Pomáháme učitelům s výukou o životním prostředí

Pomáháme učitelům s výukou o životním prostředí

Vydáno 8. 10. 2019

Pomáháme učitelům s výukou o životním prostředí

Dřevo je materiál budoucnosti, je krásné, voňavé a hlavně přívětivé k životnímu prostředí i našemu zdraví.

Neříkáme vám nic nového? Všechno už víte? Tak to nás těší. Ale…

Vědí to také vaše děti? Hlavně jich se totiž budoucnost naší planety dotýká nejvíce. Pokud naučíme naše děti chovat se odpovědně vůči životnímu prostředí, pak mají naději na lepší a zdravější život. Život v budoucnosti pro sebe i další generace.

My v Nadaci dřevo pro život společně s našimi partnery bereme význam ochrany životního prostředí vážně. Pořádáme projekty, které ukazují, že dřevo je cesta k lepší budoucnosti. Díky nim se setkáváme také s učiteli, od nichž získáváme velmi cenné informace o stavu výuky o lese a dřevě v našich školách.

Učitelé podle našich zkušeností často hledají, jak pojmout výuku environmentální výchovy, na co se zaměřit, jaká témata po celou dobu školní docházky dětem přinášet, aby je bavila a zároveň se stále neopakovala.

Rozhodli jsme se proto, že zkusíme pomoci. Díky podpoře společnosti Lesy České republiky, s.p. na to máme skvělý nástroj – vzdělávací portál MeziStromy.cz, který se zabývá lesem, dřevem, přírodou a také třeba udržením vody v krajině. Na tomto portálu jsme začali připravovat přehled článků vhodných k výuce environmentální výchovy na školách s doporučením, pro jaký předmět a ročník jsou vhodné. Chceme tak učitelům pomoci s hledáním vhodných témat. Zatím teprve začínáme, ale v budoucnu budeme tuto službu pro učitele rozšiřovat. Věříme, že nám s tím sami učitelé budou ochotni pomoci.

________________________________________________________________________________

V čem je portálu MeziStromy.cz výjimečný?

Je důvěryhodný. Všechny články jsou doplněny o zdroje a odbornou literaturu.

Kromě témat zaměřených na význam využívání dřeva jako obnovitelného zdroje, přináší také články na téma ekosystémy, lesnictví, zadržování vody v krajině či městská zeleň. Články jsou psané ve dvou variantách obtížnosti – pro odborníky a pro laiky. Čtenář si tak může vybrat, do jaké hloubky chce téma studovat. Navíc odborné termíny, které jsou v článcích použity, není třeba složitě dohledávat. Jsou provázány s odborným slovníkem a pouhým poklikem zjistíte, co termín znamená. Vyzkoušejte si to sami, určitě se dozvíte něco zajímavého.

Pomáháme učitelům s výukou o životním prostředí

Kategorie článku