Zábavný lesnický a vzdělávací den pro děti v Hořovicích

Zábavný lesnický a vzdělávací den pro děti v Hořovicích

Vydáno 29. 5. 2023

Zábavný lesnický a vzdělávací den pro děti v Hořovicích


Nadace dřevo pro život uspořádala dne 11. 5. 2023 akci Do lesa s lesníkem. Výletu do lesa se zúčastnilo 91 dětí z 1. ZŠ Hořovice a ZŠ Osek. Děti se seznámily s prací lesníka a důležitostí dřeva jako obnovitelné suroviny. Akce Do lesa s lesníkem byla realizována za finanční podpory Ministerstva zemědělství, ve spolupráci s partnery Lesy České republiky, s. p. lesní závod Konopiště, Smurfit Kappa Czech s.r.o., městys Komárov a město Hořovice.

Cílem této akce bylo přiblížit dětem lesní prostředí a podpořit jejich povědomí o práci lesníka a hospodaření v lese. Na šesti různých stanovištích měly děti možnost na vlastní kůži poznat různé aspekty práce lesníka.

Na prvním stanovišti se děti učily měřit stromy a poznávat jejich různé druhy. Další stanoviště se věnovala výchově lesa, myslivosti a těžbě dřeva. Děti se dozvěděly, jak důležitá je obnova lesa, a s radostí si vysadily vlastní stromek a přispěly tak k obnově lesního ekosystému. Děti se dále dozvěděly, jak koně pomáhají lesníkům při tahání dřeva a přenosu materiálu. Měly možnost vidět, jak se koně v tréninku učí poslouchat pokyny a spolupracovat s člověkem. Tato aktivita byla nejen poučná, ale i velmi zábavná.

Další stanoviště se zaměřovalo na představení myslivosti a na zvuky vydávané zvěří. Určit, který zvuk patří kterému zvířeti, nebylo pro děti vůbec jednoduché. Ale i snaha se cenila.

Na posledním stanovišti se konala kreativní dílna, kde si děti mohly vyrobit vlastní papírovou sovu nebo strakapouda. Společnost Smurfit Kappa poskytla potřebné materiály a pomohla dětem při tvorbě jejich vlastních lesních tvorečků. Děti se s radostí zapojily a vznikly tak krásné výtvory, které si mohly odnést domů jako připomínku tohoto úžasného dne v lese.

Akce Do lesa s lesníkem byla skvělou příležitostí pro děti, jak objevit krásy lesa a naučit se odbornému přístupu k lesnímu hospodářství. Děti se nejen pobavily, ale také získaly cenné znalosti o důležitosti lesů a udržitelného využívání dřeva. Lesnické dopoledne bylo doprovázeno krásným lesnickým troubením. Na závěr akce dostaly děti od města Hořovice sladkého smajlíka, který jim vykouzlil úsměv na tváři.


Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zemědělství a Středočeského kraje.

Zábavný lesnický a vzdělávací den pro děti v Hořovicích

Kategorie článku