„Ukazujeme celý proces od semínka po dřevěný výrobek,“ říká předseda Nadace dřevo pro život

„Ukazujeme celý proces od semínka po dřevěný výrobek,“ říká předseda Nadace dřevo pro život

Vydáno 12. 10. 2020

„Ukazujeme celý proces od semínka po dřevěný výrobek,“ říká předseda Nadace dřevo pro život

Ing. Zbyšek Kulhánek je jednatel společnosti Wood Paskov s.r.o., která se věnuje nákupu dřeva. Od roku 2017 je také předsedou správní rady Nadace dřevo pro život. U příležitosti našich 15. narozenin jsme se proto i jeho zeptali na pár otázek o Nadaci, o tom, proč je třeba využívání dřeva propagovat nebo co nastane, když se z dřeva odstraní lignin. Přejeme vám příjemné čtení!

Pane Kulhánku, předsedou správní rady Nadace dřevo pro život jste už 3 roky. Čeho si na její činnosti ceníte nejvíce?
V době, kdy jsem se stal předsedou správní rady, po Františku Vomočilovi, byla Nadace dřevo pro život již plně funkční a měla dobrým způsobem zaběhnuté své projekty. Ty i nadále rozvíjí, za což patří mé díky hlavně řediteli Nadace, Standovi Polákovi. Nadace se i v současné nelehké době snaží přinášet nová témata, jako je např. projekt požární bezpečnost dřevostaveb.

Jsem rád, že si Nadace po celou dobu své existence zachovává neutralitu a v uvozovkách „jen“ propaguje význam dřeva pro společnost a jeho vyšší spotřebu v ČR (která je stále nižší než v okolních zemích). Za touto činností se skrývají stovky hodin práce nemalého týmu lidí, kteří jsou zapálení pro věc a odvádějí profesionální práci.

Když mluvíte o nutnosti propagovat dřevo, co lidi většinou nejvíce překvapí?
Lidé vnímají dřevo jako samozřejmost. Že roste samo v lese. Už si ale neuvědomí, že les je třeba obhospodařovat, dřevo musí někdo vytěžit, dovézt zpracovateli a ten pak z něj vyrobit např. stůl, papír či tričko. Mnoho lidí považuje za samozřejmost, že se dřevěný výrobek vyskytne v obchodě, ale nevidí celý ten řetězec, co je za tím. Jsem proto rád, že Nadace plní svou roli v osvětě a ukazuje celý proces od semínka po výrobek. Vysvětluje, že dřevo je obnovitelná a ekologická surovina, kterou když využíváme, chráníme tím naše nerostné zdroje. A ti, kdo dřevo zpracovávají, tím chrání životní prostředí.

Je pravda, že v moderní době je mnoho z nás odtrženo od reality, od výrobního procesu. Na druhou stranu – společnost se tak rychle vyvíjí, že je těžké všechno sledovat. Pozorujete Vy sám takové změny v lesnicko-dřevařském sektoru?
Dnešní doba je hodně překotná, žijeme v 21. století a bez moderních technologií se nelze obejít. Například bez využívání systému GPS v kamionech už dnes žádnému velkému zpracovateli dříví nedovezete. Systém je propojený z lesa až na fakturaci, případně do výroby u konečného zpracovatele.

Zpracovatelé dříví se také čím dál víc zaměřují na co nejefektivnější zpracování dříví s co největší přidanou hodnotou. Vznikají nové moderní materiály. V případě zpracování dříví pro textilní průmysl jde například o nová viskózová vlákna high-tech kvality, ze kterého se pak vyrábí sportovní funkční prádlo nebo nehořlavé uniformy pro hasiče a armádu. Zároveň bych řekl, že se při výrobě téměř eliminoval jakýkoliv odpad. Využije se každý kousek, každá pilina, ať už na výrobu dřevěných pelet, briket, do kotlů spalujících kůru apod…

Kam se potom zpracování dřeva může ještě posunout?
Je jisté, že nás čekají velké změny. Smrk, na kterém byl a stále je založen celý lesnicko-dřevařský sektor v naší zemi, postupně mizí kvůli oteplování, suchu a následnému decimování kůrovcem. V létě 2020, kdy poskytuji tento rozhovor, je sice klima příznivější, ale až takový optimista nejsem. Předpokládám, že smrku bude u nás nadále ubývat a bude nahrazován listnatými dřevinami. Hospodaření v lese se bude muset tomuto faktu přizpůsobit. Hlavní dopad ovšem zaznamenají zpracovatelé dříví. Předpokládám, že se brzy objeví nové technologie a dřevo se bude využívat zcela novým způsobem. Ta doba je již za dveřmi. Mluví se o extrakci ligninu a jeho nahrazením specifickým typem polymeru, díky čemuž vznikne ze dřeva zcela nový materiál, který bude lépe odolávat počasí i ohni. Jak říkám, čekají nás velké změny…

A jedna osobní otázka na závěr – čím je pro Vás dřevo a les?
Dřevo je pro mě materiál, surovina, která doprovází lidstvo od nepaměti a má velký potenciál. I proto, že je obnovitelná, příjemná a ekologická. Jak říkám výše, je před námi doba, kdy se ze dřeva bude vyrábět hodně zajímavých výrobků, o tom jsem přesvědčen.
Co se týče lesa, už od mládí jsem trávil hodně času v lese, na horách. Nyní bydlím přímo u lesa, kam chodím často relaxovat. Les je pro mě místo, kde se vždy cítím dobře, je to místo, kde trávím čas někdy sportováním, někdy procházkou se psem, někdy sběrem hub, někdy lovením. V každém případě ale v lese vždy relaxuji a dobíjím si energii, proto pobyt v lese doporučuji všem.

Děkujeme Vám, pane Kulhánku, za rozhovor!

„Ukazujeme celý proces od semínka po dřevěný výrobek,“ říká předseda Nadace dřevo pro život

Kategorie článku