Chceme se stát respektovanou autoritou v oblasti poradenství týkající se evropské lesnické legislativy

Chceme se stát respektovanou autoritou v oblasti poradenství týkající se evropské lesnické legislativy

Vydáno 7. 3. 2023

Chceme se stát respektovanou autoritou v oblasti poradenství týkající se evropské lesnické legislativy

S novým rokem jsme v Nadaci dřevo pro život spustili nový projekt: Lesnická legislativa EU. Cílem tohoto projektu je aktivně ovlivňovat tvořící se lesnickou legislativu EU ve prospěch ČR. Zapojit se do něj mohou všechny subjekty, kterých se lesnická koncepce a regulace vznikající na úrovni EU týkají. Blíže nám celý projekt představil Vojta Bašný, náš nový nadační kolega.

Proč jste se rozhodl spolupracovat s Nadací a jaká bude Vaše úloha v Nadaci dřevo pro život?

Nadace je pro mě nezávislým a důvěryhodným partnerem, který svým komplexním přístupem ke dřevu reflektuje celospolečenský význam lesů a dřeva, úlohu vlastníků lesů a dřevozpracujícího průmyslu. Rovněž má za sebou úspěšné projekty, které zanechaly pozitivní stopu v lesích, má zkušenosti s osvětovou lesnicko-dřevařského sektoru a je schopna vysvětlit komplexní témata srozumitelně.

Co pro Vás bude největší výzva?

Největší výzva pro mne a celou Nadaci bude přesvědčit lesnicko-dřevařský sektor o významu nastupující regulace EU pro směřování tohoto sektoru do budoucna. Poukázat na možná úskalí, ale i příležitosti, které jsou s touto regulací spojená a především přesvědčit, že se jednotliví zástupci mohou stát aktivním hráčem při tvorbě těchto politik.

Čeho byste chtěl v Nadaci v této oblasti dosáhnout?

V Nadaci bychom se prostřednictvím tohoto projektu chtěli stát respektovanou autoritou v oblasti poradenství pro lesnicko-dřevařský sektor v České republice i v EU a hrát roli důvěryhodného partnera pro všechny zainteresované subjekty v této oblasti.

Pro koho jsou nabízené služby určeny, kdo se na vás může obrátit a jak mu můžete pomoc?

Služby poskytované v rámci projektu jsou určeny pro všechny subjekty, kterých se dotýkají lesnické koncepce a regulace vznikající na úrovni EU. Projekt si klade za cíl propojit hlavní aktéry v této oblasti. Zároveň projekt jde nad rámec problematiky lesnicko-dřevařského sektoru a snaží se ho zasadit do dalších aktuálních témat, jako je Udržitelné investování, což je forma investování, při které se mimo finančního zisku hledí také na udržitelnost a sociální impakt dané investice (ESG), reporting soukromých společností nebo udržitelné finance. V tomto ohledu se může zapojit široké spektrum subjektů z podnikové sféry lesnicko-dřevařského sektoru, vlastníci lesů, výzkumné instituce, regulátor trhu, zákonodárci a občanské iniciativy. Spolupráce může probíhat na základě partnerství projektu nebo na základě individuální dohody, ale vždy se přizpůsobíme specifickým potřebám zájemce.

Jak může podle Vás evropská lesnická legislativa ovlivnit české lesy/dřevozpracující průmysl?

V současné době vzniká na úrovní EU koncepce a legislativa, která má významný dopad na lesnicko-dřevařský sektor a navazující oblasti v členských státech. Hlavní vliv může mít tato regulace na preferovanou podobu hospodaření v lesích, dostupnost potřebného objemu dřeva pro dřevozpracující a navazující průmysl, jako je například stavebnictví. Nejedná se přitom pouze o objem dřeva, ale i o prokázání jeho kvality z pohledu zvyšujících se nároků na udržitelnost.
Zároveň s novou regulací EU přicházejí i příležitosti pro financování lesnických opatření prospěšných pro životní prostředí a odolnost lesů.
Neméně podstatnou oblastí je správné začlenění lesnictví do strategií udržitelnosti soukromých společností a do taxonomie pro udržitelné finance, jelikož tyto oblasti přináší příležitost mobilizovat investice do lesnicko-dřevařský sektoru.
V tomto ohledu je nutné se adaptovat na nové způsoby přípravy regulace na úrovni EU a mít k dispozici všechny relevantní informace, aby bylo možné efektivně ovlivnit směřování v této oblasti a využít potenciálu lesnicko-dřevařského sektoru naplno.

Co je v této problematice aktuálně tématem číslo jedna?

Jsem přesvědčen, že aktuálním tématem je potřeba nalézt ukotvení lesnicko-dřevařského sektoru v rozličných politikách a legislativě EU, které se dotýkají životního prostředí a ochrany klimatu. Pokud bych však měl vybrat pouze jedno téma, tak je to podoba a role udržitelného hospodaření v lesích pro dosahování stanovených cílů v rámci environmentálních politik EU.

Bonusová otázka 🙂
Co pro vás znamená dřevo?

Dřevo je pro mě minulost, současnost i budoucnost. Je do něj vloženo desítky let práce lesníků, rád ho využívám dnes a spatřuji jeho potenciál řešit klíčové environmentální otázky do budoucna.

Chceme se stát respektovanou autoritou v oblasti poradenství týkající se evropské lesnické legislativy