Práci lesníků poznali zaměstnanci firmy AMI Communications

Práci lesníků poznali zaměstnanci firmy AMI Communications

Vydáno 13. 9. 2021

Práci lesníků poznali zaměstnanci firmy AMI Communications

Dne 3. 9. 2021 uspořádala Nadace dřevo pro život ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským, polesí Praha akci „Ukážeme vám les, jak ho neznáte“ za účasti Iva Nováka, hajného na lesním úseku Blaník.

Cílem akce je přímo v lese pod vedením zkušených lesníků ukázat účastníkům, co lesníci v lese dělají a v čem spočívá jejich péče o les.

Akce byla zahájena v dopoledních hodinách v lese pod Malým Blaníkem úvodním slovem, které pronesl Stanislav Polák, ředitel Nadace dřevo pro život. Na jeho řeč navázal pan Ivo Novák.

Komentovaná prohlídka po lese trvala necelé 3 hodiny, během kterých se účastníci seznámili s lesem tak, jak jej vidí lesníci. Zaměstnanci firmy si v průběhu procházky zasadili obalovanou sazenici smrku a dozvěděli se, jak se měří výška a tloušťka stromů.

Pan Novák pro skupinu připravil překvapení v podobě ukázky kácení stromů, jejich odvětvování, sortimentování a následné vyvezení pomocí vyvážecí soupravy.

Během procházky odpovídali lesníci na otázky účastníků. Například na co všechno musí lesník při péči o les myslet, jaké mají vlastníci lesa povinnosti a jak jim my návštěvníci lesa můžeme pomoci.

Podle reakcí se akce povedla a byla velice přínosná.

Práci lesníků poznali zaměstnanci firmy AMI Communications