Manažer je tak silný, jak silný je jeho tým, říká ředitelka paskovské celulózky

Manažer je tak silný, jak silný je jeho tým, říká ředitelka paskovské celulózky

Vydáno 5. 1. 2021

Manažer je tak silný, jak silný je jeho tým, říká ředitelka paskovské celulózky

V rámci oslav 15 let Nadace dřevo pro život pokračujeme v našem seriálu rozhovorů s významnými osobnostmi, které ovlivnily její vývoj. Dnes si můžete přečíst náš rozhovor s Kateřinou Kupkovou, generální ředitelkou a předsedkyní představenstva společnosti Lenzing Biocel Paskov a.s. Paní Kupková, která ve firmě pracuje od roku 2001, nám prozradila, jak se stát dobrým manažerem, jak se její společnost potýká s důsledky pandemie a také, že ze dřeva je možné vyrobit oblečení (i když to naše věrné čtenáře jistě nepřekvapí). Příjemné počtení!

Jste předsedkyně představenstva a současně ředitelkou celé společnosti. Jak jste se ke své práci dostala?

Vystudovala jsem VŠB-Technickou univerzitu v Ostravě, ekonomickou fakultu. Profesní kariéru jsem začala v auditorské společnosti Ernst&Young. Téměř před 20 lety mé další kroky vedly právě do společnosti Biocel Paskov na pozici manažera controllingu. V té době byl Biocel vlastněn rakouskou firmou Heinzel. V rámci působení na controllingu jsem poznala průřezově celou firmu, což dnes vidím jako velkou výhodu. Po několika letech na controllingu jsem se stala finanční ředitelkou společnosti a později také členkou představenstva. Od ledna 2020 jsem jmenována generální ředitelkou a předsedkyní představenstva společnosti Lenzing Biocel Paskov a.s.

lbp admin budovaCo byste poradila mladým, kteří jednou chtějí vést týmy a podniky jako Vy? Na co by měli myslet, čím se řídit?

Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Vždy se mi vyplatilo naslouchat svým zkušenějším kolegům a zároveň s nimi diskutovat, pokud jsem si myslela, že by věci mohly fungovat třeba trošku jinak. Každý si musí sám zvolit vlastní cestu a najít manažerské metody, které jsou mu blízké. Být přesvědčen o tom, „jak co dělat“, aby uspěl. Někdy je ale možná ještě více důležité si vyzkoušet, „co nedělat“. Manažer by měl být především odhodlaný, odvážný, mít přirozený respekt. Není vždy jednoduché prosadit své myšlenky, které se liší od jiných. Souhlasím s názorem, že manažer je tak silný, jak silný je tým lidí, se kterými spolupracuje. Myslím, že to je jedna z nejdůležitějších věcí, umět si vybrat kolegy a vytvořit efektivní a spolupracující tým.

Co je na vedení lidí pro Vás nejtěžší? Co Vás naopak nejvíce baví?

Vedení lidí je obecně velmi těžká disciplína a bylo o ní mnoho napsáno. Umění vést, řídit a motivovat zaměstnance a kolegy je základní a velmi důležitá schopnost dobrého manažera. To máte jako ve sportu. Můžete mít fotbalovou jedenáctku složenou z nejlepších světových hráčů, a přece to nemusí být vždy vítězný tým. Lidé musí vědět, co od nich chceme, kam směřujeme a co je naším cílem. Na druhou stranu, není vůbec jednoduché poznat povahu a individualitu člověka. Rozpoznat jeho silné stránky a využít je proto, aby se dále profesně rozvíjel, a tím přinášel firmě hodnotu.
Velmi ráda se procházím výrobou a mluvím s kolegy, operátory nebo mistry. Ptám se jich, co nám v provozu nefunguje úplně nejlépe a co jim naopak jde od ruky. Je to pro mě jeden ze zdrojů informací a návodů, na co se soustředit a čím se ve své práci zabývat.

doprava buniciny k lisuLenzing Biocel Paskov je specialistou na výrobu buničiny. Přiblížíte našim čtenářům, k čemu se dále buničina využívá?

Naše buničina se využívá na výrobu vláken pro textilní průmysl a netkané textilie. Použití je velmi široké, vlákna vyrobená ve skupině Lenzing najdete v oděvech, funkčním prádle, ručnících, ložním prádle a mnoha dalších textilních aplikacích. Netkané textilie jsou používány především v oblasti hygieny, k výrobě ochranných pomůcek ve zdravotnictví, produktů pro dámskou hygienu a kosmetiku, jako jsou pleťové masky, vlhčené ubrousky a podobně.

Mnoho lidí překvapí, když zjistí, že je možné vyrobit textil ze dřeva. Jak se tato látka vyrábí?

Cesta od lesa až k vláknu zahrnuje více výrobních postupů. Každé vlákno z Lenzingu má původ v celulóze, která je přirozenou součástí obnovitelné suroviny – dřeva – a také všech rostlin na Zemi. Stromy vyrůstají díky slunečnímu záření, vodě a oxidu uhličitému z atmosféry a vytvářejí celulózu. V našem závodě jsou celé kmeny stromů odkorněny a nasekány na štěpky. Celulóza – tedy asi 40 procent z objemu dřeva – se oddělí a zpracuje na buničinu v podobě archů a později se promění na vlákna, která se v dalších závodech pak zpracovávají na přízi a látky.

V obchodech jsem narazila na to, že tričko bylo vyrobeno z vláken Vaší značky TENCEL. V čem spočívá jejich výhoda?

Na úvod si řekněme, že Lenzing je jedinou společností na světě, která je schopna vyrábět významné objemy celulózových vláken všech tří generací: viskózová, modalová a lyocellová. Z těch posledně jmenovaných se pak některá prodávají pod značkou TENCEL™.

Nejmodernější metodou je technologie výroby lyocellových vláken. Základní myšlenkou této metody je, že buničina je rozpouštěna a zpracována v uzavřeném procesním cyklu bez jakýchkoliv chemických změn. Tento postup, vyvinutý společností Lenzing, je šetrnější k životnímu prostředí než standardní postupy. Následně vzniká medovitá hmota, která se protlačuje přes velmi jemné zvlákňovací trysky. Vlákna jsou spřádána do spojitých pramenů, procházejí konečnou úpravou a jsou dále zpracovávána v závislosti na budoucím použití, než se nakonec nařežou na střiž a lisují do balíků pro přepravu do textilních závodů.

U kterých značek je možné si koupit oblečení z Tencelu? Které firmy s ním pracují?

O tom, které známé značky nebo výrobci textilu používají vlákna TENCEL, najdeme komplexní přehled na stránkách www.tencel.com. Ale dá se říci, že většina značek, které jsou známé českým spotřebitelům už výrobky z vláken TENCELnabízejí.

Ovlivnila Vaši výrobu korona krize? Například v rámci dodávek dřeva z cizích zemí, pracovníci v karanténě…

Situace v souvislosti s korona krizí pro nás není vůbec jednoduchá. Naše firma, stejně jako mnohé další, přijala velmi přísná hygienická a bezpečnostní opatření. Naše výroba provozuje nepřetržitě, proto se snažíme především chránit naše zaměstnance a celé směny, aby se virem nenakazili. To je ale kvůli vysokému nárůstu nových případů v naší zemi čím dál tím obtížnější. Na začátku krize jsme měli obavy o to, zda budeme mít možnost zajistit dostatečné množství dříví potřebného pro naši výrobu. Hlavně kvůli chybějícím zahraničním pracovníkům v lese. Nicméně tato situace netrvala dlouho a nyní nemáme se zásobováním dřevem kvůli koronaviru žádné problémy.

nakladani stepkyLidé se často domnívají, že se „kvůli dřevěným výrobkům ničí lesy“. V Nadaci jim však vysvětlujeme, že se díky prodeji výrobků ze dřeva může financovat další péče o lesy. Jak sama vnímáte využívání dřeva a jeho přínosy pro životní prostředí?

Ano, to je, bohužel, dlouhodobě zakořeněný názor v naší společnosti. Pro výrobu buničiny, ze které se následně vyrábí viskózové vlákno, využíváme dříví, které není vhodné pro zpracování na pilách. Je to dříví nižší kvality, dříví postižené kůrovcem, nebo zbytky, které již není možno na pilách zpracovat. Často se setkáváme s názorem, že se kvůli nám kácejí lesy, ale to je právě mýlka.

Momentálně využíváme kmeny zasažené kůrovcovou kalamitou, které vlastníci lesů potřebují co nejrychleji vyvézt z lesa, aby nezpůsobovaly další kalamitu. Peníze získané z prodeje jim zároveň financují obnovu nového lesa. V období, kdy není kalamita, vykupujeme pouze dříví nižší kvality z plánovaných těžeb. Je důležité, aby les žil a obnovoval se, a proto se po jistém období i starší kmeny musí vytěžit.

Nadaci dřevo pro život dlouhodobě podporujete. V čem vidíte její přínos?

Nadace má nezastupitelnou roli v propagaci dřeva jako přírodní obnovitelné suroviny. Činnost Nadace, je dle mého názoru, velmi záslužná. Vnímám jako důležité rozšiřovat osvětu o tom, že dřevo je tradiční přírodní materiál, který může být v současnosti využíván i ve vysoce moderních technologiích. To je důležitý průnik s našimi zájmy. Patříme do skupiny Lenzing a máme přísně nastavená pravidla v oblasti ekologie a udržitelnosti. S respektem pracujeme se dřevem tak, abychom tuto přírodní surovinu zpracovali do posledního kousku a vytvořili produkt, který pak i při dalším zpracování nebude pro životní prostředí zátěží.

Nadace se zaměřuje na vzdělávání dětí, studentů i široké veřejnosti a seznamuje je s hospodářským významem lesa, což je určitě správný přístup. Spolu s Nadací se účastníme akce pro žáky základních škol zvané Do lesa s lesníkem nebo ankety Dřevěná stavba roku.

A poslední otázka – čím je pro Vás dřevo?

Dřevo je pro mě přírodní, obnovitelná surovina, se kterou musíme rozumně hospodařit a starat se o ni. Dřevo a les má pro mě nejen funkci průmyslovou. Les je magický, krásný, plný energie. Jedinečný prostor k relaxaci.

Vážená paní ředitelko, děkujeme Vám za odpovědi i zájem o naši činnost. Velice si Vaší podpory vážíme a přejeme Vám, ať se Vám i Vaší společnosti daří.

Manažer je tak silný, jak silný je jeho tým, říká ředitelka paskovské celulózky

Kategorie článku