Zábavný lesnický a vzdělávací den pro děti v Hořovicích

Zábavný lesnický a vzdělávací den pro děti v Hořovicích

Vydáno 29. 5. 2023

Zábavný lesnický a vzdělávací den pro děti v Hořovicích

Nadace dřevo pro život uspořádala dne 11. 5. 2023 akci Do lesa s lesníkem. Výletu do lesa se zúčastnilo 91 dětí z 1. ZŠ Hořovice a ZŠ Osek. Děti se seznámily s prací lesníka a důležitostí dřeva jako obnovitelné suroviny. Akce Do lesa s lesníkem byla realizována za finanční podpory Ministerstva zemědělství, ve spolupráci s partnery Lesy České republiky, s. p. lesní závod Konopiště, Smurfit Kappa Czech s.r.o., městys Komárov a město Hořovice.

Cílem této akce bylo přiblížit dětem lesní prostředí a podpořit jejich povědomí o práci lesníka a hospodaření v lese. Na šesti různých stanovištích měly děti možnost na vlastní kůži poznat různé aspekty práce lesníka.

Na prvním stanovišti se děti učily měřit stromy a poznávat jejich různé druhy. Další stanoviště se věnovala výchově lesa, myslivosti a těžbě dřeva. Děti se dozvěděly, jak důležitá je obnova lesa, a s radostí si vysadily vlastní stromek a přispěly tak k obnově lesního ekosystému. Děti se dále dozvěděly, jak koně pomáhají lesníkům při tahání dřeva a přenosu materiálu. Měly možnost vidět, jak se koně v tréninku učí poslouchat pokyny a spolupracovat s člověkem. Tato aktivita byla nejen poučná, ale i velmi zábavná.

Další stanoviště se zaměřovalo na představení myslivosti a na zvuky vydávané zvěří. Určit, který zvuk patří kterému zvířeti, nebylo pro děti vůbec jednoduché. Ale i snaha se cenila.

Na posledním stanovišti se konala kreativní dílna, kde si děti mohly vyrobit vlastní papírovou sovu nebo strakapouda. Společnost Smurfit Kappa poskytla potřebné materiály a pomohla dětem při tvorbě jejich vlastních lesních tvorečků. Děti se s radostí zapojily a vznikly tak krásné výtvory, které si mohly odnést domů jako připomínku tohoto úžasného dne v lese.

Akce Do lesa s lesníkem byla skvělou příležitostí pro děti, jak objevit krásy lesa a naučit se odbornému přístupu k lesnímu hospodářství. Děti se nejen pobavily, ale také získaly cenné znalosti o důležitosti lesů a udržitelného využívání dřeva. Lesnické dopoledne bylo doprovázeno krásným lesnickým troubením. Na závěr akce dostaly děti od města Hořovice sladkého smajlíka, který jim vykouzlil úsměv na tváři.

Zábavný lesnický a vzdělávací den pro děti v Hořovicích

Kategorie článku