Kdy se u nás postaví dřevěný mrakodrap?

Kdy se u nás postaví dřevěný mrakodrap?

Vydáno 28. 3. 2017

Kdy se u nás postaví dřevěný mrakodrap?

V České republice se z důvodu svazujících požárních nařízení může ze dřeva postavit maximálně 4podlažní dům. Do Prahy proto na pozvání Nadace dřevo pro život přijel londýnský architekt Kevin Flanagan z PLP Architecture, spoluautor návrhu nejvyššího dřevěného mrakodrapu světa, který v pátek 24. března přednášel na Ministerstvu zemědělství o budoucnosti dřevěných výškových budov ve městech. Na akci konající se pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a s podporou partnerů Kronospan CR, spol. s r.o. a STORA ENSO ČR byli pozváni zástupci státních institucí, akademické obce, samosprávy, asociace ve stavitelství, architektů, projektantů a médií. Cílem akce bylo načerpat inspiraci od tohoto zkušeného architekta i pro česká města.

Kevin Flanagan je držitel mnoha ocenění za stavby v metropolích po celém světě. V rámci svých projektů hledá cesty, jak zajistit kvalitnější život, zejména ve městech. Jeho projekty se zaměřují na výstavbu trvale udržitelných a chytrých budov, snaží se zohlednit potřeby daného místa i otázky spojené s ochranou životního prostředí. Mezi jeho nejvýznamnější projekty patří například dominanta Abu Dhabi – Abu Dhabi Investment Authority, The Edge v Amsterodamu, Skypod a CarTube v Londýně, River City v Praze nebo velmi aktuální projekt Oakwood Timber Tower v Barbicanu v Londýně.

„Města čekají v budoucnosti dvě velké výzvy. Tou první je, že světová populace roste a stěhuje se do měst. Kvalita městského života se tak stane klíčovou otázkou. Druhou výzvou je, že stavebnictví se zásadním způsobem podílí na emisích CO2, globálně minimálně z 35 %. Pokud chceme tyto emise snižovat, tento sektor se musí stát ekologičtější. Cestou, která se nabízí, je intenzivnější využívání dřeva ve stavebnictví, zejména ve městech,“ upřesnil Flanagan.

Kanadský architekt také důsledně rozlišoval mezi termínem pro obyčejné dřevo (anglicky “wood”) a stavební dřevo (anglicky “timber”). Toto rozlišení v češtině neexistuje, pro komunikaci s naší veřejností je ale důležité. Zbaví ji tím klasické obavy, že domy ze dřeva snadno shoří. „Je to jednoduché. Ačkoli “dřevo” = “wood” hoří, tak “stavební dřevo” = “timber” má z pohledu požární odolnosti úplně jiné vlastnosti. Některé jeho variace jsou dokonce ohni odolné!“ dodal Flanagan. Zřejmě i tento rozdíl mezi “wood” a “timber” přispívá k větší důvěře, kterou mají obyvatelé anglofonních zemí k dřevěným stavbám.

Pan architekt také mnohokrát zdůrazňoval výhody využívání dřeva jako stavebního materiálu. „Je prokázáno, že dřevo v interiéru působí pozitivně na psychiku, jedná se o přírodní materiál, který je produktem slunečního záření, fotosyntézy a lidské práce.” Dále vyzdvihl dřevo jako obnovitelnou surovinu se skvělými vlastnostmi (lehká, pevná, trvanlivá), která při vhodné péči přetrvá stovky let, stejně jako stromy, ze kterých pochází.

Tématem byl samozřejmě i jeho návrh dřevěného mrakodrapu Oakwood Timber Tower. Pokud by byl postaven, jednalo by se o nejvyšší dřevěný mrakodrap světa. Měl by 315 m a 80 pater a plánovaná spotřeba dřeva činí 65 000 m3; tento objem přesto přiroste v evropských lesích za pouhé 2 hodiny. Na projektu pracuje tým studia PLP Architecture v Londýně, Univerzita v Cambridgi a společnost Smith and Wallwork. V tuto chvíli je projekt v testovací fázi. Zajímavostí je, že pilíře u paty stavby by měly rozměr2,5 m x 2,5 m (sloupky pro rodinné domy u nás mají běžně 60 x 90 mm) a stavba by byla 4 x lehčí než běžný mrakodrap. Dokonce by byla tak lehká, že na povrchu budovy by byly v různých patrech vytvořeny zahrady pro zatížení mrakodrapu.

Přednáška Kevina Flanagana, vizionářského architekta, byla pro přítomné velmi inspirující. Znovu si uvědomili potenciál dřevěných výškových budov, a přitom nemusí jít rovnou o dřevěný mrakodrap! „Je v zájmu Ministerstva zemědělství, aby se dřevo jako stavební materiál používal více i u nás,“ potvrdil během přednášky Patrik Mlynář, náměstek ministra zemědělství. Města s velkým podílem dřevěných staveb jsou ekologičtější, udržitelnější a jejich obyvatelé mají díky nim blíže přírodě. „Doufejme, že díky spolupráci nás všech budou takto vypadat brzy i naše města,“ zakončil přednášku Stanislav Polák, ředitel Nadace dřevo pro život.

Kdy se u nás postaví dřevěný mrakodrap?

Kategorie článku