„Dřevo je obnovitelný materiál, kterého si velmi vážíme,“ říká jednatelka Kronospanu, největšího výrobce OSB desek u nás.

„Dřevo je obnovitelný materiál, kterého si velmi vážíme,“ říká jednatelka Kronospanu, největšího výrobce OSB desek u nás.

Vydáno 20. 10. 2020

„Dřevo je obnovitelný materiál, kterého si velmi vážíme,“ říká jednatelka Kronospanu, největšího výrobce OSB desek u nás.

Ing. Sylva Krechlerová je už 9 let jednatelkou jihlavské pobočky mezinárodní společnosti Kronospan CR, spol. s r.o., která vyrábí dřevotřískové a OSB desky světové kvality. Podnik stál u zrodu Nadace dřevo pro život a naši činnost dlouhodobě podporuje. Na oslavu našich 15 let jsme si proto s paní Krechlerovou povídaly o osvětě, trpělivosti i o tom, odkud berou dřevo na OSB desky.

Jednatelkou společnosti Kronospan jste už 9 let. Jak jste se na tuto pozici dostala?
Mám vystudovanou potravinářskou chemii a dřevařina je shoda náhod. V Kronospanu ale pracuji už 25 let a na pozici jednatelky jsem se vypracovala, jak se říká, odspoda.
Co byste poradila mladým, kteří jednou chtějí vést týmy a podniky jako Vy? Na co by měli myslet, čím se řídit?
Aby byli trpěliví a pracovití. Obor, ve kterém chtějí lidi vést, nepoznají za jeden semestr.
Jaké je Vaše motto?
Dělej vše tak, aby ses nemusel stydět.
Kronospan je specialistou na výrobu dřevěných OSB desek. Přiblížíte našim čtenářům, k čemu jsou tyto desky vhodné?
OSB desky jsou zcela výjimečný produkt. Jsou hlavně stavebním materiálem pro dřevostavby, ale lze je i velice dobře využít do interiéru. Svou nezanedbatelnou pozici mají i v obalářském průmyslu. OSB deska je stavební deska s negativní uhlíkovou stopou, je vyrobena z obnovitelné suroviny – ze dřeva, proto ji můžeme označit jako ekologický stavební materiál.
kronospan jihlava letecky pohled 3
Odkud berete dřevo, ze kterého Vaše výrobky vyrábíte?
Hlavně z Vysočiny.
Pocítili jste jako celosvětová firma dopady korona krize? Jak se s ní příp. vyrovnáváte?
V březnu a dubnu jsme museli některé linky odstavovat. Momentálně již vyrábíme naplno. Jak se vyrovnáváme s krizí? Posílili jsme servis pro naše zákazníky. Naši obchodníci musí být i v terénu mnohem aktivnější a vyhledávat obchodní příležitosti. Zákaznický servis se aktivně zapojuje do prodeje. Od září funguje zákaznický servis i v sobotu. Hledáme možnosti, jak snížit náklady.
Lidé se často domnívají, že se „kvůli dřevěným výrobkům ničí lesy“. V Nadaci jim však vysvětlujeme, že se jedná o cyklus: lesy se sázejí, kácejí a zase sázejí. Setkáváte se také s těmito názory? Jak na ně reagujete?
Tady musím poděkovat nadaci, že v osvětě o hospodaření v lese dělá velký kus práce. Ano, s těmito názory se také setkáváme. A nezbývá než vysvětlovat, že dřevo je obnovitelný, ekologický materiál, kterého si velmi vážíme a snažíme se vůči němu chovat co nejvíce zodpovědně. I proto jsme začali používat pro naše desky také dřevěný recyklát, čímž ušetříme až 600 tisíc stromů ročně. Kromě toho je nutné dodat, že nyní odebíráme výhradně dřevo z lesů, které byly postiženy kůrovcem, díky čemuž pokácené stromy nezůstávají ležet ladem v lesích, ale ve výsledku udělají lidem radost v podobě nábytku nebo dřevostaveb.
Kronospan ČR, spol. s r. o. je jedním ze zřizovatelů naší Nadace dřevo pro život. V čem vidíte přínos naší činnosti?
Právě v šíření osvěty o dřevě jako obnovitelné surovině.
Nadaci navíc osobně dlouhodobě sledujete. Proto by mne zajímal Váš názor – kam se podle Vás za 15 let své existence posunula?
Pravidelné soutěže typu Dřevěná stavba roku a Stavby s vůní dřeva ve své kvalitě vyrostly. Vzdělávací role se dobře upevnila. Navázala se komunikace mladých lidí z řad studentů s průmyslem.
A poslední otázka – čím je pro Vás osobně dřevo?
Dřevo je surovina budoucnosti.

Paní jednatelko, děkuji Vám za rozhovor a zejména za dlouholetou podporu naší nadace.
Terezie Poláková

„Dřevo je obnovitelný materiál, kterého si velmi vážíme,“ říká jednatelka Kronospanu, největšího výrobce OSB desek u nás.

Kategorie článku