„Myšlenka, na které stojí Nadace, nabývá na důležitosti,“ říká její první předseda

„Myšlenka, na které stojí Nadace, nabývá na důležitosti,“ říká její první předseda

Vydáno 14. 9. 2020

„Myšlenka, na které stojí Nadace, nabývá na důležitosti,“ říká její první předseda

Ing. Tomáš Pařík se v roce 2000 podílel na založení organizace věnující se nákupu dřeva Wood & Paper a.s., v níž doposud pracuje ve vedoucí pozici. Zároveň zastupuje domácí papírenský průmysl na evropské úrovni. V roce 2005 se stal prvním předsedou správní rady Nadace dřevo pro život. Při oslavách našich 15 let proto nesměl chybět.

Jaký byl důvod vzniku Nadace? Čím je výjimečná? Kam se posouvá lesnicko-dřevařský sektor a jak poroste význam dřeva? Vše se dozvíte v našem rozhovoru. Příjemné čtení!

Pane Paříku, byl jste prvním předsedou správní rady Nadace dřevo pro život. Přiblížíte nám důvody, proč byla Nadace založena?
Nadace byla ve své době vyústěním dlouhodobé snahy o soustředění sil napříč lesnicko-dřevařským sektorem k podpoře dřeva jako obnovitelné suroviny a celého sektoru v rámci vnímání odvětví veřejností. Největší výzvou vždy bylo, a není tomu jinak ani nyní, získat dostatek prostředků pro projekty, které by nadace ráda realizovala. Cíle nadace jsou nanejvýš prospěšné celé společnosti a v době klimatických změn myšlenka stojící za vznikem nadace nabývá na dramatické důležitosti.
Kam se podle Vás Nadace za těch 15 let posunula?
Nadace se posunula především v oblasti propagačních aktivit nosné myšlenky vůči veřejnosti, a to je především zásluha lidí, kteří pro nadaci denně pracují.
Děkujeme, takového uznání si vážíme. 🙂 Co byste Nadaci přál do budoucna? Kde vidíte její potenciál?
Jak jsem zmínil, současné dopady klimatických změn nutí každého zamýšlet se nad svojí osobní ekologickou stopou. Nejen Evropské společenství, ale celý svět řeší otázku udržitelného žití a tady dřevo může sehrát daleko důležitější roli, než hrálo v posledních desetiletích. Přál bych nadaci, aby tuto příležitost uchopila za správný konec a využila ji ku prospěchu svých donátorů i celé společnosti.
parik les
Co podle Vás přináší Nadace lesnicko-dřevařskému sektoru?
Nadace je výjimečná tím, že propojuje největší firmy z velké části lesnicko-dřevařského řetězce: od vlastníků lesa po zpracovatele dřeva. Jak jsme mnozí zjistili, mediální obraz jednotlivce, firmy či sektoru se tvoří každodenními mediálními výstupy, tedy informacemi, které musí být aktuální, čtivé a chytlavé. Tady jsme jako sektor v uplynulém období váhali a tento nedostatek se snažíme postupně dohnat. Nadace je jedním z nástrojů, který pomáhá veřejnost o tomto sektoru informovat.
Léta se pohybujete v lesnicko-dřevařském sektoru. Jak se díváte na jeho vývoj a proměnu za posledních 15 let?
Tak toto je otázka na knihu. Zbohatnutí české společnosti s sebou na jedné straně přineslo mnoho pozitivního, ale také si můžeme dovolit více pracovat takříkajíc nemanuálně. Tím dochází k odtržení většiny veřejnosti od reálného světa výroby, přírodních procesů a zákonitostí.
V čem toto odtržení spatřujete?
Například ve faktu, že si klidně koupíme nábytek vyrobený v některé z asijských zemí a neptáme se po podmínkách, za kterých byl tento nábytek vyprodukován. Může být z plastu, nebo i ze dřeva. Hlavně, že je levný. Na druhé straně jsme ochotni „ušetřené“ peníze investovat do kampaní proti hospodaření v lesích pod rouškou tzv. ochrany životního prostředí.
Čím je to způsobeno?
Jako sektor selháváme v komunikaci vůči veřejnosti, a to nejen v ČR. Moderním pálením dřeva, které masivně dotujeme, se po dlouhém technologickém vývoji ve zpracování dřeva jako suroviny vracíme do středověku a výrobek z masivního nebo dezintegrovaného dřeva si dovezeme ze zahraničí. Pokrytectví dnešní společnosti mi vadí.
V ČR jsme částečně propásli příležitost zhodnocovat dřevo ve prospěch naší společnosti a dlouhodobě nám stačil masivní vývoz nezpracovaného dřeva, který se nám nyní mstí v době kalamity a přetlaku suroviny na evropském trhu.
Velký podíl státního vlastnictví lesa dělá z lesnictví politiku ve větší míře, než by bylo pro sektor vhodné. To se nemění. Čeká nás tedy usilovná práce, abychom společnosti vysvětlili, že náš sektor je jednou z klíčových součástí řešení klimatické krize a že udržitelné lesnictví a domácí dřevo je materiál budoucnosti ve všech jeho formách.
Jaké výzvy bude lesnicko-dřevařský sektor řešit v budoucnu?
Dopady klimatických změn povedou zřejmě k nutnosti změny způsobu hospodaření v lesích, změnám v dostupnosti dřeva jako suroviny, musí zákonitě vést ke změně ve školství, které stále z velké časti vyučuje tzv. klasickou lesařinu a v neposlední řadě bude nutit průmysl k neotřelým řešením a technologickým inovacím v rámci zpracování dřeva jako obnovitelné primární suroviny. Jen chci věřit tomu, že to nebude inovované pálení dřeva. Velká část řešení se skrývá ve správné informovanosti veřejnosti, včetně politické reprezentace na všech úrovních správy Evropského společenství i našeho státu.
Na závěr si dovolím jednu osobnější otázku: Čím je pro Vás dřevo a les?
Slovní spojení dřevo a les je pro mne životem, výzvou, příčinou kladných i negativních emocí, koníčkem a relaxací, ale především životním posláním.
Děkujeme, pane Paříku, za rozhovor a především za čas, který jste Nadaci při jejím vzniku věnoval.
Já Vám děkuji za Vaše otázky. Nadaci přeji inovativní budoucnost, nadšené spolupracovníky a osvícené donátory.
„Myšlenka, na které stojí Nadace, nabývá na důležitosti,“ říká její první předseda

Kategorie článku