Nadace dřevo pro život na konferenci vlastníků lesů

Nadace dřevo pro život na konferenci vlastníků lesů

Vydáno 17. 5. 2023

Nadace dřevo pro život na konferenci vlastníků lesů


Mgr. Vojtěch Bašný, Ph.D., LL.M. (Nadace dřevo pro život) se zúčastnil 14. celostátní konference Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR, která se uskutečnila 25. dubna 2023 u Jihlavy.
Konference se účastnili významní vlastníci a správci lesů ze všech krajů a vybraní hosté ze státní správy i vědeckého prostředí.
Hlavními diskutovanými tématy byla novela zákona o lesích a zákona o myslivosti, a rovněž vývoj ekonomické sektoru v souvislosti s klimatickou změnou a naplňování nové evropské regulace.

Z pozice nezávislého experta Vojtěch Bašný vystoupil s příspěvkem na téma Uhlíkové lesnictví – obhospodařovaný les jako cesta k ochraně klimatu, ve kterém shrnul základní výzvy a příležitosti pro odměňování vlastníků lesů za opatření pro ukládání uhlíku. Vysvětlil základní principy tvorby offsetů a uvedl příklady offsetových platforem na globálních i lokálních úrovních.
Rovněž účastníky konference seznámil s možnou změnou celospolečenského nahlížení na udržitelné hospodaření v lesích a upozornil na rizika pro vlastníky při uzavírání smluv s offsetovými platformami.
Nedílnou součástí příspěvku bylo i představení vývoje související legislativy v EU v současnosti a ve střednědobém horizontu.

Jelikož příspěvek poukázal na možnosti posílení investic ze soukromého sektoru do lesnicko-dřevařského sektoru, vzbudil zájem širokého okruhu účastníků a následně podnítil konstruktivní debatu na toto téma.

Nadace dřevo pro život na konferenci vlastníků lesů

Kategorie článku