Nadace dřevo pro život

Záměrem Nadace je dlouhodobě a systematicky se věnovat šíření informací o významu bohatství lesů pro společnost, způsobech péče o ně a možnostech šetrného a ohleduplného využívání dřeva – jedinečné obnovitelné suroviny v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu České republiky.

Nadace klade důraz na ekologickou výchovu a podporuje všechny směry ekologicky šetrného využití dřeva ve společnosti.

  • Podpora využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
    Podpora využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
  • Humanitární a sociální činnosti
    Humanitární a sociální činnosti
  • Podpora vzdělávání, vědy a výzkumu
    Podpora vzdělávání, vědy a výzkumu

Podpora využívání dřeva jako obnovitelné suroviny

Pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využití dřeva jako jedinečné obnovitelné suroviny. Pomáhat chráněným dílnám a handicapovaným řemeslníkům zpracovávajícím dřevo. Napomáhat záchraně kulturních památek, které minulé generace zhotovily ze dřeva.

Humanitární a sociální činnosti

Podílet se na revitalizaci civilizací narušeného životního prostředí, uchování přírodního bohatství a kulturního dědictví. Pomáhat trvale udržitelnému rozvoji venkovských oblastí, pro něž je bohatství lesů často nejvýznamnějším zdrojem jejich sociální a ekonomické prosperity. Pomáhat handicapovaným spoluobčanům poznávat krásy přírody.

Podpora vzdělávání, vědy a výzkumu

Pomáhat výchovným institucím rozvíjet úctu k přírodě a ke dřevu jako jedinečné obnovitelné surovině. Pomáhat rozvoji odborného lesnického a dřevařského školství, vědy a výzkumu.

Další novinky

18. květen 2016

Zvláštní ocenění Nadace dřevo pro život, získal Ing. Lukáš Grus z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně za „Studii dřevěné sakrální stavby“.

18. květen 2016

Po delším období nepříznivého počasí se jaro vrátilo na Vysočinu. Osobně se o tom přesvědčili i účastníci akce Do lesa s lesníkem.

18. květen 2016

Nadace dřevo pro život zavítala dne 12. května 2016 s akcí „Do lesa s lesníkem“ na lesní závod Kladská.

Více novinek

Naše stálé projekty

Smyslem tohoto projektu Nadace je umožnit společné setkávání zástupců dřevozpracujících firem a jejich obchodních i jiných partnerů, jak v prostorách dané firmy, tak v přilehlých lesích.

Dozvědět se více

Nadace dřevo pro život vyhlašuje z pověření Vojenských lesů a statků s.p. architektonickou soutěž "DŘEVĚNÝ VELETRŽNÍ STÁNEK PRO VOJENSKÉ LESY A STATKY V ČR" pro studenty vyšších odborných a vysokých škol.

Dozvědět se více

Cílem soutěžní ankety „Dřevěná stavba roku " je ukázat široké veřejnosti výrobky z jedinečného a krásného stavebního materiálu – DŘEVA a tím zvýšit celkově zájem o jeho využívání.

Dozvědět se více

Šest základních sekcí portálu - Les, Zpracování dřeva, Využití dřeva, Turistika a rekreace, Ochrana přírody a Vzdělávání - poskytuje přehledné informace o dané problematice. Ve 22 kapitolách jsou jednotlivé okruhy popsány ve větších podrobnostech.

Dozvědět se více

Cílem projektu je přiblížit les dětem základních škol z celé ČR a ukázat jim i učitelům les očima lesníka. Projekt „Do lesa s lesníkem“ chce les představit jako součást zdravého přírodního prostředí a zdůraznit jeho hospodářské a sociální souvislosti.

Dozvědět se více

Podpořte zajímavé projekty v oblasti dřevařství

Chcete i Vy podporovat poslání Nadace nebo spolupracovat na jejím rozvoji? Potom uvítáme Vaši nabídku a informace.

Kontaktovat

2016 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena.

Tento web vytvořil |