Dřevěná stavba roku

Dřevěná stavba roku

4.

Návštěvnické středisko – Olšina

Hlasování bylo ukončeno.

Obecné informace o díle

Název stavby

Návštěvnické středisko – Olšina

Účel stavby

Stavba pro vzdělávání

Popis stavby

Jedná se o dřevostavbu v pasivním standardu návštěvnického střediska rekreačního zařízení Olšina, jehož podstatou je naučně vzdělávací charakter. Střešní rovina je krytá extenzivní vegetací, poukazující na splynutí s okolní přírodou. Z provozního hlediska je objekt dělen na čtyři funkční jednotky – vstup s informacemi, centrum výchovy, čítárna, expozice / galerie, sociální a technické zázemí. Z architektonického pohledu se jedná o prostorově jednoduchou stavbu se sedlovou střechou, respektující okolní zástavbu a charakter místa.

Popis práce se dřevem a jeho využití vč. inovativního řešení

Stavba objektu je situována do mírného svahu s převýšením v prostoru stavby (úhlopříčně) až o 1m. Založení objektu je na základové železobetonové desce – na východní straně podepřené výškově vyrovnávací stěnou – základovým pasem. Základové konstrukce jsou uloženy na tepelné izolaci z extrudovaného polystyrenu. Hydroizolace bude umístěna pod železobetonovou deskou a ochrannou betonovou mazaninou s vytažením v soklové části na úroveň okenních otvorů, popř. k fasádní fólii. Obvodové stěny jsou z masivních dřevěných panelů z vícevrstvého křížem lepeného dřeva – CLT, telená izolace je tvořena dřevovláknitou flexi izolací tl. 320 mm se svislým roštem z dřevěných I profilů, záklop z DHF desek. Fasáda je provětrávaná, tvořená dřevěným vodorovným obkladem – sibiřský modřín. Soklová část objektu je zateplena tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu. Hydroizolace z asfaltových pásů. Překrytí soklu fasádním dřevěným obkladem, min. 50 – 100 mm nad úroveň terénu.

Zajímavost o stavbě / Příběh díla

Návštěvnické středisko bylo zbudováno s finanční podporou evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně přeshraničního programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Návštěvnické středisko by mělo upozornit na cenné území a zároveň sloužit jako zdroj komunikace s veřejností z hlediska ochrany přírody, kdy přítomnost Natury 2000 a blízkost vyhlášení NPP Olšina umocňuje jejich hodnoty.

Typ dřevostavby

konstrukce z vrstveného masivního dřeva (CLT, ...)

Umístění stavby

Horní Planá-Olšina, 382 26

Datum kolaudace

06/2020

Zastavěná plocha

273 m2

Užitná plocha

18252 m2

Počet podlaží

Jednopodlažní objekt

Objem spotřebovaného dřeva

Dřevěné panely CLT: 52,84 Dřevěné hranoly BSH GL28h 200x420 mm – 11,113 m3

Součinitel prostupu tepla

0,19 W/m2K

Energetické zařazení budovy

Jedná se o objekt s velmi nízkou energetickou náročností ve standardu pasivního domu – mimořádně úsporná.

Způsob vytápění a ohřevu vody

Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch – voda v provedení vnitřní kompakt, s postupným vstřikováním páry k topení a chlazení.

Doba výstavby

říjen 2019 – květen 2020

Realizační skupina

Projektant

Arch. Desing, s.r.o.

Dodavatel stavby

AURINKO - DV, s.r.o.

Investor

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Údaje o soutěžícím

Jméno / Název společnosti

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Obec bydliště / sídla společnosti

Praha 6

Vztah ke stavbě

Investor

Kontaktní osoba pro veřejnost

Libor Barák

Telefon

+420 723 898 217

E-mail

libor.barak@vls.cz

Webová stránka

Logo/ Fotka soutěžícího

Doplňující informace o soutěžícím

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (VLS) jsou státním podnikem, který byl zřízen za první republiky, aby hospodařil ve vojenských výcvikových prostorech státu. Spravuje šest současných i bývalých vojenských újezdů v Čechách a na Moravě. VLS jsou komplexním hospodářem v krajině, o niž pečují – vedle lesnictví se věnují také myslivosti, ekologickému zemědělství, rybářství a ochraně vodohospodářských funkcí svěřených lokalit.

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací