Zástupci města Dobříš a přilehlých obcí si vyzkoušeli práci lesníků přímo v lese

Zástupci města Dobříš a přilehlých obcí si vyzkoušeli práci lesníků přímo v lese

Vydáno 25. 5. 2018

Zástupci města Dobříš a přilehlých obcí si vyzkoušeli práci lesníků přímo v lese

Ve čtvrtek 17. května 2018 uspořádala Nadace dřevo pro život ve spolupráci se společností Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. a městem Dobříš akci: „Ukážeme vám les, jak ho neznáte“. Cílem této akce je přímo v lese za účasti lesníků ukázat účastníkům, co vlastně lesníci v lese dělají a v čem spočívá jejich péče o les. Jak program probíhal?

V 10 hodin byl sraz před budovou úřadu města Dobříše. Odtud všichni účastníci odjeli na připravenou komentovanou procházku do lesů Colloredo-Mannsfeldů.

Akci zahájili svým úvodním slovem ředitel společnosti Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. pan Michal Pernica a paní Alena Harmanová, vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí na Městském úřadě Dobříš.

Následovala 3hodinová procházka lesem, která byla protkaná nejen informacemi o práci lesníků, ale také jejich praktickými ukázkami. Skupinu vedl Stanislav Polák, ředitel Nadace dřevo pro život, a Michal Pernica. Ti s velkým nasazením účastníkům odpovídali na jejich otázky a vysvětlovali, na co všechno musí lesník při péči o les myslet, jaké mají vlastníci lesa povinnosti a jak jim můžeme pomoci. Účastníci si během procházky lesem také zasadili sazenici stromu, zjistili, jak se měří hmota stojícího stromu a také jak lesníci kontrolují, kolik dřeva se z lesa odveze.

Na lovecké chatě Josefka se pak v příjemné atmosféře hovořilo o nových poznatcích a o krásných zážitcích nejen z prožitého dne v lese.

Podle reakcí účastníků se akce povedla, a proto věříme, že nově získané informace budou využívat ve svém životě při diskuzích o lese a lesnictví.

Celkovou atmosféru akce dokládá i krátké video.

Zástupci města Dobříš a přilehlých obcí si vyzkoušeli práci lesníků přímo v lese