Léto je tu, pojďme do lesů! Víte ale, čí vlastně jsou?

Léto je tu, pojďme do lesů! Víte ale, čí vlastně jsou?

Vydáno 2. 8. 2022

Léto je tu, pojďme do lesů! Víte ale, čí vlastně jsou?


Lesy v České republice pokrývají 2,5 milionu hektarů půdy, která je rozdělena mezi téměř 300 tisíc vlastníků. Zajímavostí je, že více než 200 tisíc z nich vlastní les o rozloze do 1 ha lesa. Jak ukázal aktuální průzkum Nadace dřevo pro život, pro více 80 % respondentů je tato skutečnost neznámá. Přitom i přes tyto menší lesy v létě často povedou jejich kroky. Víte, komu české lesy patří?

Výlety do lesa a léto k sobě neodmyslitelně patří. Bereme jako samozřejmost, že si do lesa vyrazíme na procházku, na houby a maliny, že se jen tak můžeme procházet mezi nádhernými stromy. V mnoha zemích Evropy jsou přitom velké části lesa oploceny a veřejnost do nich nemá přístup. Z tohoto pohledu jsme tak unikátem, které si musíme vážit.
Nadace dřevo pro život, která se dlouhodobě snaží o podporu vnímání dřeva jako udržitelné suroviny, realizovala průzkum zaměřený na vlastnictví lesa v ČR. Podle získaných výsledků si většina z nás uvědomuje, že lesy nepatří jen státu. Více než polovina respondentů dokonce uvedla, že až 30 % lesů v České republice vlastní soukromé osoby. Ve skutečnosti je to jen o něco méně (téměř 20 %). Potěšujícím faktem je, že si široká veřejnost také uvědomuje povinnosti majitelů lesů, například 80 % dotazovaných správně uvedlo, že vlastníci mají povinnost na místě vykáceného lesa vysázet nový les.

„V České republice je aktuálně evidováno něco málo přes 200 tisíc vlastníků lesa s rozlohou do 1 ha. A všichni tito vlastníci musí své lesy řádně obhospodařovat v souladu s lesním zákonem. Vlastnictví lesa je velmi zavazující,” uvádí ředitel Nadace dřevo pro život Stanislav Polák a dodává: „Až na výjimky je u nás zakázáno les oplocovat, takže široká veřejnost do něj má volný přístup. To si opravdu často neuvědomuje. Majitel lesa také ručí za bezpečnost, les musí udržovat, starat se o stromy i odklízet případné kalamity.”

Rozdělení vlastnických vztahů lesů v ČR

VlastnictvíHa%
Státní lesy1 405 71253,76
z toho: – LČR1 160 05744,37
– VLS123 1904,71
– Lesy MŽP (NP)95 4843,65
– Krajské lesy2 3730,09
– Ostatní23 0360,88
– Lesy MŽP (AOPK)1 5720,06
Právnické osoby89 0943,41
Obecní a městské lesy449 43717,19
Lesy církevní a náboženských společenství139 1195,32
Lesy družstva a společnosti31 0351,19
Lesy ve vlastnictví FO500 04119,12
Ostatní (nezařazené)1750,01
Celkem2 614 614100

Jak se chovat v lese?

Pamatujte tedy, až vyrazíte do lesa, že neomezený vstup není samozřejmostí a od návštěvníků se očekává, že budou respektovat známá pravidla:

 • Dbát pokynu lesníků
 • Nesbírat dřevo bez povolení
 • Nerušit lesní zvěř
 • Nevjíždět na lesní cesty autem
 • Nenarušovat práci lesníků
 • Nepoškozovat les
 • Nerozdělávat oheň
 • Nepytlačit
 • Nepoškozovat stromy
 • Nenechávat volně pobíhat psy
 • Nezanechávat v lese odpadky

Chcete pomoci českým lesníkům?

Pokud chcete přispět k obnově českých lesů, podpořte sbírku Darujme stromečky lesu, kterou pořádá Nadace dřevo pro život. Cílem sbírky je obnovit veřejně přístupné lesy napříč Českou republikou. Za každých vybraných 25 Kč bude zasazen jeden nový stromek.
Pomocnou ruku mohou nabídnout jednotlivci i celé firmy.

*Průzkum byl realizován na facebookové platformě Dřevo je cesta, reprezentativní vzorek 322.


Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zemědělství.