnovitelné suroviny,“ okomentoval budoucnost projektu ředitel nadace Stanislav Polák.

O organizátorovi projektu:
Nadace dřevo pro život už 15 let přináší více dřeva do života. Ve svých projektech ukazuje veřejnosti přínosy dřeva, naší obnovitelné suroviny. Využíváním dřeva z udržitelně obhospodařovaných lesů chráníme životní prostředí pro nás i budoucí generace.

Kontakt pro Vaše otázky ohledně projektu požární bezpečnosti dřevostaveb:
Ing. Pavla Panáčková, p.panackova@drevoprozivot.cz

Wooden Island – Prague ukazuje cestu k udržitelnému městu budoucnosti

Kategorie článku