S Marketup jsme vyrazili sázet stromy do křivoklátských lesů

S Marketup jsme vyrazili sázet stromy do křivoklátských lesů

Vydáno 31. 10. 2022

S Marketup jsme vyrazili sázet stromy do křivoklátských lesů


Jak strávit netradiční den a pomoci přírodě? To už ví zaměstnanci společnosti Marketup, pro které jsme zajistili 22. 9. 2022 edukačně zábavný den ve stylu projektu Ukážeme vám les jak ho neznáte.

S velkým očekáváním dorazilo 30 zaměstnanců společnosti Marketup do lesa na Křivoklátsku. S lesníky se přeci jen nesetkávají každý den, stejně tak se ani běžně nedostanou k sázení stromů. V rámci komentované prohlídky lesa s ředitelem Nadace dřevo pro život Stanislavem Polákem se dozvěděli zajímavé informace o práci v lese, o stromech, dřevě a jeho zpracování. Doprovod účastníkům dělal také Miroslav Pecha, zastupující Lesní park Křivoklátsko. Účastníci si sami zasadili sazenice dubu a viděli, jak se měří stromy lesnickými přístroji. Nechyběla ani zmínka o ekonomické problematice související s hospodařením v lesích. Dopoledním cílem akce bylo ukázat, co lesníci v lese dělají a v čem spočívá jejich péče o les.


Po dopoledním semináři a obědě, přišla druhá část programu. Ta se nesla v duchu pomoci českým lesům. Účastníci se spolu s panem Pechou pustili do uklízení paseky po lesní těžbě. Díky velkému pracovnímu nasazení a dobré náladě zvládli zaměstnanci společnosti nejen uklidit les, ale stihli i rozebrat starou oplocenku, která dříve chránila stromečky před zvěří. Dobrý pocit z odvedené práce nikoho neminul a všichni odcházeli s úsměvem na tváři.

Tato krásná akce konaná za podpory Ministerstva zemědělství ČR byla přímým pokračování několik set let trvající péči člověka o křivoklátskou krajinu a byla přesně v duchu hesla lesnických parků „Území pro přírodu i pro lidi“. Tento ukázkový lesnický park je otevřený pro všechny přírodě šetrné lidské aktivity využívající tento region. Přijďte se i Vy podívat či pomoci této skvělé myšlence ukazovat v reálném životě kulturní odkaz našich předků.

Nejzajímavější momenty z akce najdete v galerii.Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

S Marketup jsme vyrazili sázet stromy do křivoklátských lesů

Kategorie článku