MONDI Štětí pozvalo své partnery do lesa

MONDI Štětí pozvalo své partnery do lesa

Vydáno 6. 5. 2018

MONDI Štětí pozvalo své partnery do lesa

Nadace dřevo pro život ve spolupráci se společností MONDI Štětí a.s. a panem Josefem Homolkou, soukromým vlastníkem lesa, uspořádali akci „Ukážeme vám les, jak ho neznáte“ pro své partnery, zejména zástupce okolních obcí. Na konci programu, při společném obědu, všichni potvrdili, že takto les opravdu neznali.

V úterý 24. 4. 2018 v 9 hodin se účastníci potkali na parkovišti nad obcí Stračí, kde zahájili společnou komentovanou procházku do lesů města Štětí. Počasí bylo velkým příslibem příjemné procházky v jarním čase. Na obloze se objevily první sluneční paprsky, které pak účastníky provázely celý den.

Účastníky akce přivítal Ing. Jan Koubský z MONDI Štětí a.s. a ředitel Nadace dřevo pro život Ing. Stanislav Polák. Následně celá skupina vyrazila do lesa pod vedením Stanislava Polák a jeho kolegů. Během 2,5h procházky lesem účastníkům s velkým nasazením vysvětlovali, na co všechno musí lesník při péči o les myslet, jaké mají vlastníci lesa povinnosti a jak jim můžeme pomoci. Účastníci si také zasadili sazenice borovice, naučili se měřit objem pokáceného kmene a ten také označit speciální registrační číslovačkou, což všichni zvládli naprosto skvěle. Na zaslouženém společném obědě se pak v příjemné atmosféře hovořilo o nových poznatcích a o krásných zážitcích nejen z prožitého dne v lese.

Podle reakcí účastníků se akce povedla, a proto věříme, že nově získané informace budou využívat i ve svém životě při diskuzích o lese a lesnictví.

MONDI Štětí pozvalo své partnery do lesa