Nadace dřevo pro život

Záměrem Nadace je dlouhodobě a systematicky se věnovat šíření informací o významu bohatství lesů pro společnost, způsobech péče o ně a možnostech šetrného a ohleduplného využívání dřeva – jedinečné obnovitelné suroviny v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu České republiky.

Nadace klade důraz na ekologickou výchovu a podporuje všechny směry ekologicky šetrného využití dřeva ve společnosti.

  • Podpora využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
    Podpora využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
  • Humanitární a sociální činnosti
    Humanitární a sociální činnosti
  • Podpora vzdělávání, vědy a výzkumu
    Podpora vzdělávání, vědy a výzkumu

Podpora využívání dřeva jako obnovitelné suroviny

Pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využití dřeva jako jedinečné obnovitelné suroviny. Pomáhat chráněným dílnám a handicapovaným řemeslníkům zpracovávajícím dřevo. Napomáhat záchraně kulturních památek, které minulé generace zhotovily ze dřeva.

Humanitární a sociální činnosti

Podílet se na revitalizaci civilizací narušeného životního prostředí, uchování přírodního bohatství a kulturního dědictví. Pomáhat trvale udržitelnému rozvoji venkovských oblastí, pro něž je bohatství lesů často nejvýznamnějším zdrojem jejich sociální a ekonomické prosperity. Pomáhat handicapovaným spoluobčanům poznávat krásy přírody.

Podpora vzdělávání, vědy a výzkumu

Pomáhat výchovným institucím rozvíjet úctu k přírodě a ke dřevu jako jedinečné obnovitelné surovině. Pomáhat rozvoji odborného lesnického a dřevařského školství, vědy a výzkumu.

Další novinky

20. červen 2016

Užijte si pohodové léto se dřevem! Nevíte, kam v létě na výlet? Vyrazte na dřevěná hřiště ankety Dřevěná stavba roku 2016! Na naší speciální...

16. červen 2016

Středa 15. června 2016 byla pro zaměstnance papírny Mondi Štětí a.s. speciální. Vedení společnosti pro ně připravilo tradiční celodenní program nazvaný „MAKING A DIFFERENCE DAY 2016“. 

15. červen 2016
Obecná novinka

Nadace dřevo pro život podporuje udržitelnou výstavbu Nadace dřevo pro život podporuje mezinárodní konferenci udržitelné výstavby „Central Europe towards...

Více novinek

Naše stálé projekty

Smyslem tohoto projektu Nadace je umožnit společné setkávání zástupců dřevozpracujících firem a jejich obchodních i jiných partnerů, jak v prostorách dané firmy, tak v přilehlých lesích.

Dozvědět se více

Nadace dřevo pro život vyhlašuje z pověření Vojenských lesů a statků s.p. architektonickou soutěž "DŘEVĚNÝ VELETRŽNÍ STÁNEK PRO VOJENSKÉ LESY A STATKY V ČR" pro studenty vyšších odborných a vysokých škol.

Dozvědět se více

Cílem soutěžní ankety „Dřevěná stavba roku " je ukázat široké veřejnosti výrobky z jedinečného a krásného stavebního materiálu – DŘEVA a tím zvýšit celkově zájem o jeho využívání.

Dozvědět se více

Šest základních sekcí portálu - Les, Zpracování dřeva, Využití dřeva, Turistika a rekreace, Ochrana přírody a Vzdělávání - poskytuje přehledné informace o dané problematice. Ve 22 kapitolách jsou jednotlivé okruhy popsány ve větších podrobnostech.

Dozvědět se více

Cílem projektu je přiblížit les dětem základních škol z celé ČR a ukázat jim i učitelům les očima lesníka. Projekt „Do lesa s lesníkem“ chce les představit jako součást zdravého přírodního prostředí a zdůraznit jeho hospodářské a sociální souvislosti.

Dozvědět se více

Máte dotazy? Napište nám!

Jsme tu pro Vás a těšíme se na Vaši zprávu.

Kontaktovat

2016 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt

Tento web vytvořil |