Sledujte na ČT: Jak by měly vypadat lesy budoucnosti?

Sledujte na ČT: Jak by měly vypadat lesy budoucnosti?

Vydáno 21. 3. 2023

Sledujte na ČT2: Jak by měly vypadat lesy budoucnosti?


Budoucnost českých lesů, které v posledních letech bojují s nástrahami klimatických změn, je v rukách českých praktických lesníků a vědců. Nový dokument Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, který ve spolupráci s Lesy ČZU, Městskými lesy Hradec Králové, Arcibiskupskými lesy a statky Olomouc a Nadací dřevo pro život vznikl pro Českou televizi, měl premiéru na Mezinárodní den lesů 21. března ČT2.Ke vzniku nového dokumentu Lesnické dřevařské fakulty ČZU v Praze přispěla i Nadace dřevo pro život. Společné dílo všech partnerů a České televize je věnováno tématu budoucnosti českých lesů. Přední vědci v dokumentu hovoří o tom, jaké výzvy čekají současné české lesy, a popisují technologie, které jim mohou pomoci na cestě za znovunabytím své vitality.

„Dokument je určený zejména pro širokou veřejnost se zájmem o přírodu. Snažíme se v něm popsat, kdo je lesník a co je jeho práce. Zároveň srozumitelně nabídnout současné poznatky lesnické vědy, které mají klíčovou roli v budoucnosti našich lesů,“ vysvětlil děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze profesor Róbert Marušák.

„Potřebujeme lidem říct, že lesník rozhodně není škůdce, ale právě naopak. Bez něj by v něm nenašli řadu služeb, které jsou pro ně častokrát samozřejmé,“ dodal ředitel Městských lesů Hradce Králové inženýr Milan Zerzán.

Dřevo – materiál současnosti i budoucnosti

Dřevo je naše nejdůležitější obnovitelná surovina. Kvůli opětovnému zalesňování a recyklovatelnosti dřeva o něm mluvíme jako o surovině budoucnosti. Těžba dřeva v hospodářských lesích nezpůsobuje v krajině nezvratné změny, jako třeba těžba nerostných surovin. Co vytěžíme, zalesníme a zajistíme tak nepřetržitost existence lesa a plnění všech jeho funkcí.

„O dřevu musíme přemýšlet jako o unikátní ekologické surovině a od chvíle, kdy pokácíme strom, snažit se ho zpracovat na nejbližší pile. Kulatinu z České republiky nevyvážet, ale vyrábět finální produkty s vysokou přidanou hodnotou co nejblíže místu těžby našeho dřeva,“ dodává ředitel Nadace dřevo pro život inženýr Stanislav Polák.


Budoucnost českých lesů

Technologie, vědecké poznatky, ale i nezbytná změna druhové skladby. České lesy čekají turbulentní změny. „Nejen ve vědeckých sférách je jasné, že smrkové monokultury nemůžou obstát výzvám, které se objevily a objevovat budou. Les musí být zejména odolný a schopný plasticky reagovat na nepříznivé dopady klimatu. Společnosti by měl poskytovat radost a prostor pro odpočinek na čerstvém vzduchu, ale i produkovat v dostatečném objemu tolik potřebný obnovitelný materiál pro náš každodenní život – dřevo,“ přibližuje roli budoucích lesů jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc inženýr Arnošt Buček.


A jak by tedy měl vypadat les budoucích generací? Sledujte film Lesy budoucnosti, jemuž svůj hlas propůjčil herec Aleš Háma, na webu České televize.


Sledujte na ČT: Jak by měly vypadat lesy budoucnosti?