Nadace dřevo pro život

Posláním Nadace dřevo pro život je podporovat dřevo jako domácí obnovitelnou surovinu pro každodenní využití. Formou osvěty veřejnosti pomáhá Nadace posilovat její zodpovědný přístup k životnímu prostředí. Nadace dřevo pro život organizuje každoročně velké množství aktivit, kterými naplňuje své poslání. Tyto aktivity lze rozdělit do 2 oblastí zájmu:

Podpora dřeva jako obnovitelné suroviny

Aktivity v této oblasti ukazují dřevo jako obnovitelný stavební materiál vhodný pro každodenní využití. Cílem je motivovat studenty, odborníky a firmy v technických oborech, stejně jako širokou veřejnost, aby využívali dřevo. Záměrem těchto aktivit je zvýšit zájem o české dřevo, a to jak u odborné, tak i laické veřejnosti.

Podpora vzdělávání, vědy a výzkumu

Aktivity v této oblasti pomáhají výchovným institucím rozvíjet u jejich žáků a studentů úctu k přírodě a ke dřevu jako k jedinečné obnovitelné surovině. Aktivity dále usilují o rozvoj školství, vědy a výzkumu v lesnicko-dřevařském oboru. Záměrem těchto aktivit je zvýšit znalosti české veřejnosti o hospodářském lese a dřevě a o jejich pozitivním vlivu na životní prostředí, naši společnost a domácí ekonomiku. Aktivity by měly napomoci zvýšení prestiže lesnicko-dřevařských oborů a podpořit vstřícný postoj veřejnosti k využívání českého dřeva v každodenním životě.

 

Další novinky

13. červenec 2016

Posledního června byla uzavřena registrace do 4. ročníku studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2016. Do soutěže se přihlásilo rekordních 67 studentů s 55 soutěžními díly z 11 odborných škol z České i Slovenské republiky. Setkání všech účastníků soutěže a slavnostní vyhlášení vítězů proběhne ve čtvrtek 15. 9. 2016 na Brněnském výstavišti v pavilonu P.

07. červenec 2016

Zatažená obloha, z níž občas vykoukl paprsek sluníčka, provázela účastníky akce „Do lesa s lesníkem“ v úterý 14. června 2016.

23. červen 2016

Druhý červnový den zavítala Nadace dřevo pro život na lesní správu Velký Újezd v divizi Lipník nad Bečvou.

Dalších 36 novinek tohoto roku

Naše stálé projekty

Cílem soutěžní ankety „Dřevěná stavba roku " je ukázat široké veřejnosti výrobky z jedinečného a krásného stavebního materiálu – DŘEVA a tím zvýšit celkově zájem o jeho využívání.

Dozvědět se více

Cílem projektu je přiblížit les dětem základních škol z celé ČR a ukázat jim i učitelům les očima lesníka. Projekt „Do lesa s lesníkem“ chce les představit jako součást zdravého přírodního prostředí a zdůraznit jeho hospodářské a sociální souvislosti.

Dozvědět se více

Šest základních sekcí portálu - Les, Zpracování dřeva, Využití dřeva, Turistika a rekreace, Ochrana přírody a Vzdělávání - poskytuje přehledné informace o dané problematice. Ve 22 kapitolách jsou jednotlivé okruhy popsány ve větších podrobnostech.

Dozvědět se více

Nadace dřevo pro život vyhlašuje z pověření Vojenských lesů a statků s.p. architektonickou soutěž "DŘEVĚNÝ VELETRŽNÍ STÁNEK PRO VOJENSKÉ LESY A STATKY V ČR" pro studenty vyšších odborných a vysokých škol.

Dozvědět se více

Smyslem tohoto projektu Nadace je umožnit společné setkávání zástupců dřevozpracujících firem a jejich obchodních i jiných partnerů, jak v prostorách dané firmy, tak v přilehlých lesích.

Dozvědět se více

Projekt “Putovní výstava ankety Dřevěná stavba roku” volně navazuje na soutěžní anketu Dřevěná stavba roku. V rámci Putovní výstavy jsou představena všechna díla přihlášená do daného ročníku Dřevěné stavby roku na barevných roll-upech. Putovní výstava se během roku prezentuje na všech důležitých lesnicko-dřevařských a stavebních veletrzích, výstavách a dalších zajímavých akcích po celé České republice.

Dozvědět se více

Máte dotazy? Napište nám!

Jsme tu pro Vás a těšíme se na Vaši zprávu.

Kontaktovat

2016 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt

Tento web vytvořil |