Lesnické střední i vysoké školy přijely do MONDI Štětí

Lesnické střední i vysoké školy přijely do MONDI Štětí

Vydáno 29. 3. 2023

Lesnické střední i vysoké školy přijely do MONDI Štětí

Zkraje letošního roku (5. ledna) se konalo setkání zástupců lesnických a dřevařských škol se zástupci MONDI Štětí a.s. Celou akci připravila a organizovala Nadace dřevo pro život, jejímž posláním je propagovat využívání dřeva a také spojovat subjekty v celém lesnicko-dřevařském sektoru. Program celého dne byl sestaven tak, aby se hosté mohli detailně seznámit s výrobním procesem od příjmu dřeva po reálný obalový papír připravený k expedici a v následné diskuzi mohli již reagovat se znalostí celé výroby.


Cílem programového dne na téma „Možnosti spolupráci Mondi s lesnickými a dřevařskými školami v ČR“ bylo vzájemné představení se spojené s exkurzí do všech provozů závodu ve Štětí. Záměrem bylo seznámit zástupce lesnických škol s celým procesem výroby, aby v následné diskuzi bylo možné diskutovat již s konkrétní znalostí možností. Toto tolik potřebné setkání ještě umocnilo jeho efektivitu tím, že všechny střední lesnické školy v polovině loňského roku založily z vlastní iniciativy Asociaci středních lesnických škol.


Mondi Štětí a.s. jako významná nadnárodní společnost, součást skupiny Mondi Group, která vyrábí papírové obalové materiály a buničinu, sídlí ve Štětí, cca 50 km severozápadně od Prahy. Důvodem organizace tohoto setkání je skutečnost, že současné vedení společnosti si plně uvědomuje důležitost přímé komunikace s lesnickými subjekty v ČR.


Pozvání přijaly Česká lesnická akademie Trutnov, zastoupená ředitelem Ing. Milošem Pochobratským, Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, zastoupená ředitelem Mgr. et Bc. Rudolfem Sochorem, Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát zastoupená ředitelkou Mgr. Alexandrou Lochovou a Ing. Jakubem Krézlem, učitelem odborných předmětů oboru lesnictví, Střední lesnická škola Žlutice, zastoupená ředitelkou Ing. Radkou Stolarikovou a obě lesnicko-dřevařské fakulty, Praha zastoupená děkanem prof. Ing. Róbertem Marušákem, Ph.D. a Brno, proděkanem Ing. Janem Tippnerem, Ph.D.


Odpolední program se již soustředil na vzájemné představení obou skupin. Za MONDI vystoupili Miroslav Zitka – finanční ředitel, Hana Velíšková – personální ředitelka. Program Studuj pro Život představila Veronika Klápová – Recruitment Manager, projekt „Papírenská škola“ a program Future Leaders Ilona Kolaříková – Business Partner pro provoz.

„Bylo velmi zajímavé sledovat velmi otevřenou diskuzi, která ukázala, jak velké možnosti spolupráce existují a jak bylo důležité si navzájem ukázat rozsah činností na každé straně,“ říká Stanislav Polák, ředitel Nadace dřevo pro život.

Lesnické střední i vysoké školy přijely do MONDI Štětí