Rozumět sobě i ostatním je pro úspěšné vedení týmu základ, říká ředitel největší české papírny

Rozumět sobě i ostatním je pro úspěšné vedení týmu základ, říká ředitel největší české papírny

Vydáno 6. 11. 2020

Rozumět sobě i ostatním je pro úspěšné vedení týmu základ, říká ředitel největší české papírny

Ing. Roman Senecký je už 5 let generálním ředitelem papírny Mondi Štětí a.s., která vyrábí obalové papíry pro miliony lidí na celém světě. Firma stála u zrodu Nadace dřevo pro život a naši činnost dlouhodobě podporuje. Na oslavu našich 15 let jsme si proto s panem ředitelem povídali o jeho vztahu k papíru, kreativitě i schopnosti soustředit se. A také o tom, jak rychle by v jejich papírně vyrobili pás papíru, který by obtočil celý rovník.

Pane Senecký, nedávno jsem četla, že přes 90 % Čechů využívá papír každý den. To je velký závazek pro papírenský průmysl. Dovedete si Vy osobně představit svůj den bez papíru? 🙂
Upřímně by mě zajímalo, jak to těch údajných 10 % lidí dokáže. Papír má nezastupitelnou úlohu ve společnosti a myslím si, že jeho užití má velkou budoucnost. Pochází totiž z přírodních, obnovitelných a dobře spravovaných zdrojů. V rámci nových technologií, které jsou momentálně na vzestupu, jsem sám zkoušel elektronické knihy, vedení poznámek v iPadu apod. Ale nakonec jsem se vždy vrátil k listu papíru a tužce. V tu chvíli se dokáži opravdu uvolnit a být kreativní.

To máme podobně. Mám-li něco vymyslet, tužka a papír jsou nezbytné! Táhlo Vás to k papíru od mala?
K papíru máme v rodině blízko. Moje sestra pracovala v tiskárně, už když jsem byl ještě malý kluk, a po revoluci spolu se svým manželem obchodovali s papírem a živí se tím dodnes. Často jsem jim ve firmě pomáhal a v podstatě tam i začal svůj pracovní život. Neumím si představit pracovat bez papíru. Používám řadu moderních technologií pro organizování práce, ale kreativita potřebuje prázdný prostor, který vyplníte. A na to potřebuji velkou tabuli a listy papíru.

mondi rs v prilbeA co řízení lidí? Představoval jste si, že jednou povedete společnost se stovkami zaměstnanců?
Myslím, že mnoho z nás neví, jak se jejich kariéra vyvine. Na střední škole jsem chtěl být programátorem, na vysoké pak ekonomem. Můj šéf Jan Žižka mi při předání pozice finančního ředitele řekl: „Od teď budeš vést lidi místo toho, abys dělal všechno sám. A uvidíš, že Tě to bude bavit.“ Moc jsem si to tehdy neuměl představit, ale časem jsem zjistil, že mě to baví a jako týmu se nám dařilo. Potom přišla další výzva – vést celou firmu.

Co byste poradil mladým, kteří jednou chtějí stát v čele velkých týmů jako Vy? Na co by měli myslet, čím se řídit?
Podle mne je důležité mít jasný cíl a umět pro něj nadchnout ostatní. Kdybych se vrátil zpět v čase, tak bych se dříve začal věnovat psychologii. Rozumět sobě i ostatním lidem je totiž základ úspěšné práce v týmu. Dále bych piloval schopnost soustředit se a umět najít priority. Dnes jsme zavaleni neuvěřitelným množství informací a je důležitější než kdykoliv v minulosti uvolnit svojí mysl a soustředit se na to, co je podstatné.

Co všechno v Mondi Štětí vyrábíte? Přiblížíte nám Vaši výrobu?
V Mondi Štětí vyrábíme obalové papíry. Výrobky z našeho papíru jsme všichni obklopeni – pytle na stavební hmoty, sáčky na pečivo, obaly na potravu pro domácí mazlíčky, sáčky na cukr a mouku, balicí papír na dárky, papírové krabice, papírová brčka, tašky v supermarketu i luxusním obchodě. Je toho opravdu hodně a lidé jsou s výrobky z našeho papíru v kontaktu každý den. Dosah našich produktů je obrovský. Málokdo si také umí představit velikost naší výroby. Pro přiblížení, kdybychom veškerý vyrobený papír dali do formátu A4, tak za 6,5 hodiny vyrobíme tak dlouhý pás, že bychom jím obalili rovník.

To by byl skutečně dlouhý pás! Na co dalšího jste v rámci Vaší firmy hrdý?
Největší radost mám z výborného týmu. Na začátku jsme si prošli velmi náročným obdobím, ale dnes firma dosahuje rekordních výsledků ve výrobě i financích. Zaměstnanecký průzkum ukázal, že 84 % lidí hodnotí firmu a management velmi pozitivně. Realizujeme kompletní rekonstrukci jednoho papírenského stroje a směle hledáme další možnosti neustálého zlepšování. Prostě jsme firma, ve které by chtěl pracovat asi každý.

dji 0876Velmi diskutovanou investicí ve městě Štětí byla nová pila Labe Wood, která funguje od dubna 2020. Proměnila její blízkost fungování papírny? Jak jste procesně propojeni?
Nová pila je strategickým spojením dvou příbuzných podniků. Oba potřebují dřevo, ale každý z jiné části stromu. Na pile vznikají odřezky (štěpka), které se normálně odváží desítky kilometrů do celulózek nebo výroben dřevo-desek. V našem případě je stačí po páse poslat „přes plot“. Takže umístěním pily vedle celulózky vzniká řada synergií, které oba podniky dělají velmi konkurenceschopné. Pro nás to znamená přísun štěpky, pro pilu odpadají starosti s jejím odbytem. Společně pak umíme majitelům lesa nabídnout odběr celého stromu.

V této době se nejde nezeptat na důsledku pandemie COVIDu. Ovlivnila fungování Vaší výroby?
Samozřejmě se potýkáme s následky této epidemie a několik z našich lidí bylo na Covid-19 testováno s pozitivním výsledkem. Naštěstí je většina případů zcela bez příznaků nebo s mírným až středním průběhem. Daří se nám držet závod v chodu díky přísným pravidlům na hygienu, rozestupy a roušky, takže převažují případy, kdy se lidé nakazili mimo firmu. Naši zaměstnanci ukázali nesmírnou odhodlanost provoz uchránit. Při první vlně nákazy se sami rozhodli ve firmě přespávat mezi směnami, aby se nenakazili mimo firmu. Tím snížili riziko, že budou v karanténě a firma odstaví výrobu i dodávky tepla, teplé vody a čištění odpadních vod pro město Štětí a okolí. To jsou momenty, na které se nezapomíná.

Tomu věřím! Jak vůbec spolupracujete s městem Štětí?
Jsem rád, že se nám podařilo vytvořit kvalitní vztahy s prostorem pro otevřenou komunikaci a že umí také vnímat naše soužití z různých úhlů pohledu. Pravidelně se setkáváme a diskutujeme o rozvoji města i závodu a o aktuální situaci. Součástí naší firemní vize je být patrioty regionu. Proto jsme s městem už dvakrát podepsali dvouleté memorandum o vzájemné spolupráci a v rámci programu Patriot koordinujeme celou řadu činností ve prospěch regionu. Jedná se o přímou finanční podporu pro společné projekty s městem a obcemi, financování místních ekologických projektů, realizace desítek meších investic našimi zaměstnanci pro jejich komunitu i akce dobrovolníků na pomoc životnímu prostředí i lidem ve složitých situacích. Je toho opravdu mnoho a máme ve firmě spoustu srdcařů, takže toho ještě hodně uděláme.

Lidé se často domnívají, že se „kvůli papíru ničí lesy“. V Nadaci jim však vysvětlujeme, že dřevěné výrobky jsou součástí udržitelného cyklu: lesy se sázejí, kácejí a zase sázejí. Jak reagujete na tyto názory?
Tento názor byl v minulosti poměrně rozšířený. Ve skutečnosti udržitelný přístup v práci s lesy je klíčovou podmínkou cirkulární ekonomiky. Naše zásada je nikdy netěžit více dřeva, než je buď přirozeně regenerované, nebo znovu vysazené. Tímto způsobem je dlouhodobě zajištěno zdraví lesů. Papír je úžasný produkt – obnovitelný a plně recyklovatelný. Něco, co se dá používat s hrdostí!

venku s kominyMondi Štětí a.s. je jedním ze zřizovatelů naší Nadace dřevo pro život. V čem vidíte přínos naší činnosti?
Je to právě v osvětě. Dřevo a les má svůj životní cyklus a je součástí našich životů od samého počátku lidstva. Cením si toho, že pomáháte lidem dělat správnou volbu – používat přírodní materiál a řádně pečovat o jeho zdroj – naše lesy. Děkuji vám za to.

Co byste nám popřál do dalších 15 let?
Přeji Vám, aby vás všechny vaše práce bavila a uměli jste se radovat z toho, co se daří. Pak budete i nadále inspirací a přínosem pro nás ostatní.

A poslední otázka – čím je pro Vás osobně dřevo?
Pro mě se dřevo spojuje s vůní, která ve mně budí životní energii a radost.

Děkuji za rozhovor, pane řediteli.


Terezie Poláková

Rozumět sobě i ostatním je pro úspěšné vedení týmu základ, říká ředitel největší české papírny

Kategorie článku