„Dřevo je sluneční energie v tom nejkrásnějším obalu,“ říká ředitel Nadace dřevo pro život

„Dřevo je sluneční energie v tom nejkrásnějším obalu,“ říká ředitel Nadace dřevo pro život

Vydáno 20. 7. 2020

Dřevo je sluneční energie v tom nejkrásnějším obalu,“ říká ředitel Stanislav Polák k 15 letům naší nadace

Máme občanku, slavíme! Přesně před 15 lety, 20. 7. 2005, byla Nadace dřevo pro život zapsána do veřejného rejstříku a tím oficiálně založena.

Proč vůbec vznikla? Co se jí povedlo? A jaké na ni čekají výzvy? O tom jsme si povídali s ředitelem Nadace dřevo pro život, Stanislavem Polákem, který ji vede už 10 let a zná ji jako málokdo.

Posláním Nadace je podporovat využívání dřeva, naší obnovitelné suroviny, pro další generace. Jak se projevuje takové poslání v praxi?

V praxi to znamená, že organizujeme projekty o lese, dřevě a životním prostředí. Bereme děti i dospělé do lesa a reálně jim umožňujeme si v praxi vyzkoušet, co se v lese skutečně děje. Pro začínající i zkušené dřevostavitele organizujeme soutěže, pro naše partnery zajišťujeme zábavně-vzdělávací programy na akcích pro veřejnost. Je toho mnoho.

Často se s lidmi bavíš o lese. Která informace je vždy zaručeně překvapí?

Velmi často se setkávám se zajímavou kombinací. Na jedné straně vnímají lidé dřevo velmi pozitivně jako obnovitelnou surovinu, která by se měla využívat pro ochranu životního prostředí. Na straně druhé jsou ale proti kácení stromů. Je to zvláštní rozdvojení ve vztahu k lesu a jeho hospodářského významu pro společnost. Proto se v diskuzi snažím ukazovat souvislosti, aby se dokázali dívat na les jako celek: jako na součást krajiny a našeho života.

Nyní ta překvapení. Rád veřejné diskuze začínám otázkou k posluchačům, jestli ví, v kolika letech se plánovaně kácí smrk. O smrku hovořím nejraději. Stal se mediální hvězdou posledních let. Všichni si jej dokáží představit. Nicméně jejich odpovědi se pohybují průměrně v rozmezí 15 až 25 let, někteří připouští i 50 let. Když se však dozví, že je to cca 100 let, jsou skutečně překvapení a chtějí o těchto tématech vědět víc.

O čem lidé mají naopak dobrý přehled?

To je poměrně jednoduché. Ví, že mohou svobodně chodit po lese, sbírat lesní plody a relaxovat v něm. Což je v západním světě výjimečné.

Nadace slaví 15 let. Jaká byla, když vznikla?foto 8

Přímo u zrodu Nadace jsem nebyl. Nicméně myšlenka zakladatelů podporovat využívání dřeva na profesionální úrovni je podle mne správná a stále aktuální. S Nadací jsem se potkal až na konci roku 2010, kdy jsem byl požádán správní radou o analýzu tehdejší složité situace. Můj radikální návrh potřebných změn správní rada přijala s tím, ať jim za 6 měsíců dokážu, zdali jsou mé nápady realizovatelné. Po oněch 6 měsících můj záměr přijali a domluvili jsme se na mém dočasném vedení Nadace, které se shodou okolností proměnilo v již 10leté.

O jakou změnu se jednalo?

Nadace se musela vyrovnat s tím, že její finanční partneři jsou aktivní v různých oblastech lesnicko-dřevařského sektoru a že nemají stejné cílové skupiny a zájmy. Začali jsme proto naše projekty diverzifikovat a cílit je na různá témata v našem sektoru. Tím jsme se stali pro naše partnery opět zajímavým partnerem.

Jak jsi se k té výzvě osobně postavil?

Do Nadace jsem přišel s cílem ji stabilizovat jak finančně, tak i personálně. Obnovit víru našich zakladatelů, že myšlenka Nadace dřevo pro život má smysl a je třeba v ní pokračovat. A to nebylo vůbec jednoduché. Vždy je těžší po pádu vstát a pokračovat v cestě, než se rozběhnout s nadšením pro novou myšlenku. Měl jsem v té době ale silné motto: „Nadace by měla být věčná stejně jako myšlenka, pro kterou byla založena.“ To mi pomáhalo nacházet nové cesty. Dnes vím, že to byl dobrý slogan i pro tvorbu našeho úžasného týmu.

Schopnost hledat nové cesty a přizpůsobit se nové situaci je pro přežití každé organizace zásadní. Jak vidíš budoucí vývoj Nadace?

Podle mého názoru se Nadace musí soustředit na obecná témata a nepropadnout touze komentovat aktuální dění ve společnosti. Její aktivity musí dlouhodobě ukazovat a pozitivně vysvětlovat lidské hospodaření v přírodě jako nedílnou součást našeho života. Vysvětlovat veřejnosti, že cesta k udržitelnosti našeho bytí je přímo spojena s udržitelným využíváním krajiny, kde žijeme. Využívání obnovitelných surovin by mělo být naší prioritou. Naše poslání se tak stává čím dál aktuálnější.

Je něco, co lidé o Nadaci nevědí, ačkoliv by je to mohlo zajímat?

Myslím si, že ani naši blízcí a dlouholetí partneři a podporovatelé neví, jak úspěšná je naše nadace jako PR agentura. Když vidí naše roční mediální statistiky, jsou vždy tak trochu v šoku. Druhá málo známá informace je, že nevyužíváme pro naše projekty externí dodavatele a i přes široký záběr našich aktivit pracujeme s neskutečnou efektivitou. V roce 2019 jsme organizovali více než 10 projektů, na nichž pracovalo pouze 4,88 přepočtených zaměstnanců (součet plných i polovičních úvazků našich spolupracovníků).

Co Tě na práci v Nadaci nejvíc baví?

Spolupracovat s nadšenými a kreativními lidmi, které máme v Nadaci. Je úžasné společně vymýšlet nové projekty či rozšiřovat nebo modernizovat ty běžící. Atmosféra takových jednání je pro mne životodárná a elektrizující. Diskutovat s mladým nadšeným týmem o společné budoucnosti je neuvěřitelně nabíjející a dodává mi to energii pro řešení složitostí v každodenní rutině Nadace.

tym2020

Nadace má na webu 10 stálých projektů. Který byl ten první? A který je ten nejnovější?

Jak jsem již zmínil, do Nadace jsem vstoupil až v roce 2011. Takže za mého působení první projekty, v podstatě současně vzniklé, byly dva, a to Dřevěná stavba rokuDo lesa s lesníkem. Oba se staly našimi stálicemi a jsou, bez nadsázky, naším symbolem.

Tím nejnovějším je sbírka Darujme stromečky lesu, to je naše srdcová záležitost. Velmi spontánně jsme hledali cestu, jak pomoci obnovit české lesy a těm, kteří je sázejí. Projekt jsme zahájili v prosinci a za měsíc jsme vybrali přes půl milionu korun na nové sazenice. To jsme nečekali. Hledáme teď cesty, jak projekt celoročně financovat, abychom mohli ještě více pomáhat.

Co se Ti vybaví, když se řekne „dřevo“?

Sluneční energie v tom nejkrásnějším obalu.

Pocházíš z rodu lesníků a sám jsi jako lesník pracoval. Jak z tohoto pohledu vnímáš svou aktuální práci?

Práce v Nadaci dřevo pro život mi umožňuje veřejně děkovat mnoha generacím lesníků, díky kterým rostou lesy na více než třetině plochy naší krásné republiky.

A zvídavá otázka na závěr. Proč má Nadace v logu houpacího koníka?

Houpací koník, tradiční dřevěná hračka, symbolizuje rovnováhu, kterou dřevo přináší do našich životů. A pak také to, že nás dřevo provází od nepaměti.

Děkuji Ti za rozhovor.

Terezie Poláková, PR Nadace dřevo pro život

„Dřevo je sluneční energie v tom nejkrásnějším obalu,“ říká ředitel Nadace dřevo pro život

Kategorie článku