Kterým lesům pomáháme?

Kterým lesům pomáháme?

Kterým lesům pomáháme?

Zeptali jsme se lesníků za Vás: Proč darovat stromečky lesu a jaké stromy se budou sázet?

Lesy u Dačic v Jihočeském kraji

(zalesní je Městské lesy Dačice a.s.)

Za Váš dar vysadí duby, buky, smrky, javory, jedle, modříny a třešně

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Krajina na Dačicku, která se v minulosti pyšnila hlubokými lesy, v současné době potřebuje znovu obnovit rozsáhlé lesní holiny tak, aby zase mohla splňovat představy o krajině, která se nazývá Česká Kanada. Tj. krajina s nedozírnými lesy protkaná rybníky. Prostě krajina pro život. Tato krajina nás v současné době prosí o pomoc a je naším úkolem ji pomoci, abychom ji mohli předat našim dětem v lepším stavu, než v současnosti je.

Lesy v okolí České Sibiře ve Středočeském kraji

(zalesní je Jan Havlíček)

Lesy v okolí usedlosti Zástavec, mezi Voticemi a Miličínem. Za Váš dar vysadíme padesát procent smrků, jedlí, modřínů a borovic a další polovinu dubů, buků, javorů, lip a doplňků jako jeřáby, divoké hrušně a třešně.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Náš kůrovcem napadený les se kácí. Les moc chceme obnovit, i když výnosy z něj mít nebudeme. Stejně jako naše předky, nás výsadba stromů naplňuje a rádi bychom vrátili české krajině zelené obzory, které díky suchu pozvolna mizí. Nejdříve musíme holiny vyčistit, pozemek oplotit, nakoupit sazenice a zasadit nové stromky. Bez pomoci dárců, na obnovu sami nestačíme. Naši zemi si ale bez lesů nedovedeme představit. Vy byste mohli žít bez léčivého ticha uprostřed šumění větru v korunách stromů? Přijeďte se k nám podívat. Vámi zakoupené sazenice stromků porostou pod naším dohledem a naši předkové budou v tomto lese s námi i s vámi společně.

Lesy u Jasinova v Jihomoravském kraji

(zalesní je Karolína Dražilová)

Za Váš dar vysadíme borovice, smrky, jedle, buky a duby.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Jsme dva mladí manželé, kteří se starají o les na jižní Moravě. Bohužel náš les utrpěl za poslední roky velké ztráty, v první řadě to bylo velké sucho a v druhé řadě kůrovec. V roce 2020 jsme díky těmto vlivům museli vykácet přes 1000 m³. Naše stromy neměly díky suchu žádnou šanci ubránit se kůrovcové kalamitě, ač jsme pravidelně kontrolovali stav lesa a snažili se jí předejít. Z velké části u nás byly smrkové monokultury, proto chceme vysazovat stromky jehličnaté i listnaté abychom měli les smíšený. Díky vzniklým holinám, písčitému podloží a nepříznivému počasí se nám ostatní stromy často vyvrací, nebo lámou. Dřevo z nich se snažíme využít a vyrábíme z něj výrobky, kterými se snažíme dostat hodnotu dřeva mezi širokou veřejnost. Práce v lese je náročná a také nákladná. Proto se chceme zúčastnit sbírky, která nám pomůže, co nejrychleji opět vytvořit místo, kam se navrátí lesní život a zůstane po nás kus krásné přírody pro další generace. Děkujeme za vaši podporu, náš les můžete kdykoliv navštívit a přesvědčit se, že nám pomáháte obnovit nezbytnou součást naší přírody.

Lesy u Jíloviště u Prahy

(zalesní je Lesní Středočeská CZ s.r.o.)

Za Váš dar vysadí buky, duby, javory, lípy, douglasky, borovice, jedle a modříny

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Jsme si vědomi toho, co vše nám les poskytuje a budeme se snažit vyslyšet tuto prosbu.

Prosba lesa

Jsem dárcem tepla Tvého krbu za chladných nocí v zimě
a dárcem příjemného chládku v žáru letního dne.
Já jsem dal trámoví Tvému obydlí a desku Tvému stolu.
Ze mne je lože, ve kterém spáváš i kleče Tvého rádla.
Já jsme dal toporo Tvé sekeře a branku do Tvého plotu.
Ze mne je dřevo Tvé kolébky i Tvé rakve.
Já jsem tím, čím pro život je chléb a pro vázu květina.
Vyslyš tedy prosbu mou, opatruj mne a chraň i pro věky budoucí.

Naše společnost hospodaří na lesním majetku v bezprostřední blízkosti Prahy. Tato lokalita s výraznou dominantou vysílače Cukrák vždy poskytovala rekreační zázemí nejen obyvatelům hlavního města. Lesy, o které jsme dlouhá léta pečovali, se za poslední dva roky změnily vlivem dlouhotrvajícího sucha k nepoznání. Je nám z toho smutno a zároveň stojíme před zodpovědným úkolem a výzvou založit lesy nové pro naše i Vaše potomky. Za Vaše přispění ke zvládnutí tohoto úkolu Vám předem děkujeme.

Lesy v Zadních horách Beskyd v Moravskoslezském kraji

(zalesní je Kamil Turek)

Lokalita se nachází jak na bývalém salaši Girova, tak kolem usedlosti Kubalonka v Bukovci a také na bývalém salaši Beskid Czerchlanny v lokalitě mezi Velkým Polomem, Kostelkami a Skalkou v Zadních horách Beskyd.

Za Váš dar vysadí zpevňující dřeviny s vysokým podílem původní jedle bělokoré, javorů, buků, ale i jilmů a dubů. Také máme v plánu vysázet alespoň povolený podíl modřínu opadavého.

Proč uvítáme pomoc se zalesňováním? Holiny, které budeme díky podpoře projektu „Darujme stromečky lesu“ či „Dřevo je cesta“ zalesňovat, vznikly zejména díky tomu, že porosty, které na nich rostly, měly podle komunistického dogmatu charakter stejnověkých smrkových monokultur. Tyto monokultury jsou extrémně labilní a náchylné jak na abiotické, tak biotické poškození, což se projevilo zejména při dnes probíhající změně klimatu. Tyto smrkové monokultury tedy nevznikly za přičinění současných vlastníků, ani jejich předků, jelikož naši předkové neměli za doby totality právo hospodařit se svými lesy, které jim byly znárodněny. Soukromí vlastníci tedy z valné většiny nenesou odpovědnost za to, že se na jejich pozemcích rozpadají smrkové porosty založené v době, kdy na svých pozemcích nemohli řádně hospodařit. To, že se porosty rozpadly velmi rychle a ve stejném období na veliké ploše v celé střední Evropě, mělo za následek prudký propad cen dříví a drobní vlastníci, kteří neměli ani potřebnou techniku, ani smlouvy s odběrateli dřeva, ani kapacity na zpracování kalamity přišli často o veškeré zisky z prodeje dříví a nezbyly jim peníze, ani na zalesnění, které musí podle zákona provést.

Proto velmi vítám finanční podporu, která umožní založit nové, druhově pestré, a tudíž i odolné a stabilní lesy, které snad budou mít v budoucnu pro vlastníky i ekonomický přínos. Dárcům bych chtěl velmi poděkovat a vzkázat, že umožňují vytvářet ráz celé naší krajiny a ozdravit ji či stabilizovat na další staletí.

Lesníci zapojení do sbírky Darujme stromečky lesu jsou členy komunity Dřevo je cesta pod záštitou Nadace dřevo pro život.