Koho můžete podpořit ve sbírce Darujme stromečky lesu v roce 2023?

Koho můžete podpořit ve sbírce Darujme stromečky lesu v roce 2023?

Vydáno 8. 2. 2023

Koho můžete podpořit ve sbírce Darujme stromečky lesu v roce 2023?

Díky sbírce Darujme stromečky lesu pomáháme konkrétním menším majitelům lesů napříč celou Českou republikou. Aktuálně je do projektu zapojeno 6 vlastníků lesa. Od letošního roku spolupracujeme s novými. Touto cestou bychom vám je rádi představili.

Všichni vlastníci lesů v ČR se ze zákona musí o lesy starat a obnovovat je. Náklady na vysázení nových stromů jsou ale velmi vysoké, zejména menší vlastníci tak naráží na nedostatek finančních prostředků. Proto jsme založili projekt Darujme stromečky lesu, skrze který nabízíme pomocnou ruku. Za každých darovaných 25 Kč zasadíme jeden strom. Kde? V lesích, které jsou do projektu Darujme stromečky lesu zapojeny. Jejich přehled najdete na mapě.

Zajímá vás, jaké stromy sázíme? Konkrétní odpověď najdete u každého lesního majetku v naší sbírce, podívejte se níže.
Uvidíte sami, jak lesníci reagují na změnu klimatu. Objevíte, že vysazují pestré směsi dřevin, které budou během následujících 100 let dobře snášet teplejší klima, budou zkrátka odolnější.

Vlastníky lesa, kteří mají zájem se do sbírky zapojit, pečlivě vybíráme a prověřujeme. Finanční pomoc, kterou mohou skrze náš projekt získat, nutně potřebují. Proaktivně také vyhledáváme malé vlastníky, kteří aktuální situaci nejsou schopni bez pomoci zvládnout. Ostatně, přečtěte si s nimi krátké rozhovory níže v článku a posuďte sami!

Les: BLATNO, okres Chomutov

Velikost lesa: 406,29 hektarů

Jak váš les postihla kůrovcová kalamita a sucho?

 • Poničeno bylo více než 30 hektarů lesa.

Kolik byste aktuálně potřebovali vysadit stromů?

 • Potřebujeme osázet 1–2 hektary, což znamená až 16 tisíc nových stromů. Převedeno na finance je to 100 tisíc Kč.

Jaké stromy plánujete vysazovat?

 • Listnaté, meliorační a zpevňující dřeviny, buky a duby.

Proč je podle vás les nepostradatelným prvkem v krajině?

 • Je nezastupitelným biospolečenstvím na naší planetě – voda, vzduch, veškerý život a organismus.

Vzkaz dárcům:

 • Děkujeme Vám za pomoc při obnově Krušných hor!


Les: JÍLOVÉ U PRAHY, okres Praha – západ

Velikost lesa: 250 hektarů

Jak váš les postihla kůrovcová kalamita a sucho?

 • V předchozích deseti letech bylo vlivem klimatické změny a probíhající kůrovcové kalamity vytěženo 9650 m3 dříví z nahodilých těžeb, z toho se v období 2019–2021 vytěžilo 8500 m3 dřeva, což způsobilo vznik holin o velikosti 30 hektarů.

Kolik byste aktuálně potřebovali vysadit stromů?

 • Asi 10 hektarů, což znamená přibližně 100 tisíc nových stromů. Převedeno na finance je to více než 1,5 milionu Kč.

Jaké stromy plánujete vysazovat?

 • Převážně borovici, dub a buk s příměsí modřínu a douglasky.

Proč je podle vás les nepostradatelným prvkem v krajině?

 • Okolí Jílové u Prahy je historicky úzce spjato s těžbou zlata, máme tedy velké zkušenosti s rekultivací těžebních odvalů a navrácení těchto ploch lesu. Pozůstatky štol jsou hojně navštěvovány, stejně tak jako lesy kolem nich. Pravý břeh řeky Sázavy je navíc pověstný krásnými přírodními scenériemi, které si v minulosti podmanily nejen nejrůznější trampská hnutí.

Vzkaz dárcům:

 • Děkujeme všem dárcům, kteří přispívají k založení nového a také klimaticky odolného smíšeného lesa, který bude i nadále sloužit široké veřejnosti.


Les: JASINOV, okres Blansko

Velikost lesa: 10 hektarů

Jak váš les postihla kůrovcová kalamita a sucho?

 • Velmi. Museli jsme vykácet téměř veškerý porost smrků zhruba 1000 m3, protože byl napaden kůrovcem. V zápětí nás čekala další pohroma, náš les prořídl a zůstal hodně odkrytý, proto se zbylé stromy (borovice, jedle, modřín) začaly z povětrnostních důvodů a sucha vyvracet.

Kolik byste aktuálně potřebovali vysadit stromů?

 • 1500 sazenic smrků, buků a dubů jsme již vysázeli, zbývá nám 3000 vysadit. Dalších 3000 sazenic na asi 4 hektarech našeho lesa.

Jaké stromy plánujete vysazovat?

 • Borovice, buky, duby, jedle a modříny.

Proč je podle vás les nepostradatelným prvkem v krajině?

 • Les je v naší krajině velmi důležitý, zadržuje vodu, je zdrojem kyslíku a domovem různých živočichů a rostlin, proto je třeba se o les starat a chránit ho.

Vzkaz dárcům:

 • Práce v lese je náročná a také nákladná. Proto se chceme zúčastnit sbírky, která nám pomůže, co nejrychleji opět vytvořit místo, kam se navrátí lesní život a zůstane po nás kus krásné přírody pro další generace. Děkujeme za vaši podporu, náš les můžete kdykoliv navštívit a přesvědčit se, že nám pomáháte obnovit nezbytnou součást naší přírody.


Les: ZADNÍ HORY BESKYDY, okres Frýdek-Místek

Velikost lesa: 8 hektarů + 60 hektarů ve spoluvlastnictví

Jak váš les postihla kůrovcová kalamita a sucho?

 • Uschlo nám přes 90 % smrkových porostů, zhruba 30 hektarů dospělého lesa, tedy stromy starších 40 let. A to i přesto, že se náš les nachází v Beskydech v lokalitě s nadmořskou výškou 850 až 930 m.n.m.

Kolik byste aktuálně potřebovali vysadit stromů?

 • Značnou část postižené plochy lesa už máme obnovenou. Nicméně každoroční investice do obnovy porostů se pohybuje v řádech nižších stovek tisíc korun.

Jaké stromy plánujete vysazovat?

 • Jelikož se náš les nachází ve vyšších nadmořských výškách, tak sázíme hlavně jedli, javory, buky a jilmy.

Proč je podle vás les nepostradatelným prvkem v krajině?

 • Les je základem krajiny střední Evropy a před příchodem člověka do našich končin zde byl les a sám se také obnovoval na naprosté většině našeho území.

Vzkaz dárcům:

 • Finanční pomoc potřebujeme. Umožní nám založit nové, druhově pestré, a tudíž i odolné a stabilní lesy, které snad budou mít v budoucnu pro vlastníky i ekonomický přínos. Dárcům bych chtěl velmi poděkovat a vzkázat, že umožňují vytvářet ráz celé naší krajiny a ozdravit ji či stabilizovat na další staletí.


Les: ČESKÁ SIBIŘ, okres Benešov

Velikost lesa: 7 hektarů

Jak váš les postihla kůrovcová kalamita a sucho?

 • Hlavním problémem bylo dlouhodobé sucho. Lesy se nachází na jílovém a kamenitém podloží, kde se nedrží voda. Kůrovec se k nám do lesa dostal z okolních lesů, kde jsou menší vlastníci. Z celkových 7 ha, je již 5 ha vytěženo a další těžby probíhají.

Kolik byste aktuálně potřebovali vysadit stromů?

 • Obnovu budeme provádět postupně, jeden hektar za rok. Obnova jednoho hektaru lesa je vyčíslena na cca 100 000 Kč a zatím jsme neměli prostředky, z kterých bychom to financovali.

Jaké stromy plánujete vysazovat?

 • Sázet začneme na podzim, po prvních deštích. Plánujeme výsadbu listnatých i jehličnatých stromů – smrk, borovice, jedle, dub, buk. Pro doplnění podél cesty a zkrášlení okolí vysázíme ovocné stromy.

Proč je podle vás les nepostradatelným prvkem v krajině?

 • Les zadržuje vodu a vláhu, zpevňuje krajinu a zároveň je to úžasný relaxační prvek krajiny. Pro lidi je les lékem na nervy, má ozdravný účinek. Důležité je, že dřevo z lesa je skvělý a nenahraditelný obnovitelný materiál.

Vzkaz dárcům:

 • Bez pomoci dárců na obnovu nestačíme. Naši zemi si ale bez lesů nedovedeme představit. Les znamená opravdu život. Vy byste mohli žít bez léčivého ticha uprostřed šumění větru v korunách stromů? Přijeďte se k nám podívat. Vámi zakoupené sazenice stromků porostou pod naším dohledem a naši předkové budou v tom lese s námi i s vámi společně.


Les: NÍŽKOV, okres Ždár nad Sázavou

Velikost lesa: 40 hektarů

Jak váš les postihla kůrovcová kalamita a sucho?

 • Obecně lze konstatovat, že les je poničen z 80 %.

Kolik byste aktuálně potřebovali vysadit stromů?

 • Jedná se o aktuální výsadbu cca 10 ha. Odhadem 30 000 stromků. Bez přípravy na sadbu a práce se jedná o finanční částku cca 450 000–600 000 Kč.

Jaké stromy plánujete vysazovat?

 • Sázení je závislé na lokalitě a sadbovém plánu. Na většině ploch plánujeme směs sazenic, rádi bychom v lokálních místech užili i sazenic neobvyklých jako jsou lesní ovocné dřeviny např. jabloň lesní, planá hrušeň zvaná polnička, třešeň ptačí, různé druhy jeřábů, dřín, dřišťál.

Proč je podle vás les nepostradatelným prvkem v krajině?

 • Lesy, a obzvláště na Vysočině, tvoří nedílnou a nenahraditelnou složku životního prostředí. Lesy v okolí obce Nížkov byly vždy významnou součástí okolní krajiny. V současnosti pociťujeme krom obav z předpokládaného nedostatku stavebního či palivového dříví (v okolí obce Nížkov vždy dominovaly smrčiny s příměsí borovic, modřínů a listnáčů) i obavy z devastace krajiny či poškození vodního režimu. Nezanedbatelný je pro nás i krajinotvorný význam okolních lesů.

Vzkaz dárcům:

 • Každý stromek se počítá! Bez Vás to bude trvat déle.
Koho můžete podpořit ve sbírce Darujme stromečky lesu v roce 2023?

Kategorie článku